Ankara

Başkanlık, 6 amaç altında 23 hedef ve 66 göstergenin yer aldığı 5 yıllık yol haritasını oluşturan 2024-2028 AFAD Stratejik Planı'nı yayımladı.

Söz konusu planda AFAD'ın misyonu, "Risk odaklı afet yönetimi anlayışıyla afet ve acil durum süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek, ilgili tüm paydaşlarla koordinasyon sağlamak ve bu alanda politikalar üretmek", vizyonu ise "Afetlere dirençli toplum oluşturmak" olarak belirlendi.

Plana göre, afetlere müdahale süreçlerinin hızlı, etkin ve koordineli yürütülmesi için geniş alan değerlendirme, saha gözlem ve koordinasyonunu sağlamak üzere Başkanlık bünyesine 2028 yılına kadar kademeli olarak 35 İHA katılması hedefleniyor.

Buna göre AFAD bünyesinde kullanılacak İHA sayısı toplamda 2025 yılında 9, 2026'da 18, 2027'de 27 ve 2028'de 35 olacak.

Güzellik merkezinde yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı Güzellik merkezinde yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı

Aynı hedefler doğrultusunda Başkanlık, illere ulusal ortak afet telsiz kanalı kuracak.

Plana göre ulusal ortak afet telsiz kanalı bulunan il sayısı, toplamda bu yıl 1, 2025'te 3, 2026'da ise 8 olacak.

Bu amaçla olay yeri ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak için sistem kurulması gereken yerlerin tespiti sağlanacak. Tespit edilen lokasyonlar için gerekli donanım temin edilecek ve kurulum tamamlanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında geniş alan telsiz haberleşmesi sağlayacak bir sistem, mümkün olan en kısa sürede devreye alınacak.

İHA ve ulusal ortak afet telsiz kanalı projeleri için maliyet tahmini 442 milyon lira olarak tespit edildi.

Kaynak: AA