Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA
Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA
Yazarın Makaleleri
Gıda Güvenliği, Milli Güvenliğin Temelidir
Rusya-Ukrayna Savaşı üzerinden derin stratejiler, büyük gıda krizi endişelerini gündeme getirmiştir. Hemen her kesimin kenarından köşesinden tehlikeye temas etmesi olumlu bir gelişmedir. Buna karşın on yıllardır tarlalar ekilemediği, ekilen...
Çin'de Neler Oluyor??
Rusya-Ukrayna çatışmasına odaklanmışken Çin'de tuhaf gelişmeler yaşanmaktadır. Cinping dönemiyle hızlanan, pandemi sürecinde gelişen hazırlıkların hangi hedefe yöneldiği ciddi tahlil konusudur: Hızla silahlanma, enerji ve gıda stoklamaları,...
Rusya ve Ukrayna Anlaştı: Savaş Uzun Sürecek!
Rusya-Ukrayna Savaşı, ikinci aya yaklaşırken çatışmaların sonlandırılması, barışın sağlanması yolundaki umutlar gittikçe azalmaktadır. Aylarca önceden Ukrayna çevresindeyapılan askeri yığınağı, sadece siyasi baskı aracı olarak...
Rusya-Ukrayna Uzlaşmasında Garantörlük
Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapması, 22 Şubatta Dontesk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıdığını ilan etmesinden sonra başlayan saldırılarsürmektedir. Daha çatışmalar başlamadan birçok ülke muhtemel...
En Pahalı Enerji, Termik Santralinden Üretilen Elektriktir
"En pahalı enerji, bulunmayan enerjidir", yaşayarak öğrenilebilen gerçektir. Elektrik kesintilerinin, maliyeti, fatura maliyetini kat kat geçebilmektedir. Sözkonusu maliyet, ödenen para olarak doğrudur. Fakat insan sağlığı, hayatın devamı sözkonusu...
Ukrayna Üzerinden Çatışma Kültürü
Ukrayna'daki çatışmaların analizinde ırk, din, dil, insanlık değerleri gibi kavramlar da gündeme gelmektedir. Çatışmalar ve savaşlarda siviller, yaralılar, muharip olmayan kadınlar, yaşlılar, çocukların güvenliği ile okullar, mabetler,...
Hindistan Müslümanlarının Sahipsizliği
Hindistan'ın nüfusu ve etnik yapısı konusundaki rakamlar, birçok bölge ülkesi için olduğu gibi "yaklaşık" olarak ifade edilir. Çünkü beş yaşının altındakilerin %38'inin halen doğum raporu bulunmamaktadır. Sınır bölgelerindeki...
Ukrayna Üzerinden Derin Avrasyacı-Atlantikçi Çatışması
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağından hareketle büyük bir savaşın çıkmak üzere olduğu, aylardan beri uluslararası gündemin ilk maddesini oluşturmaktadır. Bu savaşın bir kaç haftaya kadar çıkmasının kesin olduğu,...
Kazakistan'da Kim Ayağına Kurşun Sıktı?
Yakıt zammı üzerine yaşanan gelişmeler, bölgeyle bağlantılı stratejileri yeniden masaya yatırmıştır. Bağımsızlığın otuzuncu yılındaki bu olayların sosyo-ekonomik hoşnutsuzluklar boyutu elbette bulunmaktadır. Birçok bakımdan zengin...
Türk Milletvekili, Alman Meclis Başkan Yardımcısı
Tarihin akışı içinde önemli kırılma noktaları vardır. Daha sonra kilometre taşları haline gelen olaylar, yaşandığı süreçte genellikle dikkat çekmeyebilir. Zaman tablosunun öncesi-sonrası dikkate alındığında önemli değişikliklerin...
Türkiye-Ermenistan Yakınlaşmasındaki Tuhaflıklar
Türkiye, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Türk cumhuriyetleri gibi Ermenistan'ı da ilk tanıyan devletlerden olmuştur. Ermenistan bağımsızlık deklerasyonu ile Türkiye'ye bir bakıma savaş...
Çin'den Sızan Kamp Belgeleri: Karakaş Listeleri
Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım ve tecavüz sabıkası, tarihin en korkunçlarının başında yer alacaktır. Zulüm ve tecavüzler zincirinin hedefindeki geniş coğrafya, on milyonlar, "Çin işkencesi" kapsamında bir kısmı ilk defa...
