EPDK'nin konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, dengeleme güç piyasası kapsamında yük alma ve yük atma talimatı alan santrallere, ilgili talimata denk gelen saatler için kapasite ödemesi yapılmayacak.

Kapasite mekanizmasına katılım şartlarının da belirlendiği yönetmeliğe göre, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı santraller kapasite mekanizmasında yer alamıyor. Yapılan değişiklikle, hidrolik enerjisine dayalı santraller de bu kapsamda değerlendirilecek.

Yönetmeliğin kapasite ödemelerinin gerçekleştirilmesine ilişkin maddesinde de değişikliğe gidildi.

Buna göre, ithal kömür veya ithal doğal gaz yakıtlı santrallerde, bir fatura döneminde yerli kömür veya yerli doğal gaz kullanılarak elektrik üretimi yapılması halinde, bu üretim miktarının iki katı oranında yerli kaynak kapsamında kapasite ödemesi yapılacak.

10 soruda kira beyannamesi 10 soruda kira beyannamesi

Öte yandan, söz konusu yönetmelikle kaynak türü ve bütçe bazında kapasite ödeme oranlarının ve santrallere yapılacak kapasite ödemelerinin hesaplanması da düzenlendi.

Kaynak: AA