Yeni Çağrı Gazetesi

İş fırsatları için hemen tıkla!
Muhsin BOZKURT - AİT TÜM YAZILAR
Basîret Gözüyle Hz. Muhammed

Basîret Gözüyle Hz. Muhammed

Dünya tarihi şahit olarak gösteriyor ki: En büyük dâhi / deha sahibi, son derece zeki ve anlayışlı kimse: Bir veya iki hissin ve seciye / huy, tabiat ve karakterin, istidat ve yeteneğin inkişafını / ortaya çıkarıp gelişmesini sağlayandır. Onları uyarmakta, onları harekete geçirme...

Hz. Muhammed’in azîm dâvâsı

Hz. Muhammed’in azîm dâvâsı

Mazi ve geçmişi düşünürken şu hususları göz önüne almak lâzım. Bir ilim ve fende ya da bildirim ve anlatımda bir adam; o ilmin temel, ruh ve esaslarını alarak iddia, tez ve savını ona dayandırırsa; o ilim ve fende hazakat yani ustalık, maharet, hüner ve becerikliliğini göstermiş ...

Hz. Muhammed’de sıdk

Hz. Muhammed’de sıdk

Bu zamanda sıdk / doğruluk ve kizb’in / yalanın araları ancak bir parmak kadardır. Bir çarşıda ikisi de satılır. Fakat, her bir zamanın bir hükmü vardır. Hiçbir zamanda Asr-ı Saâdet gibi sıdk / doğruluk ve kizb’in / yalanın; ortasındaki mesafa / ara açılmamıştır. Şöyle ki: Sıdk /...

Hiç mümkün olur mu ki?

Hiç mümkün olur mu ki?

Hiç mümkün olur mu ki, son derece erişilmez bir güzellik; gösterici ve anlatıcı bir aracı ile kendini göstermek istemesin? Hiç mümkün olur mu ki, son derece güzellikte, mükemmel / zirvede bir sanat; dikkat nazarlarını üzerine çeken bir ilân edici ile duyurulmak ve gösterilmek ist...

BATI,  BİZ  VE  İSLÂM

BATI,  BİZ  VE  İSLÂM

    Ecnebîlerin / yabancı ve başka milletten olanların bir kısmı, nasıl kıymetli malımızı ve vatanlarımızı elimizden aldılar. Onun bedeline çürük bir fiyat verdiler. Aynen öyle de, yüksek ahlâkımızı ve yüksek ahlâkımızdan çıkan ve sosyal hayata temas eden seciye, tabiat ve karakt...

ADIMLAR; BEKA VE KALICILIK YOLUNDA ŞÜPHEYE MAHAL BIRAKMAMALI ARDINDA

ADIMLAR; BEKA VE KALICILIK YOLUNDA ŞÜPHEYE MAHAL BIRAKMAMALI ARDINDA

Osmanlıyı yıkmaya ahdetmiş / kararlı Avrupa Devletleri karşısında; devleti korumaya ve ayakta tutmaya azmetmiş Osmanlı münevverleri / aydınları; kurtuluşu topyekûn / milletçe devlete sahip çıkmakta bulmuşlar; Osmanlıyı teşkil eden tüm unsurlarla el ele vermek istemişler, özellikl...

YAKIN TARİH DÜŞÜNCELERİ

YAKIN TARİH DÜŞÜNCELERİ

Yakın Tarih hakkında, bilhassa Millî Mücadele sonrasında yapılan icraat / yapım ve yaptırımlar hususunda, çok yazılıp çizildi. Hâlâda çok yazılıp çiziliyor. Halbuki “Hakikî (gerçek) vukuatı (vak’a ve olayları) kaydeden tarih; hakikate en doğru şahit (ve tanık)tır.” Fakat za...

SUÇ VE CEZA

SUÇ VE CEZA

“Ve lâ teziru vaziretün vizre uhra.” (En’am: 164) “Hiçbir günahkâr, bir diğerinin günahını yüklenmez.” Evet, “ ‘İnsanların işlediği (kötü) fiiller yalnızca kendilerini ilgilendirir. Ve sorumluluk taşıyan hiç kimseye başkasının sorumluluğu yüklenmez.’ (En’a...

YUNUS’TA VARLIK FELSEFESİ (1)

YUNUS’TA VARLIK FELSEFESİ (1)

“Felsefe; maddeyi, hayatı ve bunların çeşitli görünüşlerini, sebeplerini, ilk unsurları, başlangıç ve gaye cihetinden inceleyen fikrî çalışma ve bu çalışmaların neticelerini toplayan bilgidir. “Felsefe tabiri; hem soyut ve teorik düşünceyi, hem de tabiat ilimlerini içine alacak b...

B İ L D İ R İ (2)

B İ L D İ R İ (2)

“Bazı aklı evveller ‘asıl olan fikir özgürlüğüdür, her görüşün açıkça söylenebilmesidir’ diyerek ‘akademisyenlerin bildirisinde şiddeti öven herhangi bir satır yok!’ diyorlar. Doğru ama eksik, bildiride şiddeti uygulayan teröristleri yeren de herhangi bir ...

