Hümeyra TURAN
Hümeyra TURAN
Yazarın Makaleleri
Düşündürücü bir hikaye
Gerçekte yaşanmış bu alıntı hikâye, Belçika'da yaşayan on sekiz yaşındaki Maria Elif'e ait: 'Onun ile karşılaşmamızda Türk müsün, diye sordum. Daha karar vermedim, dedi. Müslüman mısın, dedim. Ona karar vermek daha...
Katliamın hesabı ermenilere sorulmalıdır! 
Her sene ermeni soykırım sözlerini tekrarlayanlar ne kadar kınansa da gerçekte Türk halkına yapılan, ermeni zülmünün hesabı sorgulanmalıdır! Tarihi deliller gösteriyor ki, ermeniler geçmişten den beri insanlık dışı katliamlarını sürdürmüşler....
Küçük Afrika
Afrika, tüm Avrupa, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden daha büyüktür. Ancak çoğu dünya haritasında Afrika küçültülmüş olarak temsil edilir. Bu, küçük bir Afrika'nın görsel etkisini yaratmak için kasıtlı olarak yapılmaktadır....
Mülteci sorunu
Lübnan cumhuriyeti bir zamanlar ortadoğu bataklığında açan bir çiçekti, ortadoğu'nun İsviçresiydi. Lübnan'ın gözbebeği Beyrut ise, ortadoğu'nun Paris'i. O günlerde Lübnan'da dengeli bir demografik yapı vardı. Nüfusunun...
Uçak fabrikamız ve Nuri Demirağ demiryolu
Kopenhag Sağlık Müzesinde 40 yıl ambulans uçak olarak kullanılıp, emekli olmuş bir uçağın altındaki küçük yazı yer alır. Burada, 'Bu ambulans uçağı, 40 yıl deniz aşırı topraklarımızda  (şimdiki Grönland ve Faroe Adaları)...
57. Alay  gerçeği - 3 -
12. Sonuç olarak belirtmek gerekirse; a. Çanakkale'de Yarbay Mustafa Kemal'in 19'nci Tümenine bağlı olarak kahramanca mücadele ederek kara harekatının daha ilk günü düşmanı Conkbayır'ında yenerek arazinin hakim noktasından...
57. Alay Gerçeği -2-
4. 57'nci Piyade Alayı ile ilgili iddialara cevap vermek amacıyla yapılan çalışmalar sonunda elde edilen bilgiler aşağıdaki maddelerde çıkarılmıştır. 5. 57'nci Piyade Alayı; Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Galiçya,...
57. Alay  gerçeği -1-
İstanbul  askeri müze eski müdürlerinden   emekli Albay Dr Zekeriya  Türkmen'in makalesine göre   57 Alay  önce  Çanakkale cephesinde daha sonra  Galiçya cephesinde daha sonrada  Filistin -Sina cephesinde...
Tanrıça Turan 
Yazıtlarda Turan Ana ve Turan Hanım olarak geçen M.Ö. 500 yılına ait Etrüsk Tanrıçası Turan'a ait bronz bir heykelcik Almanya Berlin, Altes Müzesinde yer alıyor. Heykel; İskitlerin kullandığı keçe külah başlık giymiş, saçları uzun...
Ölümsüz zeytin ağacı
Bu gün bir ton zeytinyağı 3200 dolar, bir ton mermer 500 dolar, bir ton kömür 200 dolar! Madenler yeşerip çoğalmıyor oysa zeytin her yıl ürün vermeye devam ediyor. Böylesine önemli bir ağaç iken gereken saygıyı görmüyor! Bin yıllardır...
Orada bir köy var uzakta
'Trakai, Litvanya'da 7-8 bin nüfusa sahip bir göl köyüdür. Türk ve Müslüman dünyasıyla hiç ilgisi olmayan bir coğrafyada yaklaşık altı yüz yıldır Karay Türkleri yaşıyor. Büyük Litvanya Kralı Vytautas Kuman soyundan gelen...
Sedir ağacının zenginliği
Eskiden savaşlarda altın yerine ganimet olarak tercih edilen sedir ağacı, botanik biliminde Cedrus Libani olarak bilinir. Piramide benzeyen bir görüntüye sahiptir. Sedir ağacı yurdumuzda yetişen ve çok değerli olan birinci sınıf orman ağaçlarından...
