Muhsin BOZKURT

Tüm Makaleleri

Muhsin BOZKURT

KİMLİK  VE  PASAPORT

Yurt içinde gezip tozarken, herhangi bir zaman ve yerde, polis sizi sorguya çekebilir. Kim ve neci olduğunuzu sormak ihtiyacı duyabilir. Kimliğinizi sormak zorunda kalabilir.

Dinde zorlama yoktur

“Lâ ikrâhe fi’d-dîn.” / “Dinde zorlama yoktur.” (Bakara: 256)