ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda toplam 190 (yüz doksan) adet sözleşmeli personel yerleştirilmesi yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Otel bitmeden rezervasyona başladı Otel bitmeden rezervasyona başladı