İstanbul

HydroBorPEM Kurucu Ortağı Erhan Demircioğlu, yaptığı açıklamada, otomotiv, mobilite ve enerji sektöründe hidrojen teknolojilerinin kullanılmasına yönelik yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Hidrojenle çalışan skuter ürettiklerine değinen Demircioğlu, "Bu skuterin enerji dönüşümünü sağlayan, hidrojenden elektrik üreten yapıların yerlileştirilmesi noktasında faaliyetlerimiz oldu. Ayrıca sudan hidrojen üreten sistemlerin geliştirilmesi noktasında da çalışmalarımız var." dedi.

Demircioğlu, hidrojenin çok bilinen bir alan olmadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hidrojen konusunda bilgi eksikliği var ve bu durum temelden başlıyor. Öğrenciler bu konuyla tanışmadığı ya da bu teknolojinin nasıl bir şey olduğunu anlamadığı için hidrojenle ilgili çalışmalar gelişmiyor. Bu konuyu temelden öğreten deney kitleri yurt dışından geliyor. Bu kitlere erişmek zor ve yurt dışından getirmek maliyetli. Getirilse bile deneye dair Türkçe içerik sunulmuyor. Bu durum, konuyu algılama noktasında engel oluşturuyor. Bu sorunların önüne geçmek için hidrojenle ilgili çalışmalar yapan bir şirket olarak yerli bir deney kiti geliştirdik."

"Kitlerimiz görsel ve şemalarla desteklenmiş Türkçe kaynaklar içeriyor"

Erhan Demircioğlu, geliştirdikleri kitin, deneye ilişkin görsel ve şemalarla desteklenmiş Türkçe kaynakları içerdiğini belirterek, "Yerli deney kitimiz fiyat açısından yurt dışındaki muadillerine göre yaklaşık yüzde 40 daha avantajlı. Ayrıca yurt dışındaki kitlerle ilgili bir sorun yaşandığında muhatap bulmakta sorun yaşanabiliyor. Biz ürünlerimizle ilgili her türlü desteği sağlıyoruz." diye konuştu.

Deney kitinin içerisinde deney gözlüğü, eldiveni ve saf su gibi deneyle ilgili gereksinim duyulan her şeyin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İki tane deney kitimiz var. Biri, saf sudan hidrojen üretip bu hidrojeni yakıt hücresinde elektriğe çevirmeyi gösteren deney kitimiz. Diğer kitimizin ise dünyada muadili yok, kendimiz geliştirdik. Ülkemiz bor rezervi açısından oldukça zengin. Bor da aslında bir hidrojen depolama malzemesi olarak öne çıkıyor. Bu noktada, sodyum borhidrür dediğimiz içerisinde hidrojen atomlarıyla birleşmiş bir toz kimyasal var. Bundan nasıl hidrojen üretilir diye Sodyum Borhidrür Yakıt Hücresi Eğitim Kitini hazırladık."

Türk zırhlıları barış ve istikrara katkı sağlıyor Türk zırhlıları barış ve istikrara katkı sağlıyor

"Lise seviyesinden itibaren kullanılabiliyor"

HydroBorPEM Kurucu Ortağı Demircioğlu, hidrojen deney kitlerinin anlaşılması güç olan şeyleri basite indirgeyerek öğrencilerin konuyu anlamasını sağladığını belirterek, "Lise seviyesinden itibaren kullanılabiliyor. Seri üretime başladığımız deney kitlerimizi okullara entegre etmek, laboratuvarlarda yer almasını sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Demircioğlu, iklim kriziyle birlikte yeşil üretimin öne çıktığına dikkati çekerek, "Yeşil üretim, doğaya karbon emisyonu salmadan üretimde kullanılan hidrokarbon kaynaklarını düşürmek anlamına geliyor. Bunun bir yolu da aslında hidrojen kullanmak. Uluslararası ölçekte hidrojenin kullanım alanları artıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA