Yeni Çağrı Gazetesi

İş fırsatları için hemen tıkla!
Muhsin BOZKURT - AİT TÜM YAZILAR
CUMHURİYETİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ (1)

CUMHURİYETİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ (1)

Cumhuriyet kurulmakla (29 Ekim 1923) güzel bir zemin / ortam müheyya oldu / hazır hâle geldi. Mümehhet oldu; milletin önünde serilmiş ve döşenmiş oldu. İlk adım Meşrutiyet’le atılmıştı. Şimdi ise, Cumhuriyet’le atılıyordu. Adına ne derseniz deyin. Çünkü “Tebeddülü esma ile hakaik...

SORUN, SORUN GETİRİR

SORUN, SORUN GETİRİR

Eğer Türkiye’de Kürt sorunu varsa, Laz sorunu da vardır! Çerkez sorunu da vardır! Arnavut sorunu da vardır! Velhasıl var oğlu vardır! Bunun arkası, iplik söküğü gibi gelir. Ve önü bir türlü alınamaz. O kapı açılırsa, arkadan bir kere Sayıkla artık sen, nerde diye tezkere Hangi ül...

TÜRKİYE’DE YAPILMAK İSTENEN

TÜRKİYE’DE YAPILMAK İSTENEN

Tarihsel sürecinde hatalar, yanlışlıklar ve eksiklikler olsa bile, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, on asırlık / bin senelik temel üzerinde öz olarak, Aslından kopmayan -zaten kopmaması gerekirdi- yeni bir oluşu, Yeni bir yükselişi gerçekleştirmiştir. Yeni bir varlık olarak, kaldığı ...

Türkiye, Dünya ve İslâm (1)

Türkiye, Dünya ve İslâm (1)

Yirminci asır hastalıklı bir asırdı. Tutulduğu maddiyyun / materyalizm hastalığı gittikçe şiddetleniyor, asrı ve insanları sarsıyordu. Herşey maddede aranıyor, gözler aklın yerini alıyor. Görülmeyen reddediliyor, inkâr ediliyor, yok sayılıyordu. Göz, aklın yerini alınca maneviyat...

KIBRIS ELDEN GİDİYOR MU ? (3)

KIBRIS ELDEN GİDİYOR MU ? (3)

Böyle kudretli bir Türkiye’ye, kim yanlarında yer vermek ister? Osmanlı Devleti’nin insanî misyon ve görevini bilen ve ona sahip çıkan, kahraman bir ordusu bulunan bir Türkiye’nin varlığına hiç tahammül ederler mi, sömürgeci zihniyet taşıyan bu devletler be dostlar? X Şayet Türki...

KIBRIS ELDEN GİDİYOR MU? (1)

KIBRIS ELDEN GİDİYOR MU? (1)

1974’te Türkiye Kıbrıs’ta “Barış Harekâtı” yapmak zorunda kaldı. Çünkü Rumlar, “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni kendi elleriyle yıktılar. Enosis’i gerçekleştirmek istediler. Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etmeye, Kıbrıs’ı Yunanistan’a katmaya kalktılar. Bunun için Türkleri yok etmeye, haritad...

KIBRIS ELDEN GİDİYOR MU ? (1)

KIBRIS ELDEN GİDİYOR MU ? (1)

1974’te Türkiye Kıbrıs’ta “Barış Harekâtı” yapmak zorunda kaldı. Çünkü Rumlar, “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni kendi elleriyle yıktılar. Enosis’i gerçekleştirmek istediler. Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etmeye, Kıbrıs’ı Yunanistan’a katmaya kalktılar. Bunun için Türkleri yok etmeye, haritad...

OSMANLI DEVLETİ VE CİHAD (2)

OSMANLI DEVLETİ VE CİHAD (2)

Diğeri ise farzı kifaye idi. Bazen, sadece devletin yapmasıyla, Halkın omuzlarından -tabii seferberlik durumları dışında- Bu sorumluluk düşüyordu. Ama, asıl cihad böyle miydi ya? Ferdi de, toplumu da, devlet adamlarını da hepsini sorumlu tutuyor. Herkesi İslâm çerçevesi içinde ka...

