Yeni Çağrı Gazetesi

İş fırsatları için hemen tıkla!
Mustafa BEŞDERE - AİT TÜM YAZILAR
BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: AKSİYONER (PROAKTİF) OLMAK

BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: AKSİYONER (PROAKTİF) OLMAK

Başarılı olmanın şartları bahsine, aksiyoner (proaktif olmak) ile devam ediyorum. Proaktivite (Aksiyon): İnsiyatifi ele alarak veya insan olarak kendi hayatınızdan sorumlu olun. Kontrol etmeniz mümkün olmayan olaylar karşısında durumunuzu değiştirmeyip olduğu gibi kabul edin. Pro...

BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: PROBLEM ÇÖZÜCÜ OLMAK

BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: PROBLEM ÇÖZÜCÜ OLMAK

Başarılı olmanın şartlarına, durum değerlendirmesi yapmak ve problem çözücü olmak maddeleriyle devam ediyorum. DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPIN Bir işi yapıp yapmamakta kararsızlığa düştüğünüz vakit, iki şıktan her birinin fayda ve zararlarını iyice hesaplayınız. Bir kâğıda ayrı ayrı ...

BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: BEYİN FIRTINASI

BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: BEYİN FIRTINASI

Başarılı olmanın şartlarından fikir üretebilme bahsine geçen hafta başlamıştık. Bu yazımda da konuya devam ediyorum. BEYİN FIRTINASININ UYGULANMASI Beyin fırtınasının kullanıldığı seansta şahsilik, kendini gösterme isteği, başkalarını küçük görme gibi tepki davranışları kesinlikl...

BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: FİKİR ÜRETEBİLME

BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: FİKİR ÜRETEBİLME

Fikir üretmenin çeşitli yolları vardır. Burada birkaçını incelemeye çalışacağım. Nasıl fikir üretileceğine bir misal olması bakımından, Yrd.Doç.Dr. Zeynep Düren’in Yönetim Bilimi Ders Notları’ndan, Prof.Dr. Reha Oğuz Türkkan’ın Kolay ve İyi Öğrenme adlı kitabından ve Stephen R. C...

BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: İRADELİ OLMAK

BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: İRADELİ OLMAK

Başarılı olmanın şartlarından iradeli olma bahsine geçen hafta başlamıştık. Bu yazımda da konuya devam ediyorum. Kontrollü ve yarı kontrolümüz altındaki hareketler Yemek, içmek, uyumak, yürümek ve yazı yazmak gibi her türlü fiili kontrollü olarak yaparız. Bunlar bir insanın tabii...

BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: DEĞİŞİME AYAK UYDURMA (2)

BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: DEĞİŞİME AYAK UYDURMA (2)

Başarılı olmanın şartlarından değişime ayak uydurma bahsine geçen hafta başlamıştık. Bu yazımda da konuya devam ediyorum. FENNÎ DEĞİŞİM Çağa ayak uydurmak, zamanımızın fen bilgilerini çok iyi öğrenmek, okulda ve iş yerinde her yerde öğrendiğini tatbik etmek, çağın gerektirdiği te...

BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: DEĞİŞİME AYAK UYDURMA (1)

BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: DEĞİŞİME AYAK UYDURMA (1)

Değişim deyince aklımıza ilk gelen, bugün iş çevrelerinin yönetim ve strateji konferanslarında söz konusu edilen; maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi, çağımızın önemli performans ölçülerinde, çarpıcı gelişmeler yapmak amacıyla, iş süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi ve kökl...

BAŞARININ DÜŞMANLARI: TEMBELLİK

BAŞARININ DÜŞMANLARI: TEMBELLİK

Sevgili gençler, tahsiliniz bittikten sonra meslek hayatınızda, aile içinde, insanlar arası münasebetlerde velhasıl ömür boyu başarılı olmak isteyeceksiniz. Bu ve bundan sonraki haftalarda okuyacağınız yazılarımda, üniversiteyi bitirmiş ve çalışma hayatına atılmış kardeşlerimize ...