Suriye İç Savaşı ve Suriye Türkmenleri
Suriye'nin doğusunda ABD himayesindeki "teröristan" devleti kök salmaya başlarken yine ABD ve Fransa'nın desteği ile adalar istikametinden, namluları Türkiye'ye yönelik silah yığınakları hızla yükselmektedir. Osmanlıya karşı...
Karadeniz'de barış, güvenlik ve işbirliği
KASAM Vakfı ile düzenlediğimiz 7.Uluslararası Mavi Karadenzi Kongresi'nin teması "Barış, Güvenlik ve İşbirliği" idi. Birçok ülkeden 60 akademisyen ve diplomat bu çerçevede tebliğlerini sundular. Uluslararası sorunlarda, herkesin itirazsız...
İşgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarından
Geçen yıl işgalden kurtarılan Ağdam'da gördüklerimiz, derin sevinçle göz yaşartıcı hüzünün muhteşem bileşkesi olarak hafızalarda kaldı. Azerbaycan'ın Bursası diyebileceğimiz her köşesi Türk-İslam tarihi kokan, yemyeşil,...
Kabil ABD Büyükelçiliği'nde yakılan evrak
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, Uluslararası Sistem'deki dönüşümün köşe taşlarından biri olmaya adaydır. Oğul Bush dönemindeki müdahaleden sonraki başkanlar, çekilme programını gündeme getirmiş, asker sayısı azaltılmış,...
Tek Çin, Tek Rusya, Tek Sırbistan…?
Dışişleri Bakanımız, Çin Dışişleri Bakanı'na Türkiye'nin tek Çin ilkesine bağlı kaldığını söylemiştir. Tek Çin ilkesinin anlamını ve kapsamını benzer örnekler üzerinden kurcalayalım. Mesela Türk Dışişleri Bakanının...
Suriye İç Savaşı'nın 10. Yılında Katiller Yarışı
Biden-Putin "kim daha katil" tartışması ilginç aşamalara evriliyor. Rusya'nın Washington'dan büyelçisini istişare için çağırması, diplomaside, bağların koparılmadan önce gevşetilmesi demektir. Biden'ın Putin'i seçimlere...
Erivan'daki Muhtıranın Darbeler Tarihindeki Yeri
Ermenistan'ın Moskova yanlısı Genel Kurmay Başkanı Gasparyan, batı yanlısı Paşinyan'a başbakanlığı bırakması talebinde bulundu. Böylece işgal altındaki Azerbaycan topraklarında işgali sürdürmede başarısız olmanın faturasını...
Dünya Sağlık Örgütü, Çin ve Aşı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM bünyesinde bir ihtisas örgütüdür. Çin ve Brezilya temsilcilerinin teklifiyle toplanan delegelerin çalışmaları sonucu 7 Nisan 1948'de kurulmuştur. Epidemik, pandemik gibi hastalıklarla mücadele etmek kuruluş...
Hazar'da Azerbaycan-Türkmenistan Anlaşması
Komşu ülkeler arasında uzlaşılamayacak sorunların oluşturulması, anlaşmazlık konularının el altından kızıştırılması, kazan kazan konularının kavga, çatışma nedeni haline getirilmesi eski sömürgecilerin yeni bağımsız devletlere...
Kongre Baskını Üzerinden Biden'a Verilen Mesaj
ABD'de başkanlık seçimlerinin galibi olduğu halde, seçici kurulun usulen Biden'ı bir bakıma taçlandırma toplantısı esnasındaki baskını, sadece Trump'ın aptallığı ile açıklamak gerçekleri gözardı etmektedir. Bu anlamda...
Enerji Stratejileri ve Jeotermal Santraller
Elektrik kesintilerinin tek çare olduğu, benzin kuyruklarının uzayıp gittiği dönemlerden kalan vecize: En Pahalı enerji, olmayan enerjidir. Bu sözün ne kadar doğru olduğunu o şartları yaşayanlar çok daha iyi bilir. Ancak muhtemel gelişmeleri...
Fransız İslamına Hayır; Çin İslamına?!
İslamiyeti, başlangıcından itibaren yok etmek, dejenere etmek, itikat ve ibadet usullerini tahrif etmek için sayısız tezgahlar kurulmuştur. Daha râşit halifeler devrinde yalancı peygamberler çıkmış, arkasından "gerçek İslam" adına hareket...