İbrahim PAZAN
İbrahim PAZAN
Yazarın Makaleleri
ŞEHZADELER DIŞINDAKİ HANEDAN ÜYELERİNE VATANA DÖNÜŞ İZNİ
Sürgüne gönderilen şehzadelerden Ali Vasıb Efendi, eşi Emine Mukbile Sultan ve sürgünde doğan oğulları Osman Selaheddin Efendi, İskenderiye 1965. Sürgün Emine Mukbile Sultan için bitmiş ancak eşi ve oğlu için devam ediyor. Dünya tarihinde...
OSMANLI HANEDAN REİSİNİN VEFATI
Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Efendi 18 Ocak 2021 günü akşam saatlerinde, bazı kayıtlara göre 88 bazılarına göre de 90 yaşında Şam'da vefat etti. Dedesi Şehzade Mehmed Selim Efendi'nin medfun bulunduğu Şam'daki Sultan...
KÖKLÜ AİLELER
1930'lu yıllarda Anadolu'da doğan merhum ve merhume anne ve babamın babaları 1890'larda şu anda Bulgaristan sınırları içinde kalan Osmanlı bakiyesi topraklarda doğmuşlar. Dolayısıyla 'muhacir” dediğimiz pek çok aile gibi...
HAYATİ İNANÇ BEY’LE TATLI BİR SOHBET (3)
Kıymetli dostum Hayati İnanç Bey ile gerçekleştirilen sohbeti aktarmaya devam ediyorum. Zoom üzerinden yaptığımız sohbet toplantımızdaki bir katılımcımız Azerbaycan'da 30 senedir Ermeni işgali altındaki Fuzuli şehrinin de kurtarıldığını...
HAYATİ İNANÇ BEY’LE TATLI BİR SOHBET (2)
Sekiz aydır yüz yüze olduğumuz virüs salgını sebebiyle hayatımıza giren yeniliklerden biri olarak dostlarla Zoom üzerinden buluşup toplantılar tertip ettiğimizi önceki yazımda anlatmıştım. 15 Nisan'dan beri devam ettiğimiz bu toplantıların...
HAYATİ İNANÇ BEY’LE TATLI BİR SOHBET (1)
Malumunuz neredeyse 8 aydır, sadece milletimiz değil dünyadaki bütün insanlar olarak virüs salgını sebebiyle zor günler geçiriyoruz. Ülke ekonomilerinin zarar görmesinin tabii bir neticesi olarak geçimin bir kat daha zorlaşması bir yana ne...
YUNANİSTAN DEVLETİ NASIL KURULDU?
20. yüzyılın başında Avrupa'daki Osmanlı toprakları ve Yunanistan Balkanlar olarak bilinen coğrafyadaki Osmanlı bakiyesi topraklarda bugün 12 devlet yer alıyor. Bu devletlerden yedisinin topraklarının tamamı, Türkiye dâhil diğer beşinin...
TARİHİMİZİN EN BÜYÜK DOĞAL GAZ KEŞFİ
Gündemi çok hızlı değişen bir dünyada yaşıyoruz. Eski asırlarda 40-50 senede olabilecek olaylar bir sene içinde peş peşe başımıza geliyor. İki hafta önceki yazımın konusu 4 Ağustos 2020 günü liman bölgesi başta olmak üzere neredeyse...
BEYRUT’UN HÂL-İ PÜR-MELALİ
1896'da Beyrut Tren İstasyonu 4 Ağustos 2020 Salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'tun liman bölgesindeki bir depoda yangın çıktı. Daha sonra yapılan açıklamalara göre depoda, 2.750 ton amonyum nitrat isimli patlayıcı madde...
ÖYLE BİR GELİR ZAMAN Kİ…
24 Temmuz 2020 Cuma günü milletçe hatta bütün İslam âlemi olarak hep birlikte tarihî bir gün yaşadık. İstanbul'un fatihinin kendi kılıç hakkı olarak 29 Mayıs 1453 günü camiye çevirdiği ve Kıyamet'e kadar cami olarak kalmasını...
AYASOFYA CAMİİ ÖTEKİLEŞTİRME ARACI YAPILMAMALI
Takvimler 10 Temmuz 2020 tarihini gösteriyordu. Günlerden Cuma idi. O gün milletçe tarihî bir olaya şahit oluyorduk. Ayasofya Camii'nin 86 yıllık bir aradan sonra yeniden cami yapılması kararını gözlerimiz görüyor, kulaklarımız duyuyordu....
AYASOFYA CAMİ-İ ŞERÎFİ BU DEFA ASLINA DÖNECEK Mİ?
Bu sene 29 Mayıs günü, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü yine büyük bir coşkuyla kutladık. Hatta bu sene Ayasofya Camii'nin içinde Fetih Suresi okundu ve akabinde dua edildi. O günden beri de kamuoyunda, 86 yıldır içinde namaz...
