Mustafa BEŞDERE
Mustafa BEŞDERE
Yazarın Makaleleri
BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: AKSİYONER (PROAKTİF) OLMAK
Başarılı olmanın şartları bahsine, aksiyoner (proaktif olmak) ile devam ediyorum. Proaktivite (Aksiyon): İnsiyatifi ele alarak veya insan olarak kendi hayatınızdan sorumlu olun. Kontrol etmeniz mümkün olmayan olaylar karşısında durumunuzu değiştirmeyip...
BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: PROBLEM ÇÖZÜCÜ OLMAK
Başarılı olmanın şartlarına, durum değerlendirmesi yapmak ve problem çözücü olmak maddeleriyle devam ediyorum. DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPIN Bir işi yapıp yapmamakta kararsızlığa düştüğünüz vakit, iki şıktan her birinin fayda ve zararlarını...
BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: BEYİN FIRTINASI
Başarılı olmanın şartlarından fikir üretebilme bahsine geçen hafta başlamıştık. Bu yazımda da konuya devam ediyorum. BEYİN FIRTINASININ UYGULANMASI Beyin fırtınasının kullanıldığı seansta şahsilik, kendini gösterme isteği, başkalarını...
BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: FİKİR ÜRETEBİLME
Fikir üretmenin çeşitli yolları vardır. Burada birkaçını incelemeye çalışacağım. Nasıl fikir üretileceğine bir misal olması bakımından, Yrd.Doç.Dr. Zeynep Düren'in Yönetim Bilimi Ders Notları'ndan, Prof.Dr. Reha Oğuz Türkkan'ın...
BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: İRADELİ OLMAK
Başarılı olmanın şartlarından iradeli olma bahsine geçen hafta başlamıştık. Bu yazımda da konuya devam ediyorum. Kontrollü ve yarı kontrolümüz altındaki hareketler Yemek, içmek, uyumak, yürümek ve yazı yazmak gibi her türlü fiili kontrollü...
BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: DEĞİŞİME AYAK UYDURMA (2)
Başarılı olmanın şartlarından değişime ayak uydurma bahsine geçen hafta başlamıştık. Bu yazımda da konuya devam ediyorum. FENNÎ DEĞİŞİM Çağa ayak uydurmak, zamanımızın fen bilgilerini çok iyi öğrenmek, okulda ve iş yerinde her...
BAŞARILI OLMANIN ŞARTLARI: DEĞİŞİME AYAK UYDURMA (1)
Değişim deyince aklımıza ilk gelen, bugün iş çevrelerinin yönetim ve strateji konferanslarında söz konusu edilen; maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi, çağımızın önemli performans ölçülerinde, çarpıcı gelişmeler yapmak amacıyla, iş...
BAŞARININ DÜŞMANLARI: TEMBELLİK
Sevgili gençler, tahsiliniz bittikten sonra meslek hayatınızda, aile içinde, insanlar arası münasebetlerde velhasıl ömür boyu başarılı olmak isteyeceksiniz. Bu ve bundan sonraki haftalarda okuyacağınız yazılarımda, üniversiteyi bitirmiş...
OKUL VE VELİ MÜNASEBETLERİ
Okulun, eğitimde önemli bir yeri olduğu açıktır. Ancak tek başına okul, eğitimde çok şey ifade etmez. Aile ile beraber bir bütünlük arz eder. Okul ile diyalog kuramamış bir ailede çocuk, çoğunlukla başarılı olamaz. Okuldaki rehberlik...
ÇOCUKTA BAŞARISIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYELER
Çocuğunuz okulda ciddi bir şekilde zorlanıyorsa, hocasıyla, müdürüyle, varsa okul rehberiyle görüşün ve çocuğun derdini anlamaya çalışın. Çare bulmakta yavaş kalmayın, aylar, yıllar sonra harekete geçerseniz iş işten geçmiş, problem...
ÇOCUK NİÇİN BAŞARISIZ OLUR?
• Tembellik ile başarısızlık aynı şeyler değildir. Tembellikten kastımız, ya çalışmak ve öğrenmek için hiç çaba sarf etmemek veya zamanını oyun ve lüzumsuz, boş işlerle harcamak demektir. Başarısızlıktan kastımız ise çocuğun,...
KENDİNİZİ ÇOCUĞUNUZUN YERİNE KOYUN
Okula yeni başlayan çocuk eve her dönüşünde, okulda vuku bulan olayların hepsini anlatma isteği içindedir. Onun heyecanına ortak olmalı, bu yolla boşalıp rahatlamasına yardım etmeli, kendisini sabırla dinlemelidir. Bu okul maceralarını dinlerken...
