Hümeyra TURAN
Hümeyra TURAN
Yazarın Makaleleri
Katliamların tarihi belgeleri -3-
Türk ordusu, Dera ve Şam istikametinde kuzeye doğru çekilirken Dera Tafas Köyü civarında Lawrence, yanında bulunan Arap birliklerine; '…savaşçılar içinizde en iyisi, en çok Türk öldürecek olandır. Esir almayacaksınız. Teslim olmak...
Katliamların tarihi belgeleri -2-
Sedat Doğruer, çekilme esnasında, yolcularının çoğunluğunun kadın ve çocukların oluşturduğu halep istikametine giden bir trenin Demer yakınında saldırıya uğradığı olayı şöyle anlatmaktadır: ''Başıbozuk, asker, memur, zabit,...
Katliamların tarihi belgeleri
Bir halka, bir millete böyle bir sadist ırkçı yaklaşımın eşi ve benzerine tarihte rastlanmamıştı. Araplar, Türk düşmanlığını hadislerle (bkz. buhari, e's-sahih, kitabu'l-cihad/95,96; müslüm, e's-sahih, kitabu'l-fiten/62,66,...
Arapların Türklere saldırıları 6
Haccac ve Kuteybe'nin ölümü, Arapların Türkleri Müslümanlaştırmak ve Türk şehirlerini talan etmek politikalarında bir değişiklik yapmamıştır. Kuteybe'nin öldüğü 716 yılında Horasan valiliğine Muhelleb'in oğlu Yezid...
Arapların Türklere saldırıları -5-
Kuteybe, Talkan katliamından sonra Suman'a girer. Erkeklerin pek çoğunu öldürterek, kadınlarını ve kızlarını cariye olarak alıkoyar, daha sonra Kes ve Nesef'de aynı şeyleri yapar. Erkekler öldürülür, Türk kadın ve kızları utanç...
Arapların Türklere saldırıları -4-
Kuteybe'nin bu zorlamaları karşısında, halktan bazı direnişçiler çıkar. Gizlice silahlanırlar. Bu durum karşısında Araplar camiye dahi silahsız gidemez olurlar. Kuteybe baskıları arttırır, kendi aralarında örgütleşen Türkleri yakalattırıp...
Arapların Türklere saldırıları -3-
Türklerin gerçek anlamda kılıç zoru ile Müslümanlaştırılmaya başlamaları Kuteybe zamanında olmuştur. Vali olduğu andan itibaren, Türk beyliklerinin toptan işgal edilerek İslamlaştırılması için çok güçlü bir ordu kurmaya başlar....
Arapların Türklere saldırıları -2-
Türk beylikleri, ipek yolu üzerindeki Buhara, Semerkant, Talkan, Baykent gibi şehirlerde yaşıyorlardı. Halife Osman zamanında, Muhammed bin Cerir komutasındaki Araplar İslam'ı yayma bahanesiyle oraları talan etmek için 2700 kişilik bir ordu...
Arapların Türklere saldırıları -1-
(Şeriat söz tanımaz) Türklerin tarihinde uğradıkları en büyük vahşet Arapların Türklere yaptıkları katliamlar, dünyada bu güne kadar yapılan Amerikan yerlilerinden sonraki en büyük soykırımdır. Türklerin Müslümanlığı ile ilgili...
Çay ve şekerin hikayesi
15 maddelik kanun teklifiyle çay tarımı, yaş çay yaprağı satışı, kuru çay üretimi ve satışına dair usul, esas ve yükümlülükler yeniden düzenleniyor. Çay kanunu kısaca şöyle: Teklife göre; mevcut ‘Çay Kanunu' tamamen yürürlükten...
Elin düşmanı yunan - 4 -
Amerikalı Korgeneral James Harbord, işgalin ilk aylarını senatoya açıklarken şunları anlatmıştır: 'Yunan birlikleri ve onlara silahlı olarak katılan yerel Rumlar, Müslüman nüfusa yönelik olarak, görevlilerin, Osmanlı subaylarının,...
Elin düşmanı Yunan -3-
İtilaf devletleri komisyonunun 23 Mayıs 1921 tarihli raporunda şunları yazmıştır: 'Son iki ay içerisinde köylerin gruplar halinde tahrip edilmesinde belirgin ve düzenli bir yöntemin takip edildiği görülmektedir; bu yıkımlar Rum mahallelerinin...
