istanbul escort

izmir escort

izmir escort

izmir escort

şişli escort

maltepe escort alanya escort

Yeni Çağrı Gazetesi

istanbul eskort ankara escort

İş fırsatları için hemen tıkla!
Mustafa BEŞDERE - AİT TÜM YAZILAR
EN BÜYÜK TALEBE HASTALIĞI: TEMBELLİK

EN BÜYÜK TALEBE HASTALIĞI: TEMBELLİK

Bir talebenin başarılı olma yolunda en büyük düşmanı, kendi nefsinden doğan tembelliktir. Tembellik, bin bir hile ile insanı aldatmaya çalışır. Tehlikenin büyüklüğü de buradan gelmektedir. Çocuğunuzu tembelliğe iten sebeplerden uzak tutun, eğer tembelse tedavi etmeye çalışın. Tem...

KENDİNİZİ ÇOCUĞUNUZUN YERİNE KOYUN

KENDİNİZİ ÇOCUĞUNUZUN YERİNE KOYUN

Okula yeni başlayan çocuk eve her dönüşünde, okulda vuku bulan olayların hepsini anlatma isteği içindedir. Onun heyecanına ortak olmalı, bu yolla boşalıp rahatlamasına yardım etmeli, kendisini sabırla dinlemelidir. Bu okul maceralarını dinlerken onu rahatsız eden şeyleri de öğren...

ÇOCUĞUNUZU DİNLEYİNİZ

ÇOCUĞUNUZU DİNLEYİNİZ

Çocuğunuzu dinleyin, televizyon seyrederken, gazete okurken, yemek yaparken değil, yüzüne bakarak, dikkat ve ilginizi belli ederek dinleyin. “Hı, hı…” diye mırıldanmakla yetinmeyin, söylediklerini ve derdini anladığınızı belli eden yorumlar yapın. a. Dinlerken Dikkat Edilec...

ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARI (4)

ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARI (4)

Çocuklarımızın yaşlara göre ilgi alanlarını incelemeye devam ediyorum. 16-18 Yaş Grubu Beden ölçüleri yetişkinlere yaklaşır. Kalbin büyümesi, damarlara göre gecikir. Bu yüzden fazla çalışma ile kalbin yorulma ihtimali vardır. Bu durumda bayılma, baş dönmesi, hazımsızlık gibi olay...

ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARI (3)

ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARI (3)

Çocuklarımızın yaşlarına göre ilgi alanlarını incelemeye bugün de devam edeceğim. 14-16 Yaş Grubu a. Bu çağda genç, gezmek, görmek, birçok şeyin niteliğini öğrenmek ister. Soyut yani gözle görülemeyen ve elle tutulamayan konulara ilgileri artar. Genç kendine göre dünya görüşü edi...

ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARI (2)

ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARI (2)

Geçen hafta başladığım çocuklarımızın yaşlara göre ilgi alanlarını incelemeye devam ediyorum. 10-13 Yaş Grubu a. Bu yaşa kadar çocuğun ilgileri dağınıktır. Yani çocuklar çok konuya ilgi gösterirler. İlgiler yavaş yavaş belli alanlarda toplanmaya başlar. Eski ilgilerden bazıları u...

ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARI (1)

ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARI (1)

Birçok ana-baba gibi eğitim psikolojisinin basit ve temel kurallarını göz ardı ederek çocuğunuza arzu ettiğiniz birçok şeyi sistemsiz, zamansız öğretme veya isteme yoluna gitmeyiniz. Çocuğun derslerine ve ileriki hayatına yardımcı olmak endişesi ile pek çok ana-baba, çocuğuna ger...

KISTASIN (STANDARTLARIN VEYA ÖLÇÜNÜN) TAYİNİ

KISTASIN (STANDARTLARIN VEYA ÖLÇÜNÜN) TAYİNİ

Öğrencinin ne yapabilmesini istediğimizi önceki makalemde tanımladım. Şimdi öğrenciye, NE KADAR başarılı olmasını istediğimizi söyleyerek bir amacın aktarılabilme maharetini artırabiliriz. Bunu, kabule değer bir başarı kıstasını tanımlayarak yapabiliriz. Her amaç için kabul edile...

ÖĞRETİM AMAÇLARININ HAZIRLANMASI

ÖĞRETİM AMAÇLARININ HAZIRLANMASI

Eğitim konusu ortaya atıldığında, her şeyden önce neyi, nasıl, niçin ve nerede öğreteceğimizi düşünmemiz ve tartışmamız gerekir. “Öğretmek istediğimiz şeyler” dediğimiz bu şeylerin ne olması gereklidir? En modern ve etkili öğretim metotlarını uygularken muhtevayı ihma...

EĞİTİM PSİKOLOJİSİNİN TEMEL FAKTÖRLERİ

EĞİTİM PSİKOLOJİSİNİN TEMEL FAKTÖRLERİ

Etkileme ve motivasyon Amaç Hedef Standartlar Konu ile öğrencinin ilgi alanları arasında münasebet kurmak Analiz (konuyu küçük adımlara bölmek) Küçük adımlar ilkesi (konunun ayrılabildiği kadar küçük bilgi parçalarına ayrılması) Bu küçük bilgi parçacıklarının basitten zora doğru ...

ÖĞRETİMDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

ÖĞRETİMDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

Öğrencinin derse ilgi duymaması, öğrenmek istememesi. Dersi öğrenmeye hazır olmaması. Vasatın altındaki öğrencinin dersi takip etmekte öğretmenin hızına ayak uyduramaması yani öğrenme hızının yavaş oluşu. Anlaşılması zor olan konuları anlayamadığından yılgınlığa kapılarak derse k...

SENE İÇİ İMTİHANLARDA HAREKET TARZI

SENE İÇİ İMTİHANLARDA HAREKET TARZI

• Talebe, uykusunu almış, dinlenmiş, beden ihtiyaçları giderilmiş ve sağlıklı bir durumda imtihana girmelidir. • İmtihana, imtihanda kullanılacak bütün malzemelerini tamamlayıp öyle girmeli. Daima yedek kalemleri olmalı, etraftan kalem, silgi vs. isteyerek zaman kaybetmemeli ve e...

SENE İÇİ İMTİHANLARDA HAREKET TARZI

SENE İÇİ İMTİHANLARDA HAREKET TARZI

Talebe, uykusunu almış, dinlenmiş, beden ihtiyaçları giderilmiş ve sağlıklı bir durumda imtihana girmelidir. İmtihana, imtihanda kullanılacak bütün malzemelerini tamamlayıp öyle girmeli. Daima yedek kalemleri olmalı, etraftan kalem, silgi vs. isteyerek zaman kaybetmemeli ve etraf...

SENE İÇİ İMTİHANLARINA HAZIRLIK

SENE İÇİ İMTİHANLARINA HAZIRLIK

Öğrenci, her gün derslerine, geçmiş makalelerimde açıkladığım şekilde çalışmış olursa, onun için imtihana hazırlanmak, zaten öğrenilmiş konuları bir çeşit tekrarlamak ve hafıza tazelemek demektir. Sistemli bir çalışmada talebe, öğrendiklerinden her an faydalanmak için onları yeni...

COĞRAFYA DERSİNE ÇALIŞMAK

COĞRAFYA DERSİNE ÇALIŞMAK

Coğrafya dersini çalışmak da tarih çalışmaya benzer. 1. İlk derse hazırlık a. Ders yılı başında coğrafya kitabının ilk bahsini bir defa okuyunuz. b. Özel isim ve rakamları atarak hatırınızda kalan malumatı defterinize özet olarak yazınız. c. Fakat bu özeti yazdığınız sahifenin ka...

YABANCI DİL ÖĞRENMEK

YABANCI DİL ÖĞRENMEK

Dünyamızda insanlar tarafından yaklaşık 2500 dil konuşulmaktadır. Bunun için yabancı dil öğrenmek önem kazanmıştır. Coğrafi sınırların giderek kaybolması ve BM, AT, AET gibi milletlerarası toplulukların ortaya çıkması, çeşitli dillerle konuşan bu insanlarla irtibat kurmak için di...

ÇOCUĞUNUZU DİNLEYİN

ÇOCUĞUNUZU DİNLEYİN

Çocuğunuzu dinleyin. Ama televizyon seyrederken, gazete okurken, yemek yaparken değil, yüzüne bakarak, dikkat ve ilginizi belli ederek dinleyin. “Hı, hı…” diye mırıldanmakla yetinmeyin, söylediklerini ve derdini anladığınızı belli eden yorumlar yapın. a. Çocuğu Dinlerken Di...

ÖDEV VE KOMPOZİSYON HAZIRLAMA

ÖDEV VE KOMPOZİSYON HAZIRLAMA

Her yazılı ödev, bir kompozisyonda olduğu gibi şekillendirilir. Bu yazılı anlatımın amacı ve biçimi ne olursa olsun temel gaye okuyucuya belli konuda, belirli bir haber (mesaj) iletmektir. a. Ödevlerin amacına uygun şekilde yapılabilmesi için bir kere, ödevin konusu, gayesi ve mu...

DERS KİTABI OKUMA TEKNİĞİ (1)

DERS KİTABI OKUMA TEKNİĞİ (1)

Bir dersin konusu, öğrenme ve okuma psikolojisi ilkelerine uygun bir şekilde okunmak ister. Bu hususta yazılmış birçok kitap var. Ancak biz en çok tavsiye edilen Psikolog Prof. Dr. Francis P. Robinson’un 1960’lı yıllarda geliştirdiği ve bugüne kadar da geçerliliğini koruyan...

OKULA YENİ BAŞLAYAN MİNİKLERE NASIL DAVRANALIM?

OKULA YENİ BAŞLAYAN MİNİKLERE NASIL DAVRANALIM?

