İbrahim PAZAN
İbrahim PAZAN
Yazarın Makaleleri
BEYRUT’UN HÂL-İ PÜR-MELALİ
1896'da Beyrut Tren İstasyonu 4 Ağustos 2020 Salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'tun liman bölgesindeki bir depoda yangın çıktı. Daha sonra yapılan açıklamalara göre depoda, 2.750 ton amonyum nitrat isimli patlayıcı madde...
ÖYLE BİR GELİR ZAMAN Kİ…
24 Temmuz 2020 Cuma günü milletçe hatta bütün İslam âlemi olarak hep birlikte tarihî bir gün yaşadık. İstanbul'un fatihinin kendi kılıç hakkı olarak 29 Mayıs 1453 günü camiye çevirdiği ve Kıyamet'e kadar cami olarak kalmasını...
AYASOFYA CAMİİ ÖTEKİLEŞTİRME ARACI YAPILMAMALI
Takvimler 10 Temmuz 2020 tarihini gösteriyordu. Günlerden Cuma idi. O gün milletçe tarihî bir olaya şahit oluyorduk. Ayasofya Camii'nin 86 yıllık bir aradan sonra yeniden cami yapılması kararını gözlerimiz görüyor, kulaklarımız duyuyordu....
AYASOFYA CAMİ-İ ŞERÎFİ BU DEFA ASLINA DÖNECEK Mİ?
Bu sene 29 Mayıs günü, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü yine büyük bir coşkuyla kutladık. Hatta bu sene Ayasofya Camii'nin içinde Fetih Suresi okundu ve akabinde dua edildi. O günden beri de kamuoyunda, 86 yıldır içinde namaz...
NAMIK KEMAL’İN KALEMİNDEN İSTANBUL’UN FETHİ (1)
Geçtiğimiz cuma günü güzel İstanbul'umuzun 7. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed Han ve ordusu tarafından fethinin 567. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladık. 1934 yılı Ramazan ayı başından beri ibadete kapalı olan Ayasofya...
SON PADİŞAH SULTAN MEHMED VAHÎDEDDİN HAN
Geçtiğimiz 16 Mayıs günü 36. ve son Osmanlı padişahı, 101. İslam halifesi Sultan Mehmed Vahîdeddin Han'ın 94. vefat yıl dönümü idi. Sultan Abdülmecid Han'ın tahta geçen dört oğlundan dördüncüsüdür. 2 Şubat 1861 tarihinde...
MÜSLÜMAN BİR ÜLKEDE HARAMA HARAM DİYEMEYECEK MİYİZ?
31. Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid Han tahta geçtiğinde 16 yaşını yeni doldurmuştu. Hariciye Nazırı Mustafa Reşid Paşa, pek çok iç ve dış problemimizin çözüleceği iddiasıyla Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu olarak tarihe geçen Tanzimat...
KUR’ÂN-I KERÎM’İN ANLATIMIYLA ESKİ KAVİMLERE GELEN AZAPLAR (1)
Mukaddes kitabımız Kur'ân-ı Kerîm'den öğrendiğimize göre eski peygamberlerden beş tanesinin kavimlerine, Yüce Yaradan'ın emirlerine karşı gelme ve yasaklarını çiğneme konusundaki azgınlıkları sebebiyle umumi bela gönderilmiş...
İMAM-I A’ZAM HAZRETLERİNİN SALGIN HASTALIK DUASI
Sultan III. Mustafa ve I. Abdülhamid Han devri Osmanlı âlimlerinden Kadızâde Ahmed bin Muhammed Emin Efendi (1721-1783), asıl ismi Ferâidü'l-Fevâid fî Beyâni'l-Akâid olan ve İslam dünyasında Âmentü Şerhi olarak şöhret bulan kıymetli...
ASRIN SALGINI: KORONAVİRÜS (COVID-19)
Eskiler dualarına 'Yâ Rabbî! Bizleri âfât-ı arziyye ve semâviyyeden yani yerden ve gökten gelecek afetlerden muhafaza eyle!” niyazını da ilave ederlerdi. Onlar bu niyazlarıyla şiddetli yağmur, kar, dolu, kasırga, yıldırım düşmesi,...
OSMANLI HANEDAN AİLESİ
Hayattaki Osmanlı şehzadelerinden bir bölümü: Soldan sağa: Mehmed Ziyaeddin Efendi, Mahmud Efendi, merhum Cengiz Efendi, Harun Efendi, Selim Efendi, diğer Selim Efendi, Osman Selaheddin Efendi, Orhan Efendi, Ömer Abdülmecid Efendi, Abdülhamid Kayıhan...
