Av. Alper Osman GENÇ
Av. Alper Osman GENÇ
Yazarın Makaleleri
TÜKETİCİ DAVALARINDA ARABULUCULUK ŞARTI
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere çok kısa bir süre önce tüketici davalarında dava şartı olarak getirilen zorunlu arabuluculuk konusunda bilgiler vermeye çalışacağım. TBMM Genel Kurulu'nda 22.07.2020 tarihinde kabul edilen...
İŞ DAVALARINDA TANIKLIK
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere iş hukuku davalarında tanıklık müessesesinden bahsedip aynı işverenle husumeti olan şahısların birbirlerine yapacakları tanıklığın mahkeme tarafından dikkate alınıp alınamayacağı hakkında...
ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere ülkemizdeki iç hukuk yollarından sonuncusu olan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru müessesesi hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne...
ANAYASA MAHKEMESİNİN YAPISI
Kıymetli okuyucularım bugünkü yazımda sizlere, son dönemde verdiği tartışmalı kararlarla tekrar gündem olan ve yapısal değişiklik yapılarak cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine uyumlu hale getirilmesi konuşulan Anayasa Mahkemesi'nin...
SAHTE SENET TAKİPLERİNDE İMZAYA İTİRAZ
Kıymetli okuyucularım, bu haftaki yazımda sizlere sahte senet tanzimi yoluyla yapılan icra takiplerinde borçlunun imzaya itiraz prosedürü hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Kambiyo senedi, ticaret hukukunda, kıymetli evrakın bir alt türü...
KİRA TAHLİYE DAVALARI
Kıymetli okuyucularım; bu haftaki yazımda sizlere genel hatlarıyla kiralanan taşınmazlarla ilgili tahliye davalarından bahsedeceğim. Zira nüfus itibariyle yaşanan büyüme ve gelişmenin sonucu olarak konut açığı artmakta, buna bağlı olarak...
İDAM CEZASI ÜZERİNE 
Kıymetli okuyucularım; son zamanlarda ülkemizde, devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçların yanında, kadına ve çocuğa karşı hunharca işlenen cinsel suçlarda artış gözlenmesi ve bu suçların toplumda infiale neden...
İSTİFA HÂLİNDE KIDEM TAZMİNATI
Kıymetli okuyucularım, bu haftaki yazımda sizlere çalışanların hangi durumda kendi istifaları hâlinde kıdem tazminatı almaya hak kazanacağına dair bilgiler vereceğim. Zira son dönemde bu hususta yapılan farklı açıklamalarla çalışanların...
İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINA YENİ DÜZENLEME
Kıymetli okuyucularım, bu haftaki yazımda sizlere ikinci el araç alım satımında yapılan değişiklikler hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ticaret Bakanlığı'nın, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte...
APARTMANLARDA BALKONU KAPATMAK
Kıymetli okuyucularım, bu haftaki yazımda sizlere apartmanlarda balkonu kapatmanın hukuki boyutuyla ilgili bilgi aktarmak istiyorum. Kat malikinin kendi balkonunu kapatması en doğal hakkı gibi görünse de toplu yapıların anayasası hükmünde olan...
İNTERNETTE UNUTULMA HAKKI
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere internette unutulma hakkından bahsetmek istiyorum. Sosyal Medya Yasası, TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe girdi. Yeni sosyal medya düzenlemesiyle birlikte internette unutulma hakkı da kullanılabilir...
İŞ YERİ KİRA STOPAJINDA İNDİRİM
Ticari veya mesleki faaliyetler için yapılan kiralamalar, dernek ve vakıflara ait taşınmazların kiralanması ve yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına, uluslararası kuruluşlara ait taşınmazların kiralanması dolayısıyla yapılan...
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI BİR AY UZATILDI
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda, COVID-19 salgınının çalışma hayatımıza etkilerinden olan işten çıkarma yasağının uzatılması hakkında bilgi vereceğim. Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı saran ve hâlen yoğun...
EVLİLİK BİRLİĞİNDE EKONOMİK ŞİDDET 
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere hukukumuzda boşanma sebepleri arasında kabul edilen ekonomik şiddet hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Medeni Kanunumuzun (TMK) 185/3 maddesinde yer alan eşlerin sadakat yükümlülüğü,...
AŞIRI KISKANÇLIK BOŞANMA SEBEBİDİR
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere hukukumuzda boşanma sebepleri arasında kabul edilen aşırı kıskançlık ve duygusal şiddet hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Medeni Kanunumuzun (TMK) 185/3 maddesinde yer alan eşlerin sadakat...
İŞYERİ KİRALARINDA DEPOZİTO
İşyeri kiralarında, kira sözleşmelerinde düzenlenebilecek ve kiracıların ödemesi gereken azami depozito miktarıyla ilgili yeni bir dönem başlıyor. 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve hâlen yürürlükte olan 6098 sayılı Türk Borçlar...
CEZA HUKUKUNDA ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ
Ceza hukukunda zaman aşımı kavramı, dava zaman aşımı ve ceza zaman aşımı olarak ikiye ayrılır. Bu iki kavram sıkça karıştırıldığı için bu hususa değinmenin faydalı olacağı kanaatindeyim. Öncelikle ceza hukukundaki zaman aşımı...
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMELERDE GÜVENLİK AÇIKLARI
Çin'de başlayıp dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını hayatımızda birçok değişikliği de beraberinde getirdi. Özellikle iş hayatında çok büyük değişiklikler yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Sosyal izolasyon...
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMELERDE GÜVENLİK AÇIKLARI
Çin'de başlayıp dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını hayatımızda birçok değişikliği de beraberinde getirdi. Özellikle iş hayatında çok büyük değişiklikler yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Sosyal izolasyon...
İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİYLE İLGİLİ DÜZENLEME
Covid-19 Koronavirüs salgını, hayatımızın her alanını etkilemeye devam ediyor. Dünya genelinde hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak duyurulan salgın, hukukumuzda da mücbir sebep olarak kabul edildi. Buna paralel...
EVLENMELERİN AZALIP, BOŞANMALARIN ARTMASI
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda, önemli toplumsal sorunlarımızdan birisi olan evlenmelerin azalıp boşanmaların artması üzerinde duracağım. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geçtiğimiz haftalarda yayınlanan raporda dikkat...
KORONA SALGINININ İŞ HAYATINA ETKİSİ
Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda, COVID-19 salgınının çalışma hayatımıza etkisi üzerinde duracağım. Zira Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüsü salgını birçok ülkede sosyal hayatı derinden...
SALGIN ZAMANINDA BAŞKASINA HASTALIK BULAŞTIRMAK
Çin'de ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Türk hükümeti de alınan önlemler kapsamında 14 ülkeye kapılarını kapatarak virüsün...
KOMŞULUK HUKUKU
Kıymetli okuyucularım, bu hafta sizlere hayatımızda büyük önem arz eden komşuluk hukuku hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Günümüzde şehir hayatının gereği artık toplu yapılarda, çok katlı apartmanlarda yaşıyoruz. Buna bağlı...