OKUL VE VELİ MÜNASEBETLERİ

OKUL VE VELİ MÜNASEBETLERİ

Okulun, eğitimde önemli bir yeri olduğu açıktır. Ancak tek başına okul, eğitimde çok şey ifade etmez. Aile ile beraber bir bütünlük arz eder. Okul ile diyalog kuramamış bir ailede çocuk, çoğunlukla başarılı olamaz. Okuldaki rehberlik programı, her ne kadar öğrencinin bir “b...

ÇOCUKTA BAŞARISIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYELER

ÇOCUKTA BAŞARISIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYELER

Çocuğunuz okulda ciddi bir şekilde zorlanıyorsa, hocasıyla, müdürüyle, varsa okul rehberiyle görüşün ve çocuğun derdini anlamaya çalışın. Çare bulmakta yavaş kalmayın, aylar, yıllar sonra harekete geçerseniz iş işten geçmiş, problem müzminleşmiş olur. Çocuğun, arada bir isyan edi...

ÇOCUK NİÇİN BAŞARISIZ OLUR?

ÇOCUK NİÇİN BAŞARISIZ OLUR?

• Tembellik ile başarısızlık aynı şeyler değildir. Tembellikten kastımız, ya çalışmak ve öğrenmek için hiç çaba sarf etmemek veya zamanını oyun ve lüzumsuz, boş işlerle harcamak demektir. Başarısızlıktan kastımız ise çocuğun, çalıştığı hâlde muvaffak olamaması veya çalışkan bir y...

EN BÜYÜK TALEBE HASTALIĞI: TEMBELLİK

EN BÜYÜK TALEBE HASTALIĞI: TEMBELLİK

Bir talebenin başarılı olma yolunda en büyük düşmanı, kendi nefsinden doğan tembelliktir. Tembellik, bin bir hile ile insanı aldatmaya çalışır. Tehlikenin büyüklüğü de buradan gelmektedir. Çocuğunuzu tembelliğe iten sebeplerden uzak tutun, eğer tembelse tedavi etmeye çalışın. Tem...

KENDİNİZİ ÇOCUĞUNUZUN YERİNE KOYUN

KENDİNİZİ ÇOCUĞUNUZUN YERİNE KOYUN

Okula yeni başlayan çocuk eve her dönüşünde, okulda vuku bulan olayların hepsini anlatma isteği içindedir. Onun heyecanına ortak olmalı, bu yolla boşalıp rahatlamasına yardım etmeli, kendisini sabırla dinlemelidir. Bu okul maceralarını dinlerken onu rahatsız eden şeyleri de öğren...

ÇOCUĞUNUZU DİNLEYİNİZ

ÇOCUĞUNUZU DİNLEYİNİZ

Çocuğunuzu dinleyin, televizyon seyrederken, gazete okurken, yemek yaparken değil, yüzüne bakarak, dikkat ve ilginizi belli ederek dinleyin. “Hı, hı…” diye mırıldanmakla yetinmeyin, söylediklerini ve derdini anladığınızı belli eden yorumlar yapın. a. Dinlerken Dikkat Edilec...

ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARI (4)

ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARI (4)

Çocuklarımızın yaşlara göre ilgi alanlarını incelemeye devam ediyorum. 16-18 Yaş Grubu Beden ölçüleri yetişkinlere yaklaşır. Kalbin büyümesi, damarlara göre gecikir. Bu yüzden fazla çalışma ile kalbin yorulma ihtimali vardır. Bu durumda bayılma, baş dönmesi, hazımsızlık gibi olay...

ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARI (3)

ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARI (3)

Çocuklarımızın yaşlarına göre ilgi alanlarını incelemeye bugün de devam edeceğim. 14-16 Yaş Grubu a. Bu çağda genç, gezmek, görmek, birçok şeyin niteliğini öğrenmek ister. Soyut yani gözle görülemeyen ve elle tutulamayan konulara ilgileri artar. Genç kendine göre dünya görüşü edi...

ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARI (2)

ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARI (2)

Geçen hafta başladığım çocuklarımızın yaşlara göre ilgi alanlarını incelemeye devam ediyorum. 10-13 Yaş Grubu a. Bu yaşa kadar çocuğun ilgileri dağınıktır. Yani çocuklar çok konuya ilgi gösterirler. İlgiler yavaş yavaş belli alanlarda toplanmaya başlar. Eski ilgilerden bazıları u...

ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARI (1)

ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARI (1)

Birçok ana-baba gibi eğitim psikolojisinin basit ve temel kurallarını göz ardı ederek çocuğunuza arzu ettiğiniz birçok şeyi sistemsiz, zamansız öğretme veya isteme yoluna gitmeyiniz. Çocuğun derslerine ve ileriki hayatına yardımcı olmak endişesi ile pek çok ana-baba, çocuğuna ger...

KISTASIN (STANDARTLARIN VEYA ÖLÇÜNÜN) TAYİNİ

KISTASIN (STANDARTLARIN VEYA ÖLÇÜNÜN) TAYİNİ

Öğrencinin ne yapabilmesini istediğimizi önceki makalemde tanımladım. Şimdi öğrenciye, NE KADAR başarılı olmasını istediğimizi söyleyerek bir amacın aktarılabilme maharetini artırabiliriz. Bunu, kabule değer bir başarı kıstasını tanımlayarak yapabiliriz. Her amaç için kabul edile...

ÖĞRETİM AMAÇLARININ HAZIRLANMASI

ÖĞRETİM AMAÇLARININ HAZIRLANMASI

Eğitim konusu ortaya atıldığında, her şeyden önce neyi, nasıl, niçin ve nerede öğreteceğimizi düşünmemiz ve tartışmamız gerekir. “Öğretmek istediğimiz şeyler” dediğimiz bu şeylerin ne olması gereklidir? En modern ve etkili öğretim metotlarını uygularken muhtevayı ihma...

EĞİTİM PSİKOLOJİSİNİN TEMEL FAKTÖRLERİ

EĞİTİM PSİKOLOJİSİNİN TEMEL FAKTÖRLERİ

Etkileme ve motivasyon Amaç Hedef Standartlar Konu ile öğrencinin ilgi alanları arasında münasebet kurmak Analiz (konuyu küçük adımlara bölmek) Küçük adımlar ilkesi (konunun ayrılabildiği kadar küçük bilgi parçalarına ayrılması) Bu küçük bilgi parçacıklarının basitten zora doğru ...

ÖĞRETİMDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

ÖĞRETİMDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

Öğrencinin derse ilgi duymaması, öğrenmek istememesi. Dersi öğrenmeye hazır olmaması. Vasatın altındaki öğrencinin dersi takip etmekte öğretmenin hızına ayak uyduramaması yani öğrenme hızının yavaş oluşu. Anlaşılması zor olan konuları anlayamadığından yılgınlığa kapılarak derse k...

SENE İÇİ İMTİHANLARDA HAREKET TARZI

SENE İÇİ İMTİHANLARDA HAREKET TARZI

• Talebe, uykusunu almış, dinlenmiş, beden ihtiyaçları giderilmiş ve sağlıklı bir durumda imtihana girmelidir. • İmtihana, imtihanda kullanılacak bütün malzemelerini tamamlayıp öyle girmeli. Daima yedek kalemleri olmalı, etraftan kalem, silgi vs. isteyerek zaman kaybetmemeli ve e...

SENE İÇİ İMTİHANLARDA HAREKET TARZI

SENE İÇİ İMTİHANLARDA HAREKET TARZI

Talebe, uykusunu almış, dinlenmiş, beden ihtiyaçları giderilmiş ve sağlıklı bir durumda imtihana girmelidir. İmtihana, imtihanda kullanılacak bütün malzemelerini tamamlayıp öyle girmeli. Daima yedek kalemleri olmalı, etraftan kalem, silgi vs. isteyerek zaman kaybetmemeli ve etraf...

