Av. Aylin Esra EREN
Av. Aylin Esra EREN
Yazarın Makaleleri
Suç Uydurma Suçu Nedir?
Bu yazımda sizlere suç uydurma suçundan bahsetmek istiyorum. Bu suç; Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının 'Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının 'Adliyeye Karşı Suçlar”ı düzenleyen...
Kaç Çeşit Nafaka Türü Vardır?
Bu yazımda sizlere nafaka türlerinden bahsetmek istiyorum. Toplumda nafakanın yalnızca mağdur olan kadın ve çocuklar için talep edilebildiği algısı olsa da aslında bu hukuken eksik bir bilgidir. Türk Medeni Kanunu'na göre; kadınlar, erkekler...
Masaj Salonu Dolandırıcılığı
Bu yazımda sizlere son dönemde çok sık başvurulan bir dolandırıcılık yöntemi olan 'Masaj Salonu Dolandırıcılığı”ndan bahsetmeye çalışacağım. Dolandırıcılar bu yöntemde daha çok erkekleri hedef almakta. Hukuka aykırı bir...
Tecavüz suçu eşe karşı işlenebilir mi?
Değerli okuyucular; bu yazımda sizlere eşe karşı işlenen tecavüz yani hukuki adı ile cinsel saldırı suçundan bahsetmek istiyorum.  Halk arasında tecavüz/ırza geçme olarak nitelendirilen suç tipi; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda...
Şantaj Suçu Nedir?
Değerli okuyucular; bu yazımda sizlere şantaj suçundan bahsetmek istiyorum.  ŞANTAJ SUÇU – TCK MADDE 107 Şantaj suçu; Türk Ceza Kanunu'nun 107. maddesinde düzenlenmiştir. Şantaj Madde 107- (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir...
SOSYAL MEDYA VE İNTERNET ÜZERİNDEN HAKARET SUÇ MUDUR?
Değerli okuyucular; sosyal medya ve internet üzerinden hakaret suçu son dönemde en sık karşımıza çıkan suç tiplerinden olmaktadır. İnsanlar sosyal medya ile interneti; sosyalleşme ve faydalı bilgiler edinmek için kullanmanın yanı sıra,...
Hakaret Suçu Nedir?
Değerli okuyucular; bu yazımda sizlere hakaret suçundan bahsetmek istiyorum. HAKARET SUÇU – TCK MADDE 125 Hakaret suçu; Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Hakaret Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını...
İnsan Ticareti Suçu Nedir?
Değerli okuyucular; bu yazımda sizlere insan ticaretisuçundan bahsetmek istiyorum. Bu suç; Türk Ceza Kanunu'nun 'Özel Hükümler” başlıklı ikinci kitabının 'Uluslararası Suçlar” başlıklı birinci kısmının 'Göçmen...
Göçmen Kaçakçılığı Suçu Nedir?
Değerli okuyucular; bu yazımda sizlere göçmen kaçakçılığısuçundan bahsetmek istiyorum. Bu suç; Türk Ceza Kanunu'nun 'Özel Hükümler” başlıklı ikinci kitabının 'Uluslararası Suçlar” başlıklı birinci kısmının 'Göçmen...
İftira Suçu Nedir?
Bu yazımda sizlere iftira suçundan bahsetmek istiyorum. Bu suç; Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının 'Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının 'Adliyeye Karşı Suçlar”ı düzenleyen...
Genital Muayene Suçu Nedir?
Değerli okuyucular; bu yazımda sizlere genital muayenesuçundan bahsetmek istiyorum. Bu suç; Türk Ceza Kanunu'nun 'Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının 'Adliyeye Karşı Suçlar”ı...
Ses kayıtları, videolar, Facebook ve Whatsapp mesajları delil sayılır mı?
Değerli okuyucular;  Bizlere en sık sorulan sorulardan biri de ses kayıtları, videolar, Facebook ve Whatsapp mesajlarının mahkemede delil sayılıp sayılamayacağına ilişkin. Tüm deliller gibi, eğer bu delilleri de hukuka uygun bir şekilde...
Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu Nedir?
Bu yazımda sizlere konut dokunulmazlığını ihlal suçundan bahsetmek istiyorum. Bu suç; Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının 'Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmının 'Hürriyete Karşı Suçlar”ı düzenleyen...
Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu Nedir?
Bu yazımda sizlere halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan bahsetmek istiyorum. Bu suç; Türk Ceza Kanunu'nun 'Özel Hükümler” başlıklı ikinci kitabının 'Topluma Karşı Suçlar”ı düzenleyen üçüncü kısmının 'Kamu...
Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu Nedir?
Bu yazımda sizlere çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçundan bahsetmek istiyorum. Bu suç; Türk Ceza Kanunu'nun 'Özel Hükümler” başlıklı ikinci kitabının 'Aile Düzenine Karşı Suçlar”ı düzenleyen sekizinci kısmında...
Cinsel Taciz ile Cinsel Saldırı Suçlarının Arasındaki Farklar Nelerdir?
Bu yazımda sizlere hukukçu olmayan kişiler tarafından çok sık birbirine karıştırılan iki suç türünden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki cinsel taciz suçu, ikincisi ise cinsel saldırı suçu. Her iki suç tipi de Türk Ceza Kanunu'nun...
Boşanma Davası Açtıktan Sonra Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü Sona Erer mi?
Bu yazımda sizlere boşanma davası açıldıktan sonra eşlerin birbirlerine olan sadakat yükümlülüğünün devam edip etmediği tartışmasından bahsetmek istiyorum. Sadakat yükümlülüğü; Türk Medeni Kanunu'nun üçüncü bölümünün...