B İ L D İ R İ (1)

B İ L D İ R İ (1)

Gönderlerden, Türk Bayrağı’nın indirilişini görmeyenler! Gönderlere asılan, isyan bayraklarını içlerine sindirenler! Türk Vatanı’nda, hâkimiyet naraları atanları duymayanlar! Olanları, “Güneydoğu’ya Bahar geldi!” teranesiyle karşılayanlar! Cür’etkâr bir “K...

ÜLÜŞÜN BİRAZ

ÜLÜŞÜN BİRAZ

Sadece, sıradan ansiklopedilerin “Soykırım” maddeleri bile okunsa; asıl soykırımcıların kimler olduğu kolaylıkla görülür. Kimler, hangi milletlerin soykırım yaptığı kolaylıkla anlaşılır. Tarihin en eski devirlerinden günümüze kadar, seyrettiği kronolojik sıra görülebilir. İstenen...

İŞTE MENFÎ BATI !

İŞTE MENFÎ BATI !

Batı emperyalizminin dayanak noktalarından biri olan kuvvetli oluş keyfiyeti; onları tecavüze, taarruza ve tasalluta yöneltmiştir. Kuvveti haksızlık yolunda kullanmış, kullanmaktadırlar. Menfî / olumsuz ve benimsenmeyen Avrupa’nın kastettiği / yöneldiği hedef; halkları, mil...

TÜRKLER OLMASAYDI

TÜRKLER OLMASAYDI

İçindeki tüm unsurları içeren ve onlardan meydana gelen “Türk Milleti”nin adından gocunanlar ve rahatsızlık duyanlar var! Oysa “Türk” adını taşıyan bu millet; sıradan bir millet değil; İslâm mefkûre ve ülküsünü hedef ittihaz etmiş, mücahit bir millettir. Tarihin verdiği bir hüküm...

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎSİ (2)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎSİ (2)

İtikat / inanç ve inançsızlığa dikkatle bakılırsa; insanların çoğu üç kısım olarak görülür: Kısmın biri: Her işin Haalıkı / Yaratanı ve Sanii / san’atlı bir şekilde Yaratıcısı ve Hâfızı / Koruyucusunun; varlığı zorunlu / olmazsa olmaz olan Allah olduğuna inanır. Rûh’u...

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎSİ (1)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎSİ (1)

“Bişnev ez ney çün hikâyet miküned Ez cüdayîhâ şikayet miküned” “İşit neyden nasıl hikâyet; ayrılıklardan şikâyet eyler.” Neyden maksat ârif ve akıllı olan insandır, ki ağzından daima âşıkca, âşıka yakışırcasına lezzetli ve mânâlı sözler meydana gelir. Ayrılıklardan şikayet eyler...

İNSAN VE KÂİNAT

İNSAN VE KÂİNAT

Kâinat bir ağaç gibidir. Nasıl ki ağacın meyvası var. Hattâ meyvası olduğu için, kıymetlidir....

“Ordu MESUDİYE Sesi”nin DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

“Ordu MESUDİYE Sesi”nin DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

25. Sene-i devriyesi sevinçle kutlanan “Ordu MESUDİYE Sesi” gazetesi okuyucularının ve bu vesileyle, tüm gazete okuyucularının; neden gazete okumaları ve hattâ okutmaları; yani okudukları herhangi bir gazeteyi yaşatmaları gerektiğini; bir de şu hususlara bağlayabiliriz: Evet, her...

MÂZİDEN HÂLİ AYDINLATAN MEKTÛP

MÂZİDEN HÂLİ AYDINLATAN MEKTÛP

Dil, Tarih ve Din’i doğru bir şekilde bilmeyenleri birbirine düşürmek çok kolay. Aralarında fitne fesat çıkarmak işten bile değil. Söz sihir gibi etkiler. Menfî ve yalan bir söz; kıvılcım misâli, içten içe, merkezden dışa doğru yavaş yavaş, yanıp yakar. Bir süre sonra da bi...

Asya Menşeli Bir Kavim: K Ü R D L E R

Asya Menşeli Bir Kavim: K Ü R D L E R

Ayrıca, Kürtçe bildikleri halde, aynı Dili / Türkçe’yi konuşan, -istisnalar hariç- aynı Dine / İslâm’a mensup olan ve -her bölgesinde olarak- aynı Vatan’da yaşayan, yani Vatanları da bir olduğu için -diğer unsurlar gibi- aynı / Tek Bir Milleti, yani Türk Milleti...

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

Hangi işletim sistemli telefonu kullanıyorsunuz?

Hangi işletim sistemli telefonu kullanıyorsunuz?

 • iOS (iPhone) --> 4
 • Android --> 4
Gönder
Sonuçlar

Yeni Çağrı Gazetesi © 2019 - Web Tasarım : GNS Ajans