NAMIK KEMAL’İN KALEMİNDEN İSTANBUL’UN FETHİ (1)
Geçtiğimiz cuma günü güzel İstanbul'umuzun 7. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed Han ve ordusu tarafından fethinin 567. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladık. 1934 yılı Ramazan ayı başından beri ibadete kapalı olan Ayasofya...
SON PADİŞAH SULTAN MEHMED VAHÎDEDDİN HAN
Geçtiğimiz 16 Mayıs günü 36. ve son Osmanlı padişahı, 101. İslam halifesi Sultan Mehmed Vahîdeddin Han'ın 94. vefat yıl dönümü idi. Sultan Abdülmecid Han'ın tahta geçen dört oğlundan dördüncüsüdür. 2 Şubat 1861 tarihinde...
MÜSLÜMAN BİR ÜLKEDE HARAMA HARAM DİYEMEYECEK MİYİZ?
31. Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid Han tahta geçtiğinde 16 yaşını yeni doldurmuştu. Hariciye Nazırı Mustafa Reşid Paşa, pek çok iç ve dış problemimizin çözüleceği iddiasıyla Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu olarak tarihe geçen Tanzimat...
KUR’ÂN-I KERÎM’İN ANLATIMIYLA ESKİ KAVİMLERE GELEN AZAPLAR (1)
Mukaddes kitabımız Kur'ân-ı Kerîm'den öğrendiğimize göre eski peygamberlerden beş tanesinin kavimlerine, Yüce Yaradan'ın emirlerine karşı gelme ve yasaklarını çiğneme konusundaki azgınlıkları sebebiyle umumi bela gönderilmiş...
İMAM-I A’ZAM HAZRETLERİNİN SALGIN HASTALIK DUASI
Sultan III. Mustafa ve I. Abdülhamid Han devri Osmanlı âlimlerinden Kadızâde Ahmed bin Muhammed Emin Efendi (1721-1783), asıl ismi Ferâidü'l-Fevâid fî Beyâni'l-Akâid olan ve İslam dünyasında Âmentü Şerhi olarak şöhret bulan kıymetli...
ASRIN SALGINI: KORONAVİRÜS (COVID-19)
Eskiler dualarına 'Yâ Rabbî! Bizleri âfât-ı arziyye ve semâviyyeden yani yerden ve gökten gelecek afetlerden muhafaza eyle!” niyazını da ilave ederlerdi. Onlar bu niyazlarıyla şiddetli yağmur, kar, dolu, kasırga, yıldırım düşmesi,...
OSMANLI HANEDAN AİLESİ
Hayattaki Osmanlı şehzadelerinden bir bölümü: Soldan sağa: Mehmed Ziyaeddin Efendi, Mahmud Efendi, merhum Cengiz Efendi, Harun Efendi, Selim Efendi, diğer Selim Efendi, Osman Selaheddin Efendi, Orhan Efendi, Ömer Abdülmecid Efendi, Abdülhamid Kayıhan...
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AMACA HİZMET EDİYOR MU?
İstanbul Sözleşmesi ve buna paralel olarak çıkarılan 6284 sayılı kanunun uygulamasıyla ilgili sıkıntılar her geçen gün derinleşmektedir. Özellikle kadına yönelik şiddeti önlemek gibi çok müspet bir amaca hizmet etsin diye kabul edilen...
AH KUDÜS! GÜZEL KUDÜS!
Kudüs-i Şerif'in biz Müslümanların gönlünde çok ayrı bir yeri vardır. Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'nın ilk kıblemiz olmasının yanı sıra, Peygamber efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü Miraç...
DEPREM GERÇEĞİMİZ
İnsanoğlunun yaratıldığından beri maruz kaldığı en dehşetli tabii afet deprem olsa gerektir. Alınacak bazı tedbirlerle mala ve cana vereceği zarar kısmen azaltılabilse de teknolojinin asrımızda ulaştığı bu seviyeye rağmen diğer bazı...
GERÇEK MÜSLÜMAN NASIL OLUR?
Osmanlı Devleti'ndeki İslam medreselerinin en yükseği olan Medresetü'l-Mütehassısîn yani Yüksek İhtisas Üniversitesi'nde tasavvuf kürsüsü müderrisi yani profesörü olan Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretlerinin 1341 (1924)...
KUR'ÂN-I KERÎM'DEN DUALAR
Sultan III. Mustafa ve I. Abdülhamid Han devri Osmanlı âlimlerinden Kadızâde Ahmed bin Muhammed Emin Efendi 1721'de doğmuş, 1783'te İstanbul'da vefat etmiştir. İmanın altı şartını Türkçe olarak şerh etmiş, böylece 250 sahifelik...