ÇOCUĞUNUZU DİNLEYİNİZ
Çocuğunuzu dinleyin, televizyon seyrederken, gazete okurken, yemek yaparken değil, yüzüne bakarak, dikkat ve ilginizi belli ederek dinleyin. 'Hı, hı...” diye mırıldanmakla yetinmeyin, söylediklerini ve derdini anladığınızı belli eden...
ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARI (4)
Çocuklarımızın yaşlara göre ilgi alanlarını incelemeye devam ediyorum. 16-18 Yaş Grubu Beden ölçüleri yetişkinlere yaklaşır. Kalbin büyümesi, damarlara göre gecikir. Bu yüzden fazla çalışma ile kalbin yorulma ihtimali vardır. Bu durumda...
ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARI (3)
Çocuklarımızın yaşlarına göre ilgi alanlarını incelemeye bugün de devam edeceğim. 14-16 Yaş Grubu a. Bu çağda genç, gezmek, görmek, birçok şeyin niteliğini öğrenmek ister. Soyut yani gözle görülemeyen ve elle tutulamayan konulara ilgileri...
ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARI (2)
Geçen hafta başladığım çocuklarımızın yaşlara göre ilgi alanlarını incelemeye devam ediyorum. 10-13 Yaş Grubu a. Bu yaşa kadar çocuğun ilgileri dağınıktır. Yani çocuklar çok konuya ilgi gösterirler. İlgiler yavaş yavaş belli alanlarda...
ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARI (1)
Birçok ana-baba gibi eğitim psikolojisinin basit ve temel kurallarını göz ardı ederek çocuğunuza arzu ettiğiniz birçok şeyi sistemsiz, zamansız öğretme veya isteme yoluna gitmeyiniz. Çocuğun derslerine ve ileriki hayatına yardımcı olmak...
KISTASIN (STANDARTLARIN VEYA ÖLÇÜNÜN) TAYİNİ
Öğrencinin ne yapabilmesini istediğimizi önceki makalemde tanımladım. Şimdi öğrenciye, NE KADAR başarılı olmasını istediğimizi söyleyerek bir amacın aktarılabilme maharetini artırabiliriz. Bunu, kabule değer bir başarı kıstasını tanımlayarak...
ÖĞRETİM AMAÇLARININ HAZIRLANMASI
Eğitim konusu ortaya atıldığında, her şeyden önce neyi, nasıl, niçin ve nerede öğreteceğimizi düşünmemiz ve tartışmamız gerekir. "Öğretmek istediğimiz şeyler" dediğimiz bu şeylerin ne olması gereklidir? En modern ve etkili öğretim...
PSİKOLOJİK FAKTÖRLER KONTROL FORMU
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kitapları Dizisinden olan Psikoloji ve Yeni Eğitim adlı kitaptan istifade ederek hazırlamış olduğum, ders hazırlıkları ve hazırlanmış materyal kontrolünde kullanılacak iki aşamalı öğretim ve öğrenimde...
EĞİTİM PSİKOLOJİSİNİN TEMEL FAKTÖRLERİ
Etkileme ve motivasyon Amaç Hedef Standartlar Konu ile öğrencinin ilgi alanları arasında münasebet kurmak Analiz (konuyu küçük adımlara bölmek) Küçük adımlar ilkesi (konunun ayrılabildiği kadar küçük bilgi parçalarına ayrılması) Bu...
ÖĞRETİMDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER
Öğrencinin derse ilgi duymaması, öğrenmek istememesi. Dersi öğrenmeye hazır olmaması. Vasatın altındaki öğrencinin dersi takip etmekte öğretmenin hızına ayak uyduramaması yani öğrenme hızının yavaş oluşu. Anlaşılması zor olan konuları...
ÜNİVERSİTE SINAVI İÇİN BAZI DERSLERE ÇALIŞMA USULLERİ
Bu başlık altında genel tekrar mahiyetinde olduğu için bazı derslerin nasıl çalışılacağı açıklanmıştır. 1. Matematik Sorularına Çalışma Şekli (a) Temel eksiklikleriniz için Orta 3 matematiği ile işe başlayın. (b) Muhtelif hazırlayıcı...
SENE İÇİ İMTİHANLARDA HAREKET TARZI
• Talebe, uykusunu almış, dinlenmiş, beden ihtiyaçları giderilmiş ve sağlıklı bir durumda imtihana girmelidir. • İmtihana, imtihanda kullanılacak bütün malzemelerini tamamlayıp öyle girmeli. Daima yedek kalemleri olmalı, etraftan kalem,...