T.C. BAKIRKÖY 12. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/63 Esas DAVACI : HÜSEYİN YILMAZ DAVALI : BULUT İNŞAAT TURİZM SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Davacı tarafından aleyhinize açılanİstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 1029 ada 5 Parsel D blok 22.Kat 232 nolu bağımsız bölümün tapu kaydının davacı adına tesciline,bu talebin kabul görmemesi halinde 73.125 TL bedelli ödemenin işletilecek yasal faizi ile birlikte davacıya iadesine ve ödenmeyen kira paralarının tahsili talep edilmiş olup ,bilirkişi kök ve ek raporunda özetle; dava konusu yerde bulunan şantiye alanında A,B VE D blokların inşaatının kısmen devam ettiği,kira bedel değeri: 73.125,00 TL, emsal bedelinin 175.000,00 TL olduğu,dava konusu dairenin inşaatının %50 oranında tamamlandığı belirtilmiştir. Mahkememiz duruşması 07/11/2023 günü saat: 09:53'e bırakılmış olup, davaya karşı cevaplarınızı ve rapora karşı itirazlarınızı 2 hafta içerisinde sunabileceğiniz, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, bilirkişi kök ve ek raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01896793