Av. Alper Osman GENÇ
Av. Alper Osman GENÇ
Yazarın Makaleleri
Taşınmaz Satışı İşlemleri Mayıstan İtibaren Noterliklerde Yapılabilecek
Geçtiğimiz yıl yapılan yasal düzenlemeyle noterlerin yetkileri arasına eklenen ve uygulaması 2023 yılına bırakılan 'taşınmaz satış sözleşmesi yapma” yetkisiyle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi....
Velayet Altındaki Çocuğun Yurt Dışına Götürülmesi
Velâyet; kökeni itibariyle Arapça bir kelime olup, aile hukukunda henüz reşit olmamış çocuğun, anne-babasının hâkimiyeti altında bulunması anlamına gelir. Aile birliği içinde velâyet hakkı, ana-baba tarafından birlikte kullanılır. Bu...
KİRA UYUŞMAZLIKLARINA ARABULUCULUK DAVA ŞARTI GELİYOR
Hukukumuzda bir süredir uygulanmakta olan ve vatandaşlar arasındaki ihtilafların mahkemeye gitmeden kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuğun kapsamı genişletilerek kira uyuşmazlıkları için de dava açmadan önce zorunlu...
CEZA KANUNLARIMIZDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere, ceza kanunlarımızda yapılan önemli değişiklik ve getirilen yeni düzenlemelerden bahsedeceğim. Türk Ceza Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7406 sayılı kanun, 27.05.2022...
APARTMANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Günümüzde şehir hayatının bir gereği olarak genellikle çok katlı apartmanlarda ve toplu yapılarda yaşıyoruz. Buna bağlı olarak da toplu yaşamanın getirdiği kurallara dikkat edilmesi gerekiyor. Apartmanlar toplu yaşamın olduğu alanlardır...
KİRALIK DAİRELERDE KOMBİ ARIZASI
Kıymetli okuyucularım bugünkü yazımda, kış aylarında özellikle sert geçen kış mevsimlerinde çokça tartışma konusu olan kombi arızalarıyla ilgili kiracı ve ev sahipleri arasında çıkan uyuşmazlığa değinmek ve bu hususta kanunlarımızdaki...
YABANCI YATIRIMCILARIN TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK
Gayrimenkul alımı ve yatırım yaparak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçişte yapılan değişiklikle Türk Lirası düzenlemesi getirildi. Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre; yabancıya gayrimenkul satışından...
YENİ YARGI PAKETİYLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen ve yargı alanında yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi ile ilgili özet bilgiler vermek istiyorum. Kamuoyunda 5'inci...
KRİPTO PARALAR HACZEDİLEBİLİR Mİ? 
Kıymetli okuyucularım bugünkü yazımda sizlere kripto para olarak ifade edilen dijital ve elektronik paraların hukukumuzda haczinin mümkün olup olmadığı konusunda bilgi vereceğim. Malumunuz olduğu üzere, son dönemde teknolojinin gelişmesiyle...
İZALEİ ŞÜYU DAVALARI (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ)
Ortaklığın giderilmesi (İzalei Şüyu) davaları, paydaşlar arasında paylaşılması mümkün olmayan taşınır veya taşınmaz malların İcra ve İflas Kanunu hükümleri gereğince açık artırma ile satılarak, pay oranında bedelinin paydaşlar...
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ
Kıymetli okuyucularım, bu yazımda sizlere hukukumuzda yaygın olarak uygulama alanı bulan satış vaadi sözleşmelerinin geçerlilik şartları ve sona erme halleriyle ilgili kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Sözleşmenin Genel Niteliği Gayrimenkul...
BOŞANMA DAVALARINDA GÜVEN SARSICI DAVRANIŞLAR
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere boşanma davalarında çok gündeme gelen ve kusur olarak değerlendirilen, tarafların güven sarsıcı davranışları üzerinde durup bu konu hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Medeni Kanunumuzun...
HUKUKUMUZDA VEKÂLET SÖZLEŞMESİ 
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere genel hatlarıyla Türk hukukundaki Vekâlet Sözleşmesinden bahsedeceğim. Adi Vekâlet Sözleşmesi, Borçlar Kanunumuzda (TBK) 502-514. maddeler arasında düzenlenmiştir. Konusu insan emeği olan sözleşmelerdendir....
COVID-19, SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEK HASTALIĞI SAYILACAK
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda, Covid-19 tanısı ile tedavi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malulü hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelgeden bahsedeceğim. Çin'de...
AŞIYI REDDEDEN İŞİNDEN ATILABİLİR Mİ?
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda, COVID-19 aşısının çalışma hayatımıza etkisi ve aşı olmayan işçilerin işten çıkarılıp çıkarılamayacağı konusu üzerinde duracağım. Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı saran...
KONUT VE İŞYERİ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI
Kıymetli okuyucularım, bugünkü yazımda sizlere Türkiye'de yerleşik olmayan Türk vatandaşı veya yabancı kişi ve kurumlara yapılan konut ve işyeri satışlarında uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası hakkında bilgiler vermeye...
YABANCILARIN YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞI OLMASI
Kıymetli okuyucularım, bu haftaki yazımda sizlere yabancıların ülkemizde yatırım yapmak suretiyle vatandaşlık kazanmalarına dair açıklamalarda bulunacağım. Yazımda daha ziyade taşınmaz alan yabancıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı...
VERGİ VE SGK BORCU YAPILANDIRMA KANUNU ÇIKTI 
Kıymetli okuyucularım; kamuoyunda 'vergi affı” olarak bilinen ve vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması...
MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA MÜESSESESİ
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere, hukukumuzda 'ıskat” olarak adlandırılan ve murisin belli hâllerde mirasçısını mirastan yoksun bıraktığı, mirasçılıktan çıkarma müessesesi hakkında bilgi vermeye çalışacağım. ...
İŞ HUKUKUNDA AYRIMCILIK TAZMİNATI
Kıymetli okuyucularım bugünkü yazımda sizlere iş dünyasında çok sık rastlanan ve işverenlerin çalışanlarına karşı ödeme durumunda kaldıkları ayrımcılık tazminatından bahsedeceğim. Ayrımcılık tazminatı, işverenin eşit davranma...
TÜKETİCİ DAVALARINDA ARABULUCULUK ŞARTI
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere çok kısa bir süre önce tüketici davalarında dava şartı olarak getirilen zorunlu arabuluculuk konusunda bilgiler vermeye çalışacağım. TBMM Genel Kurulu'nda 22.07.2020 tarihinde kabul edilen...
İŞ DAVALARINDA TANIKLIK
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere iş hukuku davalarında tanıklık müessesesinden bahsedip aynı işverenle husumeti olan şahısların birbirlerine yapacakları tanıklığın mahkeme tarafından dikkate alınıp alınamayacağı hakkında...
ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere ülkemizdeki iç hukuk yollarından sonuncusu olan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru müessesesi hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne...
ANAYASA MAHKEMESİNİN YAPISI
Kıymetli okuyucularım bugünkü yazımda sizlere, son dönemde verdiği tartışmalı kararlarla tekrar gündem olan ve yapısal değişiklik yapılarak cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine uyumlu hale getirilmesi konuşulan Anayasa Mahkemesi'nin...