OSMANLI DEVLETİ VE CİHAD (1)

OSMANLI DEVLETİ VE CİHAD (1)

Osmanlı Devleti Tarihi, çok yönlü bir tarihtir. Osmanlı’nın kuruluş tarihi var. Osmanlı’nın yükseliş tarihi var. Osmanlı’nın durulma tarihi var. Osmanlı’nın kültür tarihi var. Osmanlı’nın medeniyet tarihi var. Osmanlı’nın bir de, belki de çok önemli olan İslâm Tarihi’nde özel bir...

BİREYSEL HAKLAR (2)

BİREYSEL HAKLAR (2)

Nedir bireysel haklar? Herkes kendi evinde, istediği şekilde konuşur. Kimse bir şey diyemez. Zaten demez de. Demiyor da. Kime ne? Herkes kendi yöresinde özellikle kırsal yaşantıda istediği gibi giyinir kuşanır. Kimse bir şey diyemez. Zaten demez de. Demiyor da. Kime ne? Herkes ke...

BİREYSEL HAKLAR (1)

BİREYSEL HAKLAR (1)

Türkiye’de tarih, geriye doğru götürülmek isteniyor. ...

Asıl lezzet değil cennet (13)

Asıl lezzet değil cennet (13)

Okumak aynı zamanda bir şeyin üzerinde durmak, düşünmek ve tefekkür etmektir. ...

Asıl lezzet değil cennet (12)

Asıl lezzet değil cennet (12)

“Rahmet zahmette, zahmet rahattadır.”   ...

Asıl lezzet değil cennet (11)

Asıl lezzet değil cennet (11)

Mâna öyle bir ışıktır ki aydınlatır her yeri ...

ASIL LEZZET DEĞİL CENNET (10)

ASIL LEZZET DEĞİL CENNET (10)

     Aklı olmayan insan; nasıl insan oluştan düşüyorsa, mânası olmayan şeyler de var oluştan düşüyor, yok hükmüne geçiyor.      Öyleyse mâna varlık sebebi. Öyleyse mâna yokluğu, yokluk delili.      Elhasıl varı var kılan mânadır. Varı yok kılan mâna yokluğudur.      Demek ki mâna...

Asıl lezzet değil cennet (9)

Asıl lezzet değil cennet (9)

     Çünkü mâna, inayettir. Çünkü mâna inayetten gelir. İnayet ise Allah’ın mânevî bir yardımıdır. Emir âleminden olup, “Kün feyekün.” sırrına mazhardır.      Yüce Rabbin kendisinden kuluna bahşeylediği, bağışladığı en büyük, en mühim, en kıymetli, olmazsa olmaz bir mevhibe-i İlâ...

Asıl lezzet değil cennet (8)

Asıl lezzet değil cennet (8)

Herkes dünyada bulur kendini Düşünmez ki, burada neydi işi? Doğmuş, büyümüş yaşıyor işte Ne var n’olmuş bu gidişte? Derken bir gün, düşünür her nasılsa Gelenlerin birlikte gittiği kervana katılsa Nereye gidiştir, nereden geliştir bu? Sorup soruştursa, ne iştir bu? Anlasa dinlese ...

ASIL LEZZET DEĞİL CENNET (7)

ASIL LEZZET DEĞİL CENNET (7)

     Mâna      Mânevî tartıdır sanki      Nasıl ki      Maddî şeylerin miktar ve değeri      Tartıyla anlaşılır, metreyle ölçülür, litreyle bilinir      Kıymet kazanır, bedeli belirlenir, fiyatı ödenir      Anlamak, fehmetmek, idrak de      Bir tartıdır, bir ölçektir      Ama    ...

ASIL LEZZET DEĞİL CENNET (6)

ASIL LEZZET DEĞİL CENNET (6)

     Yüce Allah fehim ve anlama yeti ve istidadını cennette yeniden bahşedecek insana. Lâkin dünyadakiyle kabil-i kıyas olmayacak / kıyas edilemeyecek şekilde.      Zaten kâinat, bugünkü dünyası ve yarınki âhiret yurdu olan cennet ve cehennemiyle “Âyine-i tecelliyât-ı esmâ-i İlâh...

