YÖKDİL/2 başvuruları başladı YÖKDİL/2 başvuruları başladı
Ankara

Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ile YÖK'ün uyum çalışmaları kapsamında 23 Aralık 2021'den beri gerekli şartları sağlayan yükseköğretim programlarına mezuniyet belgelerinde TYÇ logosu kullanım hakkı veriliyor.

Yükseköğretim mezuniyet belgelerinde TYÇ logosunun kullanılabilmesi için öncelikle ilgili programın Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilmiş veya tanınmış akreditasyon kuruluşları tarafından akredite olması, program yeterlilik formunun ilgili yeterlilik tür belirleyicisi ile uyumlu olması ve yeterliliğin Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) yürütülen Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı'nda yer alması gerekiyor.

YÖKAK tarafından yetkilendirilmiş akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş yükseköğretim programları, YÖK'ün değerlendirmesi sonucunda TYÇ Kurulu gündemine alınması için MYK'ye iletiliyor ve TYÇ Kurulunun uygun bulduğu yükseköğretim programları, mezuniyet belgelerinde TYÇ logosu kullanım hakkına sahip oluyor.

Bu logo, diplomaların yurt dışında daha hızlı tanınmasına ve istihdam imkanlarının artırmasına olanak sağlarken, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı doğrudan tanınmasında, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde de kolaylık sağlıyor.

Kaynak: AA