SENE İÇİ İMTİHANLARINA HAZIRLIK

SENE İÇİ İMTİHANLARINA HAZIRLIK

Öğrenci, her gün derslerine, geçmiş makalelerimde açıkladığım şekilde çalışmış olursa, onun için imtihana hazırlanmak, zaten öğrenilmiş konuları bir çeşit tekrarlamak ve hafıza tazelemek demektir. Sistemli bir çalışmada talebe, öğrendiklerinden her an faydalanmak için onları yeni...

COĞRAFYA DERSİNE ÇALIŞMAK

COĞRAFYA DERSİNE ÇALIŞMAK

Coğrafya dersini çalışmak da tarih çalışmaya benzer. 1. İlk derse hazırlık a. Ders yılı başında coğrafya kitabının ilk bahsini bir defa okuyunuz. b. Özel isim ve rakamları atarak hatırınızda kalan malumatı defterinize özet olarak yazınız. c. Fakat bu özeti yazdığınız sahifenin ka...

YABANCI DİL ÖĞRENMEK

YABANCI DİL ÖĞRENMEK

Dünyamızda insanlar tarafından yaklaşık 2500 dil konuşulmaktadır. Bunun için yabancı dil öğrenmek önem kazanmıştır. Coğrafi sınırların giderek kaybolması ve BM, AT, AET gibi milletlerarası toplulukların ortaya çıkması, çeşitli dillerle konuşan bu insanlarla irtibat kurmak için di...

ÇOCUĞUNUZU DİNLEYİN

ÇOCUĞUNUZU DİNLEYİN

Çocuğunuzu dinleyin. Ama televizyon seyrederken, gazete okurken, yemek yaparken değil, yüzüne bakarak, dikkat ve ilginizi belli ederek dinleyin. “Hı, hı…” diye mırıldanmakla yetinmeyin, söylediklerini ve derdini anladığınızı belli eden yorumlar yapın. a. Çocuğu Dinlerken Di...

ÖDEV VE KOMPOZİSYON HAZIRLAMA

ÖDEV VE KOMPOZİSYON HAZIRLAMA

Her yazılı ödev, bir kompozisyonda olduğu gibi şekillendirilir. Bu yazılı anlatımın amacı ve biçimi ne olursa olsun temel gaye okuyucuya belli konuda, belirli bir haber (mesaj) iletmektir. a. Ödevlerin amacına uygun şekilde yapılabilmesi için bir kere, ödevin konusu, gayesi ve mu...

DERS KİTABI OKUMA TEKNİĞİ (1)

DERS KİTABI OKUMA TEKNİĞİ (1)

Bir dersin konusu, öğrenme ve okuma psikolojisi ilkelerine uygun bir şekilde okunmak ister. Bu hususta yazılmış birçok kitap var. Ancak biz en çok tavsiye edilen Psikolog Prof. Dr. Francis P. Robinson’un 1960’lı yıllarda geliştirdiği ve bugüne kadar da geçerliliğini koruyan...

OKULA YENİ BAŞLAYAN MİNİKLERE NASIL DAVRANALIM?

OKULA YENİ BAŞLAYAN MİNİKLERE NASIL DAVRANALIM?

Sevgili Yeniçağrı Gazetesi okuyucuları, bu makalemden de istifade etmeniz ümidiyle siz öğrenci velileri ile bilgi paylaşımına devam ediyorum. Henüz 7 yaşında okula başlama durumunda olan yavrumuz, kalabalık, çok hareketli ve değişik bir çevre içine girdi. Sakin bir aile ortamında...

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

Hangi işletim sistemli telefonu kullanıyorsunuz?

Hangi işletim sistemli telefonu kullanıyorsunuz?

 • iOS (iPhone) --> 5
 • Android --> 7
Gönder
Sonuçlar

Yeni Çağrı Gazetesi © 2019 - Web Tasarım : GNS Ajans