ASIL LEZZET DEĞİL CENNET (5)

ASIL LEZZET DEĞİL CENNET (5)

     Cennetin var oluş sebebi nasıl ki, taşıdığı taşıyacağı çok üstün mâna, keyfiyet ve içeriğinden ileri  geliyorsa, cennetteki insanın cennetten ve cennetin içindekilerden üstün oluşu da; oradaki mânanın muhatabı ve hitap olunanı oluşu sebebiyledir.      Çünkü görülmeyen güzell...

ASIL LEZZET DEĞİL CENNET (4)

ASIL LEZZET DEĞİL CENNET (4)

     Cennetin sayısız, benzersiz, binbir cismanî lezzetleri bir tarafa; aslında cennet, özellikle mânası için yaratılmıştır demek, çok daha doğrudur.      Görülmeyen güzellik neye yarar?      İşitilmeyen sözün faydası ne?      Bunlar gibi mânası olmayan madde yok hükmündedir.    ...

ASIL LEZZET DEĞİL CENNET (2)

ASIL LEZZET DEĞİL CENNET (2)

Allah Nebîsi’nden böyle bir okuma, daha doğrusu; gördüğünden çıkartılması gereken işarî mânayı okuması, kavraması ve gerekeni yapması istenmişti. Yoksa zâhiren Hz. Peygamber ümmî idi. Yâni âlimdi fakat -hikmet icabı- görünüşte okur-yazar değildi. İmam-ı Rabbanî Mektubat’ında: “Ha...

ASIL LEZZET DEĞİL CENNET (1)

ASIL LEZZET DEĞİL CENNET (1)

Dünya ne ki Asıl içindeki Mânadır dünya Cennet ne ki Asıl içindeki Anlamdır cennet Dünyadan cennet Çok güzel elbet Mânası ise cennetin Dünyadakinden a’lâ Daha büyük cennet Cennet cennet dedikleri Gelmez hiç söze Cennetteki mânanın ise Olmaz karşılığı Cennette bile Demek ki Asıl l...

ZÂLİMLERİ AFFETMEK MAZLÛMLARA ZULMETMEKTİR (2)

ZÂLİMLERİ AFFETMEK MAZLÛMLARA ZULMETMEKTİR (2)

Eski şairlerimizden biri: “Unut felâket-i şahsiyyenin müsebbibini, Fakat, hakareti affetme vâliden vatana!” demiştir. Yâni: “Şahsına yapılan kötülükleri affet fakat, anan gibi olan vatanına yapılan hakareti affetme!” Süleyman Nazif merhûm da, asırlardan beri azîz vatanımızı parça...

ZÂLİMLERİ AFFETMEK MAZLUMLARA ZULMETMEKTİR (1)

ZÂLİMLERİ AFFETMEK MAZLUMLARA ZULMETMEKTİR (1)

Cezaevleri büyük ölçüde boşaltılmıştı! Bir sürü insan tahliye edilmişti. Sonra bunların bir kısmı yeniden suç işleyip yeniden içeri alınmaya başlanmıştı. (Bu hususta) İstanbul Emniyet Müdürü, son bir ay içerisinde İstanbul’da işlenen suçlarda, yâni af sonrasında, büyük artış oldu...

OĞLUNUN BABASI DEVRİN SULTANÜ’L-ULEMASI (1)

OĞLUNUN BABASI DEVRİN SULTANÜ’L-ULEMASI (1)

Mevlânâ gibi dünya çapında bir oğul sahibiydi Âlimler Sultanı Bahaeddin Veled (Belh 1151 – Konya 1231). Hani babasının oğlu derler ya! Biz de, oğul babasını fersah fersah geçtiği için “Oğlunun Babası” desek yeridir. İşte öyle bir mânevî babayiğittir. Mevlânâ’nın pederi, maddî – m...

MEVLÂNÂ – ŞEMS İKİLİSİ (3)

MEVLÂNÂ – ŞEMS İKİLİSİ (3)

     Mevlânâ’yı mânen tutuşturan Şems; dönüp, mânen tutuşturduğu Mevlânâ’nın mânevî sıcaklığından, kendisi de istifade etmiştir, diyebiliriz.      Tıpkı biraz önce söylediğimiz gibi, bazen bir şeyhin hâlis ve samîmî müridi, bir bakıma irfan sahasındaki öğrencisi; şeyhinden daha i...