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AMACA HİZMET EDİYOR MU?
İstanbul Sözleşmesi ve buna paralel olarak çıkarılan 6284 sayılı kanunun uygulamasıyla ilgili sıkıntılar her geçen gün derinleşmektedir. Özellikle kadına yönelik şiddeti önlemek gibi çok müspet bir amaca hizmet etsin diye kabul edilen...
AH KUDÜS! GÜZEL KUDÜS!
Kudüs-i Şerif'in biz Müslümanların gönlünde çok ayrı bir yeri vardır. Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'nın ilk kıblemiz olmasının yanı sıra, Peygamber efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü Miraç...
DEPREM GERÇEĞİMİZ
İnsanoğlunun yaratıldığından beri maruz kaldığı en dehşetli tabii afet deprem olsa gerektir. Alınacak bazı tedbirlerle mala ve cana vereceği zarar kısmen azaltılabilse de teknolojinin asrımızda ulaştığı bu seviyeye rağmen diğer bazı...
GERÇEK MÜSLÜMAN NASIL OLUR?
Osmanlı Devleti'ndeki İslam medreselerinin en yükseği olan Medresetü'l-Mütehassısîn yani Yüksek İhtisas Üniversitesi'nde tasavvuf kürsüsü müderrisi yani profesörü olan Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretlerinin 1341 (1924)...
KUR'ÂN-I KERÎM'DEN DUALAR
Sultan III. Mustafa ve I. Abdülhamid Han devri Osmanlı âlimlerinden Kadızâde Ahmed bin Muhammed Emin Efendi 1721'de doğmuş, 1783'te İstanbul'da vefat etmiştir. İmanın altı şartını Türkçe olarak şerh etmiş, böylece 250 sahifelik...
MEVLÂNÂ MUHAMMED CELÂLEDDÎN RÛMÎ
Mevlânâ hazretleri ve oğlu Sultan Veled'in türbe içindeki kabirleri Hazret-i Mevlâna'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arûs) bu sene 7-17 Aralık 2019 tarihleri arasında Konya'da icra edildi....
ESHÂB-I KİRÂM'IN PEYGAMBER SEVGİSİ
Osmanlı devrinde Peygamber efendimizin kabr-i şerifi Her zaman olduğu gibi ülke ve dünya gündeminde, üzerinde kalem oynatacak çok sayıda konu var. Ancak bütün bu sıcak gündem maddelerini atlıyor, iki haftada bir yazdığım için geciksem de...
TRUMP'IN CIVILTILARI
Osmanlı'da resmî tarih yazıcılığının Fatih Sultan Mehmed Han devrinde başladığı kabul edilir. Çünkü ondan önceki padişahlar hiç kimseye tarihî olayların kayda geçirilmesiyle ilgili bir emir vermemişlerdi. Fatih, Osmanlı tarihini...
OSMANLI DEVLETİ NE ZAMAN KURULDU?
Marmara Üniversitesi tarih profesörlerinden kıymetli hocam Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil, 4 Ekim 2019 günü Türkiye gazetesinde yayınlanan makalesinde Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) ortaöğretim tarih ders kitaplarındaki fahiş hataları ele aldı....
ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI KAPIDA MI?
Kıymetli okuyucularım, bu yazımı geçtiğimiz günlerde ülke gündemini meşgul eden hadiselerden hiç olmazsa birine ayırmayı aklımdan geçirmiştim. Ancak çok defa yaptığım gibi bu düşüncemden yine vazgeçtim. Milletvekili olmadığı hâlde...
HAZRETİ ÖMER NASIL MÜSLÜMAN OLDU?
Kıymetli okuyucularım bu yazımı, şu anda da içinde bulunduğumuz bir Zilhicce ayında Medine-i Münevvere'de Hristiyan bir köle tarafından şehit edilen Emîrü'l-Mü'minîn Ömerü'l-Faruk Hazretlerine ayırıyorum. 622 yılında...
HADÎCETÜ'L-KÜBRÂ VALİDEMİZ
Ne mutlu bizlere ki İslam'ın beş şartından biri olan 'hac” ile gerekli şartları sağlayanlara vacip olan kurban ibadetlerinin yapıldığı günlere bir defa daha eriştik. Dünyanın her yerinden Mekke-i Mükerreme'ye gelen 2 milyon...
AK PARTİ'NİN KÜSKÜNLERİ NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?
İster sevelim ister sevmeyelim şu anda dünyadaki önemli devletlerin liderleri arasında en tecrübeli üç liderden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Neden böyle söylediğimi anlamak için isterseniz bu kıyaslamayı G20 grubu ülkeler...