Atatürk ve 0 enflasyon
Cumhuriyetin devraldığı ekonomik yapı asırlardan beri değişmemişti. Nüfusun beşte dördü doğrudan veya dolaylı olarak tarımla uğraşmaktaydı. Tarımda üretim çok ilkel yöntemlerle gerçekleşmekteydi. Köylüler, çoğunlukla, yetiştirdiklerini...
Selanik Selanik!
Balkan Savaşları'nda, Çanakkale Savaşı'nın aksine Osmanlı Ordusunun özellikle kilit mevkileri Türk olmayan subaylardan oluşmaktadır. Eğer bir komutan teslimden konuşuyorsa, işin çivisi çıkar. Nitekim emir komuta zinciri kopar, erler...
Geçmiş zamanda
Abdulhamid devrinin 33 senelik yönetim kadrosunda; maliye, hariciye, tarım, madenler ve mülkiyesinde gayrimüslimler de yer alır. Konsolosluklar, kâtiplikler ve valilikler arasında da Türk unsuru yanı sıra Ermeni ve bilhassa Rum memurlar bulunur....
İnsani değerler üzerine
İnsani değerlerin erozyana uğradığı günümüzde yalan yanlış bilgilerle düşmanlık, nefret, öfke üretenler; ideolojik ve siyasi saplantılarla birbirlerinin beynini yıkamaktalar. Arada kalan gençlerin, çocukların korunmasını, iyi insan...
Dördüncü koordinat
İnsan, evrenin tüm parçalarının açıklanabileceğini söyleyen sicim teorisinin öngördüğü onbir boyutlu evrenin dördüncü boyutunda (zamanı) yaşayan canlıdır der. İlk üç boyutta ileri geri, sağa sola ve yukarı aşağı...
Emanullah Han ve Topal Molla
1920 yılında Topal Molla lakabıyla tanınan bir zat, Afganistan'da tekke kurmuştu. Topal Mollanın müritleri 3 yıl içinde 200 bine ulaşmıştı. 1925'te müritlerin sayısı 300 bini aşan Topal Molla, krala karşı ayaklanma başlatmıştı....
Bazıları neden zengin
İsveç'te refah seviyesi yüksektir ama bu sandığınız sebepten dolayı değil. İsveç'teki refah seviyesinin sebebi İsveçlilerin çok para kazanmasından çok İsveçlilerin aşırı derecede tutumlu olması ve hesaplarını bilmeleridir....
Sahte Hereke halıları
Sultan II. Abdülhamid'in (1876-1909) himayesinde, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası Kocaeli / Körfez ilçesinde kuruldu. İpek üretiminin yanı sıra geleneksel Osmanlı halıcılığında bir dönüm noktası olan 1891 yılında halı üretimine...
Düşünceye düşman 
12 Eylül 1980 sabahı Enver Karagöz ve eşi Işılay gözaltına alınır. Artvin Öğretmen Okuluna götürürler. Çünkü okul artık işkencehaneye dönüştürülmüştür. Ağır işkencelerden geçer Enver hoca ve eşi Işılay.  Güzel şiir...
Gerçekten anlamıyorum
Adam, bulduğu bir azı dişin 50 bin yıl önce yaşamış bir insana ait olduğunu keşfediyor. Merak edip DNA kodları yardımı ile yüzünün neye benzediğini ortaya çıkarıyor. Sen ne yapıyorsun? İtalyan mafyasının çaycısı kılığında Tik...
İki farklı Osmanlı -2-
Ordudan, saraydan ve müesses nizamdan yavaş yavaş tasfiye edilen, kafası kesilen, sürgün edilen Türklerin bir kısmı bu mollalara kızar ve canını kurtarmak içinde Kürtleşmeyi ana stratejik hedef olarak seçerler. Bu aşiretler ve boyların en...
İki farklı Osmanlı -1-
Tarih arşivinde yazdığına göre gerçekte iki farklı Osmanlı vardı. Halifeliğe kadar olan Osmanlı, namı-ı diğer Türk İmparatorluğu ile Halifelikten sonra Araplaşan İmparatorluk. Aslında Türkler için her şey güzel gidiyordu ta ki Halifelik...