Mânâ ruhdur

Mânâ ruhdur

“Kur’an’ın kâinattan yaptığı bahis, Hâlikın sıfatlarını ispat ve izah içindir.” ...

İKİ AVRUPA (1)

İKİ AVRUPA (1)

Avrupa’da kendini gösteren teknikteki sayısız gelişmeler; ilim, fen ve bilgilerdeki yükselişler ve  bütün bunların ortaya koyduğu Batı Medeniyeti; son devir Osmanlı Aydını’nın gözlerini kamaştırmış; kendi devlet ve milletinin Avrupa karşısındaki maddeten ve ilmen geri kalmış hazi...

Kur’an nedir, neyi sağlar?

Kur’an nedir, neyi sağlar?

Kur’an; kâinat tılsımının muamma ve sırlarını keşfeder, halleder. Bir keşşaf, bir keşfedicidir....

GERÇEK DEMOKRASİ

GERÇEK DEMOKRASİ

Asr-ı Saadet yani Hz. Muhammed’in zamanındaki Sahabelerin takip ettikleri, uyguladıkları ve içinde yaşadıkları sisteme göz atacak olursak: Hakkı gözeten, adaleti yerine getiren, meşvereti / danışmayı / karşılıklı fikir alışverişinde bulunmayı; usûl ve metod edinen bir manzarayla ...

Meşrutiyet – Cumhuriyet – Demokrasi

Meşrutiyet – Cumhuriyet – Demokrasi

     Dün Meşrutiyet, bugün Cumhuriyet ve Demokrasi denilen; Hakk’ın gösterdiği İlâhî Yol’a en yakın bir rejim ve idare tarzımız var. Kanun-u Esasî / Anayasa denen, bir ana yol göstericimiz de var. İçeriğinde adalet var. Meşveret, Şura ve İstişare yani danışma, konuşma ve anlaşma ...

Hakikî milliyet ve İslâm (2)

Hakikî milliyet ve İslâm (2)

İslâm tarihinin iki büyük lokomotif milleti; yani selef olan Araplarla, halef olan Türklerin bunca parlak asırların sahipleri olarak; tembellikte günahları büyüktür. Tıpkı iyilik ve haseneleri de gayet / son derece büyük, yüce ve ulvî  olduğu gibi. Gönül isterdi ki, Arap taife, k...

Hakikî milliyet ve İslâm (1)

Hakikî milliyet ve İslâm (1)

     Şer’î / İslâmî meşveretten yani danışma, konuşma ve anlaşmadan ne anlamalıyız? Önce şunu bilmeliyiz ki, özellikle zamanımızda bir adamın bir günahı, bir kalmıyor! Bâzen büyür, sirayet eder, yayılır yüz olur. Bir tek hasene, iyilik ve sevap bâzen bir kalmıyor! Belki bâzen bin...

Sıdk, kizb ve siyaset

Sıdk, kizb ve siyaset

Sosyal hayatın her safhası ve ânı göstermiş ve kanıtlamıştır ki, sıdk / doğruluk, İslâmiyetin en sağlam esası ve temelidir. Aynı zamanda sıdk / doğruluk İslâmiyetin yüce seciye ve karakterlerinin râbıtası ve bağıdır. Yüce his ve duygularının mizaç ve tabiatıdır. Öyle ise, içtimaî...

ABD’NİN TÜRKİYE’YE KURDUĞU TUZAK!

ABD’NİN TÜRKİYE’YE KURDUĞU TUZAK!

Sözde müttefik ABD’nin apaçık şekilde, cüretkâr biçimde Türkiye aleyhinde yapmadığı hile hurda kalmadı. Sn. Özcan Yeniçeri, bunu çok güzel, yerinde ve zamanında, çok veciz şekilde dile getirmişdir. Fevkalâde ciddî ve gerçekleri gözler önüne seren, uyarıcı bir makale. Eline sağlık...

AMERİKA, AVRUPA VE MUCİZELER

AMERİKA, AVRUPA VE MUCİZELER

Amerika ve Avrupa’nın zekâ tarlaları hükmünde olan Mister Carlyle ve Bismarck gibi, deha sahibi araştırıcıların çıkması ve halkı aydınlatıp uyandırmaları bize kanaat veriyor ki: Avrupa ve Amerika İslâmiyetle hamiledir. Günün birinde bir İslâmî devlet doğuracak. Nasıl ki, Osmanlıl...

