T.C.BÜYÜKÇEKMECE 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2018/221 Esas İLAN
Davacı, Kentyap İnşaat San.Tic. Ltd. Şti. ile davalılar, Abdullah Avcı, Abdullah Kula, Abdullah Özdemir vd. arasında görülen Tapu İptali-Tescil davasında;
Davalı Selahattin Özşen'in adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporunun ve tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden,
Bilirkişi raporu ile; "taşınmazların kıymetleri takdir edilirken projesinin esas alındığı ve %100 tamamlanması halindeki (dava tarihinde na tamam olup olmadığının bilinmemesinden dolayı) değer takdir edildiği, taşınmazların cephesi, alan büyüklüğü, kat şerefiyesi gibi etkenler doğrultusunda dava tarihi itibari ile toplam değerlerinin 270.744.000 TL olarak belirlenmiş olmakla, bilirkişi raporuna HMK 281 mad. gereğince iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağıile HMK 147 mad gereğince 14/06/2023 günü saat 11:00'da geçerli özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği veya karar verilebileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu SELAHATTİN ÖZŞEN'e İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01837990