T.C.İSTANBUL ANADOLU 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90469455-2022/71-Ceza Dava Dosyası 30.05.2023
ESAS NO :2022/71
KARAR NO :2023/46
KARAR TARİHİ :24/01/2023
SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık
SANIK KİMLİĞİ : CENGİZHAN GÜRBÜZ ; Mehmet ve Yılmaz oğlu, 01/01/1981 Adana d.lu, Adana , Yüreğir, Sinanpaşa n.k. (TC Kimlik No : 10195453154)
KARAR ÖZETİ : Sanığın "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının AraçOlarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan dolayı yapılan yargılaması sonucunda sanık hakkında3.000 TL adli para cezası ve 4 yıl hapis cezası ve buna bağlı hak yoksunluklarına hükmedilmiştir.
Adı geçen sanığa mahkeme kararıbütün aramalara rağmenkendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.
7201 sayılıKanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.
Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01838142