İSLÂM, AHLÂK VE EBEDÎLİK

İSLÂM, AHLÂK VE EBEDÎLİK

Eğer biz İslâm ahlâkının ve iman hakikatlerinin mükemmelliklerini fiil ve eylemlerimizle göstersek, diğer dinlerin tâbi, mensup ve bağlıları; elbette topluluklar hâlinde İslâmiyete girecekler. Belki dünyanın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete girecekler. Çünkü insanlar, ö...

Sırtından bıçaklanan Türkiye

Sırtından bıçaklanan Türkiye

     Avrupa, Asya hattâ Afrika arasında çok önemli ve çok hayatî bir konumda olan Türkiye; çok yönlü bir baskı altında çıkış yolu aramakta. Bugün Türkiye; ne Doğusundan, ne Batısından, ne Güneyinden, ne de Kuzeyinden emin değildir. Niyeti bozuk devletlerle kuşatılmış durumdadır. ...

İNSANLAR ÂLEMİ

İNSANLAR ÂLEMİ

İnsanın hisleri; sonucu görmez! Birkaç gramlık hazır lezzeti, ileride sekiz on kiloluk lezzetlere tercih eder. Bu yüzden akıl ve fikre galebe eder, üstün gelir! Bu gibi gayri meşru, uygunsuz zevk ve eğlencelere düşkün olanları bu sefahetlerden kurtarmanın tek yolu, o çeşit lezzet...

Ölüm en yüce mutluluk

Ölüm en yüce mutluluk

“Bir sperm damlasının çağrıştırdığı düşünce(ye göre)…işitmesi ve zekâsı olmayan bir sperm(den)…bir damlacıktan çok karmaşık ve çok âhenkli bir insan vücudu doğmakta. Organların gelişimi… ve zekânın yükselişi…(gibi)…Bu inanılmaz evrimin gayesiz olması...

TÜM İNSANLAR KARDEŞ

TÜM İNSANLAR KARDEŞ

İnsan; canlı – cansız, bitki – hayvan, taş – toprak her şeyle kardeş! Çünkü Hâlıkları / Yaratanları bir. Çünkü yetiştirici ve besleyici Rableri bir.  Aslında cansız diye bir şey yok. Her şey hareket hâlinde. Atomlardan gezegenlere kadar ve onların içindekilerle ...

Mâna Okyanusu Mevlâna

Mâna Okyanusu Mevlâna

“Prof. Dr. Eva de Vitray-Meyerovitch: Mevlâna’nın bugünkü astronomi bilgilerine kadar uzanan pek çok konuyu önceden bildiğini ve haber verdiğini, söylüyor. “Gezegenlerden dokuzuncusunun daha bu yüzyıl başlarında keşfedildiğine, dikkat çekiyor. “Mevlâna’nın ise semâ âyini ile bu d...

A  K  Î  D  E

A  K  Î  D  E

     İlk Müslümanlar, Kur’an dahil bütün ilimlerden önce gerçek imanı, hakiki tevhîdi ve özellikle akidelerini öğreniyorlardı.      Çünkü Allah’dan gereği gibi korkmayı bu bilgiler sağlıyordu.      Çünkü bu bilgiler; insanı hikmet sahibi kılıyor. Basiret sahibi yapıyor. Her şeyin...

HER ŞEYİN İKİ YÖNÜ

HER ŞEYİN İKİ YÖNÜ

Bir şey, bütün bütün elde edilmezse, bütün bütün de reddedilmemeli. Ya hep ya hiç gibi, toptan kabul veya toptan red gibi, ifrat ve tefrite düşmemeli. Yani müsbet-menfî, olumlu-olumsuz gibi, kesin hükme varmamalı. Umumiyetle her şeyde alınacak bir taraf da vardır, alınmayacak bir...

İki canavar

İki canavar

İnsanımız, bilhassa 18, 19 ve 20. yüzyıllarda sosyal, fikrî ve düşünce okyanusunun devasa çalkantıları ve dalgalanmaları arasında çırpınıp durdu. ...

