Av. Alper Osman GENÇ
Av. Alper Osman GENÇ
Yazarın Makaleleri
KRİPTO PARALAR HACZEDİLEBİLİR Mİ? 
Kıymetli okuyucularım bugünkü yazımda sizlere kripto para olarak ifade edilen dijital ve elektronik paraların hukukumuzda haczinin mümkün olup olmadığı konusunda bilgi vereceğim. Malumunuz olduğu üzere, son dönemde teknolojinin gelişmesiyle...
İZALEİ ŞÜYU DAVALARI (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ)
Ortaklığın giderilmesi (İzalei Şüyu) davaları, paydaşlar arasında paylaşılması mümkün olmayan taşınır veya taşınmaz malların İcra ve İflas Kanunu hükümleri gereğince açık artırma ile satılarak, pay oranında bedelinin paydaşlar...
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ
Kıymetli okuyucularım, bu yazımda sizlere hukukumuzda yaygın olarak uygulama alanı bulan satış vaadi sözleşmelerinin geçerlilik şartları ve sona erme halleriyle ilgili kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Sözleşmenin Genel Niteliği Gayrimenkul...
BOŞANMA DAVALARINDA GÜVEN SARSICI DAVRANIŞLAR
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere boşanma davalarında çok gündeme gelen ve kusur olarak değerlendirilen, tarafların güven sarsıcı davranışları üzerinde durup bu konu hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Medeni Kanunumuzun...
HUKUKUMUZDA VEKÂLET SÖZLEŞMESİ 
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere genel hatlarıyla Türk hukukundaki Vekâlet Sözleşmesinden bahsedeceğim. Adi Vekâlet Sözleşmesi, Borçlar Kanunumuzda (TBK) 502-514. maddeler arasında düzenlenmiştir. Konusu insan emeği olan sözleşmelerdendir....
COVID-19, SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEK HASTALIĞI SAYILACAK
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda, Covid-19 tanısı ile tedavi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malulü hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelgeden bahsedeceğim. Çin'de...
AŞIYI REDDEDEN İŞİNDEN ATILABİLİR Mİ?
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda, COVID-19 aşısının çalışma hayatımıza etkisi ve aşı olmayan işçilerin işten çıkarılıp çıkarılamayacağı konusu üzerinde duracağım. Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı saran...
KONUT VE İŞYERİ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI
Kıymetli okuyucularım, bugünkü yazımda sizlere Türkiye'de yerleşik olmayan Türk vatandaşı veya yabancı kişi ve kurumlara yapılan konut ve işyeri satışlarında uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası hakkında bilgiler vermeye...
YABANCILARIN YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞI OLMASI
Kıymetli okuyucularım, bu haftaki yazımda sizlere yabancıların ülkemizde yatırım yapmak suretiyle vatandaşlık kazanmalarına dair açıklamalarda bulunacağım. Yazımda daha ziyade taşınmaz alan yabancıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı...
VERGİ VE SGK BORCU YAPILANDIRMA KANUNU ÇIKTI 
Kıymetli okuyucularım; kamuoyunda 'vergi affı” olarak bilinen ve vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması...
MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA MÜESSESESİ
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere, hukukumuzda 'ıskat” olarak adlandırılan ve murisin belli hâllerde mirasçısını mirastan yoksun bıraktığı, mirasçılıktan çıkarma müessesesi hakkında bilgi vermeye çalışacağım. ...
İŞ HUKUKUNDA AYRIMCILIK TAZMİNATI
Kıymetli okuyucularım bugünkü yazımda sizlere iş dünyasında çok sık rastlanan ve işverenlerin çalışanlarına karşı ödeme durumunda kaldıkları ayrımcılık tazminatından bahsedeceğim. Ayrımcılık tazminatı, işverenin eşit davranma...
TÜKETİCİ DAVALARINDA ARABULUCULUK ŞARTI
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere çok kısa bir süre önce tüketici davalarında dava şartı olarak getirilen zorunlu arabuluculuk konusunda bilgiler vermeye çalışacağım. TBMM Genel Kurulu'nda 22.07.2020 tarihinde kabul edilen...
İŞ DAVALARINDA TANIKLIK
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere iş hukuku davalarında tanıklık müessesesinden bahsedip aynı işverenle husumeti olan şahısların birbirlerine yapacakları tanıklığın mahkeme tarafından dikkate alınıp alınamayacağı hakkında...
ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere ülkemizdeki iç hukuk yollarından sonuncusu olan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru müessesesi hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne...
ANAYASA MAHKEMESİNİN YAPISI
Kıymetli okuyucularım bugünkü yazımda sizlere, son dönemde verdiği tartışmalı kararlarla tekrar gündem olan ve yapısal değişiklik yapılarak cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine uyumlu hale getirilmesi konuşulan Anayasa Mahkemesi'nin...
SAHTE SENET TAKİPLERİNDE İMZAYA İTİRAZ
Kıymetli okuyucularım, bu haftaki yazımda sizlere sahte senet tanzimi yoluyla yapılan icra takiplerinde borçlunun imzaya itiraz prosedürü hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Kambiyo senedi, ticaret hukukunda, kıymetli evrakın bir alt türü...
KİRA TAHLİYE DAVALARI
Kıymetli okuyucularım; bu haftaki yazımda sizlere genel hatlarıyla kiralanan taşınmazlarla ilgili tahliye davalarından bahsedeceğim. Zira nüfus itibariyle yaşanan büyüme ve gelişmenin sonucu olarak konut açığı artmakta, buna bağlı olarak...
İDAM CEZASI ÜZERİNE 
Kıymetli okuyucularım; son zamanlarda ülkemizde, devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçların yanında, kadına ve çocuğa karşı hunharca işlenen cinsel suçlarda artış gözlenmesi ve bu suçların toplumda infiale neden...
İSTİFA HÂLİNDE KIDEM TAZMİNATI
Kıymetli okuyucularım, bu haftaki yazımda sizlere çalışanların hangi durumda kendi istifaları hâlinde kıdem tazminatı almaya hak kazanacağına dair bilgiler vereceğim. Zira son dönemde bu hususta yapılan farklı açıklamalarla çalışanların...
İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINA YENİ DÜZENLEME
Kıymetli okuyucularım, bu haftaki yazımda sizlere ikinci el araç alım satımında yapılan değişiklikler hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ticaret Bakanlığı'nın, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte...
APARTMANLARDA BALKONU KAPATMAK
Kıymetli okuyucularım, bu haftaki yazımda sizlere apartmanlarda balkonu kapatmanın hukuki boyutuyla ilgili bilgi aktarmak istiyorum. Kat malikinin kendi balkonunu kapatması en doğal hakkı gibi görünse de toplu yapıların anayasası hükmünde olan...
İNTERNETTE UNUTULMA HAKKI
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere internette unutulma hakkından bahsetmek istiyorum. Sosyal Medya Yasası, TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe girdi. Yeni sosyal medya düzenlemesiyle birlikte internette unutulma hakkı da kullanılabilir...
İŞ YERİ KİRA STOPAJINDA İNDİRİM
Ticari veya mesleki faaliyetler için yapılan kiralamalar, dernek ve vakıflara ait taşınmazların kiralanması ve yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına, uluslararası kuruluşlara ait taşınmazların kiralanması dolayısıyla yapılan...