Elin Düşmanı Yunan -2-
Yunan  lafı gelince güvene dayalı ilişkiden bahseder, diğer yandan adalarımıza, denizlerimize çökmeye, uydurma haritalar yaymaya devam eder. Yüzde elliye yakın Yunanlının Türkiye topraklarından gitmesine rağmen akıl almaz bir durum olsa...
Elin Düşmanı, Yunan
Onlar Türkiye'ye iftira attıkça biz dümdüz gerçekleri yazmaya devam edeceğiz! Yunan Başkumandanı General Trikopis'i ve maiyetini; Elmalıdağ'da tek başına esir eden Ahmet Çavuş, son zamanlara kadar Afyonkarahisar hapishanesinde...
Geldikleri gibi Giderler -2-
Yine böyle bir vuruşma sırasında, bir el bombasının çok yakınında patlaması sonucu gözünden yaralanır. İlerleyen zamanlarda gözündeki rahatsızlık artıp, kör olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Teşkilat-ı Mahsusa'nın bu gözü...
Geldikleri gibi Giderler -1-
Manastır Askeri Lisesinde matematik öğretmeni olan Yüzbaşı Mustafa Bey, zaman zaman öğrencilerine Namık Kemal'in 'Vatan ve Hürriyet” şiirlerini okumaktadır. Öğrenciler bu şiirlerden etkilenirler. Ama bir tanesi vardır ki, o diğerlerinden...
Düşündürücü bir hikaye
Gerçekte yaşanmış bu alıntı hikâye, Belçika'da yaşayan on sekiz yaşındaki Maria Elif'e ait: 'Onun ile karşılaşmamızda Türk müsün, diye sordum. Daha karar vermedim, dedi. Müslüman mısın, dedim. Ona karar vermek daha...
Katliamın hesabı ermenilere sorulmalıdır! 
Her sene ermeni soykırım sözlerini tekrarlayanlar ne kadar kınansa da gerçekte Türk halkına yapılan, ermeni zülmünün hesabı sorgulanmalıdır! Tarihi deliller gösteriyor ki, ermeniler geçmişten den beri insanlık dışı katliamlarını sürdürmüşler....
Küçük Afrika
Afrika, tüm Avrupa, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden daha büyüktür. Ancak çoğu dünya haritasında Afrika küçültülmüş olarak temsil edilir. Bu, küçük bir Afrika'nın görsel etkisini yaratmak için kasıtlı olarak yapılmaktadır....
Mülteci sorunu
Lübnan cumhuriyeti bir zamanlar ortadoğu bataklığında açan bir çiçekti, ortadoğu'nun İsviçresiydi. Lübnan'ın gözbebeği Beyrut ise, ortadoğu'nun Paris'i. O günlerde Lübnan'da dengeli bir demografik yapı vardı. Nüfusunun...
Uçak fabrikamız ve Nuri Demirağ demiryolu
Kopenhag Sağlık Müzesinde 40 yıl ambulans uçak olarak kullanılıp, emekli olmuş bir uçağın altındaki küçük yazı yer alır. Burada, 'Bu ambulans uçağı, 40 yıl deniz aşırı topraklarımızda  (şimdiki Grönland ve Faroe Adaları)...
57. Alay  gerçeği - 3 -
12. Sonuç olarak belirtmek gerekirse; a. Çanakkale'de Yarbay Mustafa Kemal'in 19'nci Tümenine bağlı olarak kahramanca mücadele ederek kara harekatının daha ilk günü düşmanı Conkbayır'ında yenerek arazinin hakim noktasından...
57. Alay Gerçeği -2-
4. 57'nci Piyade Alayı ile ilgili iddialara cevap vermek amacıyla yapılan çalışmalar sonunda elde edilen bilgiler aşağıdaki maddelerde çıkarılmıştır. 5. 57'nci Piyade Alayı; Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Galiçya,...
57. Alay  gerçeği -1-
İstanbul  askeri müze eski müdürlerinden   emekli Albay Dr Zekeriya  Türkmen'in makalesine göre   57 Alay  önce  Çanakkale cephesinde daha sonra  Galiçya cephesinde daha sonrada  Filistin -Sina cephesinde...