HÜRRİYET NAZLI MI NAZLI

HÜRRİYET NAZLI MI NAZLI

“Hürriyet”i kötü yorumlamamalıyız. Yoksa elimizden kaçar. Nitekim 1908’de Meşrutiyet’in ilânı ile birlikte gerçekleşen ve halk arasında “Hürriyet” denen sistemin kıymet ve değerini lâyıkıyla bilemedik. Çünkü hürriyet; hükümlere uymakla, İslâm’ın usul ve kaidelerini hesaba katmakl...

Hürriyet

Hürriyet

İslâm dini, varlığına başlangıç olmayan, yani ezelî olan Allah’ın sözünden geldiğinden, ebede yani sonsuza gidecektir. ...

İlahî rehber

İlahî rehber

Hz. Muhammed; her şeyi yaratan, besleyen, büyüten, uyum içinde sevk ve idare eden Rabbin; sanat güzelliklerinin vasfedicisidir. Üstelik istidat ve kabiliyetindeki câmiiyet / kapsamlılık cihetiyle, o Zât, varlıklardaki kemalâtın / mükemmelliklerin en güzel model ve örneğidir. Öyle...

Çeşitleme… HAK, HALKIN  İÇİNDE BÂTIL, HALKIN DIŞINDA

Çeşitleme… HAK, HALKIN  İÇİNDE BÂTIL, HALKIN DIŞINDA

     Arjantin’in sakıt (düşük) diktatörü Peron, hatıralarını neşretti. Devrinde yapılmış olan kötülükleri bir tek sebebe bağlıyor: Kendisine, bütün yaptıkları için “- Bravo..Bundan daha güzel olmaz, olamaz..” demişler..Ve, ilave ediyor: “-Bugün devrimi tenkid edenlerin arasında, ...

İslâm’da mescid

İslâm’da mescid

     İslâm Dini’nin ve İslâm Devleti’nin beşer hayatının her yönüyle ilgilenmesi münasebetiyle dinî merkez durumunda olan ve Hz. Peygamber ile ilk halifeler döneminde tamamiyle bir “hükümet konağı” mahiyetini arzeden mescidlerde İslâm’ın dünya ve ahiretle ilgili her çeşit prensib...

Adâlet

Adâlet

     Adalet, bir toplumun oluşmasında ve ayakta durmasında en mühim yaptırımlardan biridir. Hz. Peygamber’in şahsında adalet,…suçluya kim olursa olsun cezasını vermek, toplum içinde işlenen suçtan zarar görenleri rahatlatacak şekilde ceza üzerinde ısrar etmek olarak görünür...

Nasıl bir cihat

Nasıl bir cihat

Bilim ve medeniyet çağındayız. Geçmiş zamanlarda, yani vahşetin galebe çaldığı, üstün geldiği çağlarda, âlemde hükmünü yürüten vahşetti. Bu vahşetin sebep olduğu geri kalış ve çöküş nedeniyle kuvvet ve cebrin saltanatı hüküm sürüyordu. Medeniyetin galebe çaldığı hengâmda ise, âle...

“İMANDIR O CEVHER Kİ”

“İMANDIR O CEVHER Kİ”

Hz. Muhammed, risaletini / peygamberliğini tebliğ, beyan ve açıklamada, nâsı / insanları hakka davette son derece metanet / dayanma, sebat ve cesaret göstermiştir. Hem de büyük devletler, büyük dinler, hattâ kendi kavim ve kabilesi, üstüne üstlük amcası ona şiddetle adavet ve düş...

EVRENİN TILSIMI

EVRENİN TILSIMI

Güneş ziyayı / ışığı, ışık gündüzü gerektirdiği derecede; kâinat ve evrendeki hikmet / İlahî gaye ve maksatlar da; Ahmed’in yâni, Hz. Muhammed’in risalet ve peygamberliğini gerektirir. Nitekim haklı ile haksızı ayıran, işi hikmetle / bir amaç gözeterek yapan Allah’ın Hakem ve işl...

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

Hangi işletim sistemli telefonu kullanıyorsunuz?

Hangi işletim sistemli telefonu kullanıyorsunuz?

 • iOS (iPhone) --> 5
 • Android --> 7
Gönder
Sonuçlar

Yeni Çağrı Gazetesi © 2019 - Web Tasarım : GNS Ajans