Sevgili Yeniçağrı Gazetesi okuyucuları, bu makalemden de istifade etmeniz ümidiyle siz öğrenci velileri ile bilgi paylaşımına devam ediyorum. Henüz 7 yaşında okula başlama durumunda olan yavrumuz, kalabalık, çok hareketli ve değişik bir çevre içine girdi. Sakin bir aile ortamında...

ÖĞRENİMDE ANNE VE BABANIN ROLÜ

ÖĞRENİMDE ANNE VE BABANIN ROLÜ

Okulların açılmakta olduğu bu dönemde öğrencilere faydalı olmak amacıyla öğrenim konularına ağırlık vermeye çalışacağım. Aynı zamanda her makalemde öğrenimle ilgili ufak ip uçları da vereceğim. Ola ki istifade eden birkaç kişi olur. Çocuklarımızı delikanlılık yaşlarına, bazen otu...

ÖĞRETİMDE VE EĞİTİMDE BİLGİ ENVANTERİ (KONU ANALİZİ)

ÖĞRETİMDE VE EĞİTİMDE BİLGİ ENVANTERİ (KONU ANALİZİ)

9 Ağustos’ta yayımlanan, S.P. Ö. materyali hazırlama makalemi okuyanların üç hafta içinde altı yüze dayandığını görünce, bu hafta S.P. öğretim, uzaktan öğretim ve bilgisayar destekli öğretim materyali hazırlamada, konu analizinin önemine binaen analiz konusuna öncelik verdim. Bu ...

OKULLARDA SORULARLA PROGRAMLI ÖĞRETİM METODUNUN KULLANILIŞI

OKULLARDA SORULARLA PROGRAMLI ÖĞRETİM METODUNUN KULLANILIŞI

Bu konuda gerekli bilgiyi Eğitim Teknolojisi kitabının yazarı olan Prof. Dr. Cevat Alkan’dan alalım. Alkan, bu metodu okullarda dört ayrı şekilde kullanabilirsiniz diyor. 1. Sınıf dışı çalışmalar 2. Telafi çalışmaları 3. Seçilmiş ünitelere uygulama 4. Bütün ders muhtevasına uygul...

HAZIRLANAN BİR S.P.Ö. MATERYALİNİ KONTROL ETMEK

HAZIRLANAN BİR S.P.Ö. MATERYALİNİ KONTROL ETMEK

Şimdi gelin hazırladığımız bir P.Ö. materyali, Psikoloji ve Yeni Eğitim kitabından çıkardığım Kontrol Formunun sorularına ne kadar cevap veriyor görelim. Bu formu, ders plânı ve öğretmen ders notunu hazırlayan bir öğretmen ile ertesi gün eğitim alanında kullanacağı öğretmen ders ...

SORULARLA PROGRAMLANMIŞ ÖĞRETİM MATERYALİ HAZIRLAMA

SORULARLA PROGRAMLANMIŞ ÖĞRETİM MATERYALİ HAZIRLAMA

Bilhassa rehber öğretmenlere ve eğitim psikologlarına bu makaleyi saklamalarını tavsiye ederim. Zira bu bilgileri kolay kolay bulamazlar. Köşemiz daha detaylı yazmamıza imkân vermiyor. Arzu eden okuyucularım [email protected] veya [email protected] e-mail adreslerimden bana u...

TARİHTE VE ABD’DE SORULARLA PROGRAMLANMIŞ ÖĞRETİM

TARİHTE VE ABD’DE SORULARLA PROGRAMLANMIŞ ÖĞRETİM

Bu metodun ilk tatbikatçısı filozof Sokrates’tir. M.Ö. 469-399 yılları arasında yaşamıştır. Sokrates’in bu yeniliği, ölçülü soru-cevap yoluyla aktif öğretimdi. Sual sorardı. Küçük küçük sorular. Öğrencinin bilgisizliğini yakalamak için değil, zihnini gıdıklamak, bilgi nokta...

YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZDAN İSTEKLERİMİZ

YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZDAN İSTEKLERİMİZ

Bu makaleyi olumsuz tenkit amacıyla değil, bir veli, oğlu ve torunu tahsil hayatına devam eden bir baba ve dede olarak kaleme alıyorum. 12 Temmuz 2018 tarihli Türkiye Gazetesi’nde Sn. Yücel Koç’un makalesini okuduğum zaman, eğitim ve öğretimle ilgili bazı hususları yazmaya kendim...

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

Hangi işletim sistemli telefonu kullanıyorsunuz?

Hangi işletim sistemli telefonu kullanıyorsunuz?

 • iOS (iPhone) --> 4
 • Android --> 3
Gönder
Sonuçlar

Yeni Çağrı Gazetesi © 2019 - Web Tasarım : GNS Ajans

alsancak escort buca escort karşıyaka escort fake taxi porno ensest porno tecavüz porno

istanbul escort

izmir escort

izmir escort

izmir escort

şişli escort