Av. Gizem GONCE
Av. Gizem GONCE
Yazarın Makaleleri
MİRAS HUKUKUNDA MURİS MUVAZAASI NASIL İSPATLANIR?
Siz kıymetli okuyucularıma bu hafta miras hukukunda en çok merak edilen muris muvazaası ve muris muvazaası hususunun nasıl ispatlanacağı konuları hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya...
MİRAS HUKUKUNDA MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA
Siz kıymetli okuyucularıma bu hafta miras hukukunda en çok merak edilen mirasçılıktan çıkarmanın şartları konusunda bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının...
Haksız Arama Suçu Nedir?
Bu yazımda sizlere haksız arama suçundan bahsetmek istiyorum. Bu suç; Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının 'Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmının 'Hürriyete Karşı Suçlar”ı düzenleyen yedinci...
Miras Taksim Sözleşmesi Nedir, Şartları ve Sonuçları Nelerdir?
Siz değerli okuyucularıma bu yazımda miras taksim sözleşmelerinin ne olduğundan, miras taksim sözleşmelerinin nasıl yapılacağından ve miras taksim sözleşmesinin sonuçlarından söz edeceğim. Miras taksim sözleşmesi miras hukuku...
Mirasçılıktan Çıkarma Nedir ve Şartları Nelerdir?
Mirastan çıkarma, bir diğer adı ile mirastan ıskat; ölüme bağlı bir tasarruftur. Bu tasarrufla vasiyetçi, saklı paylı bir mirasçısını miras hakkından ve saklı payından uzaklaştırmaktadır. Mirastan çıkarma (ıskat); aile bağlarını...
Kiralananın Geri Verilmesinde Uygulanacak Hukuki Kurallar Nelerdir?
Kiracı genel kurallar çerçevesinde, kiralanan taşınır veya taşınmazı kira sözleşmesinde belirtilen durumda teslim aldığı haliyle geri iade etmek zorundadır. Fakat kiracı kira sözleşmesine uygun kullanım sebebiyle kiralananda meydana gelen...
Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları Nelerdir?
Kira sözleşmeleri, yazılı veya sözlü olarak süre sınırı öngörülmüş ise bu sürenin sonunda kendiliğinden sona ermektedir. Taraflar, sürenin bitiminde açıkça bir anlaşma olmaksızın kira sözleşmesini devam ettiriyorlar ise artık kira...
Kiralanan Taşınmazda Yenilik ve Değişiklik Yapılması
Kiraya veren kiralananda kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyecek ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Kiralanan taşınmazda yenilik ve değişikliklerin yapılması halinde kiraya veren,...
VASİYETNAME DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Siz değerli okuyucularımıza bu yazımızda vasiyetname nedir, vasiyetname düzenlemenin şartları nelerdir, vasiyetnamenin türleri nelerdir ayrı ayrı başlıklar altında söz etmeye çalışacağız. Vasiyetname; miras bırakanın son istek ve arzularını...
Adın Korunması Davası Nedir?
Siz değerli okuyucularıma bu yazımda 'Adın Korunması Davası”ndan söz edeceğim. Türk Medeni Kanunu'nun ad üzerindeki haklar başlıklı 26. maddesinde adın korunması hususu ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Şöyle ki; III. Ad Üzerindeki...
Apartmanda hayvanların gürültü yapması tahliye sebebi midir?
Aynı apartmanda birlikte yaşayan komşuların evcil hayvan beslemeleri hukuken yasaklanmamıştır. Fakat apartman yönetimi tarafından alınacak karar ile evcil hayvan bulundurulması yasaklanmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen...
TEHDİT SUÇU NEDİR?
Tehdit suçu; Türk Ceza Kanunu'nun 106. maddesinde düzenlenmiştir. Tehdit Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit...
Hakaret Suçu Nedir?
Hakaret suçu; Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Hakaret Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur,...
Mirasın Hükmen Reddi Nedir?
Siz değerli okuyucularıma bu yazımda 'Mirasın Hükmen Reddi” konusundan söz edeceğim.   Türk Medeni Kanunu'nun 605. maddesinde mirasın reddi hususu düzenlenmiştir. Ret hakkı Madde 605-Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler....
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Nedir? 
Siz değerli okuyucularıma bu yazımda gerek ikili ilişkilerde gerekse ailesel ve akrabalık ilişkilerinde hukuki işlemlerin farklı sonuçlar doğurmasına sebep olan miras bırakanın muvazaalı işlemlerinden söz edeceğim. Muvazaa; kişiler...
Yoksulluk Nafakası Nedir?
Siz değerli okuyucularıma bu makalemde, yoksulluk nafakası ve yoksulluk nafakasının süresi hususunda hukuki bilgilendirmelerde bulunmaya çalışacağım. Evlilik birliği resmi nikâh yapılmak suretiyle kurulması halinde eşler arasında doğan karşılıklı...
%uFEFF