HAKAN KANBUROĞLU
 

Mimar Sasan Samadian, ‘’Tasarım ve planlar yapmak, onları geliştirmek tasarımın içeriğini oluşturur. Tasarımın gerçekleşmesinde insan faktörü büyük önem taşır. İnsana ulaşmayan bir tasarım amacına da ulaşamaz. Bu nedenle mekân tasarımı, o mekânda bulunacak ya da yaşayacak insanların davranışlarını doğrudan etkileme özelliğine sahiptir. Bir yapının dış ve iç mimari nitelikleri, ruhu, mekânın içinde oluşturulan atmosfer, kullanılan renkler ve dekorasyon incelikleri tasarımın tamamını oluşturan ayrıntılardır.’’ ifadelerini belirtti.

Mimar Sasan Samadian’a göre; yapıların tasarımları ile içerisinde yaşayan insanların davranışları ve gelişime katkısı bilimsel olarak ispatlanmış bir gerçek.

Tasarımda Renklerin İnsan Psikolojisine Etkisinin Sasan Samadian ‘’İnsan psikolojisi ve renklerin etkileri arasında bağıntı kurularak, insan psikolojisi ve renklerin psikolojik etkilerine değinilmektedir. Renklerin insan hayatında bilinçli ve bilinçsiz olmak üzere önemli rol oynadığı bilinmektedir. Uzmanlar, renklerin insan duyuları ve davranışları üzerindeki etkilerinin, kültürel ve kişisel özelliklere bağlı olarak değiştiğini söylerler. Çünkü renkler zihni ve davranışları yönlendirebilir. Düşüncelerinizi ve seçimlerinizi değiştirebilecek duygusal tepkiler vermenize neden olabilir. Renklerin üzerinizde bıraktığı etki, bilinçaltınızı ikna edebilecek bir güce sahiptir. İç dekorasyon tasarımında kullanılan renklerin, insanlar üzerinde yarattığı duygular oldukça etkilidir. Anlayacağınız tasarımda psikoloji çok önemli bir detaydır… ‘’ cümleleriyle açıkladı.