Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular Üniversite ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü’ne son başvuru tarihine kadar (06.07.2022) şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır (elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır). Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Solo Yatırım Holding'den Ankara'ya 20 Milyon Dolarlık Yatırım Solo Yatırım Holding'den Ankara'ya 20 Milyon Dolarlık Yatırım