Sizlerin de bildiği gibi son dönemde boşanma davalarında artış yaşanmaktadır. Boşanma davaları Türk Medeni Kanun’unda anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Türk Medeni Kanun’u kapsamında 175. Maddede düzenlenen yoksulluk nafakası şu şekildedir;

Yoksulluk nafakası

Türk Medeni Kanun’u madde 175- Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Yoksulluk nafakası boşanma davasının eşlerle ilgili mali sonuçlarından birisi ise de bu hüküm değişmez değildir. Boşanma davası sebebiyle yoksulluğa düşecek tarafa kusuru daha ağır olamamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak verilen yoksulluk nafakasında koşulları oluştuğunda yoksulluk nafakası kaldırılabileceği gibi yoksulluk nafakasının miktarında da değişikliğe gidile bilinir. Yoksulluk nafakasının değiştirilmesi davaları Türk Medeni Kanun’unun 331. Maddesi hükmüne göre durumun değişmesi halinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler.

Yoksulluk nafakasının değiştirilmesi davası üç şekilde açıla bilinmektedir.

Yoksulluk nafakasının arttırılması davası; Dönemsel gelir biçiminde ödenen yoksulluk nafakasını gerektiren sebeplerde önemli ölçüde değişiklik gerçekleşirse aile mahkemesi hâkimi dönemsel gelirin arttırılmasına karar verebilir.

Yoksulluk nafakasının azaltılması davası; Dönemsel gelir biçiminde ödenen yoksulluk nafakasını gerektiren sebep ortadan kalkarsa ya da önemli ölçüde azalır veya borçlunun mali gücü önemli ölçüde eksilirse hâkim dönemsel gelirin azaltılmasına karar verebilir.

Yoksulluk nafakasının kaldırılması davası; Türk Medeni Kanun’u 331. Maddesi uyarınca durumun değişmesi halinde hakim, istem üzerine koşulları varsa yoksulluk nafakasını kaldırır. İrat biçiminde ödenmesine karar verilen yoksulluk nafakası alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme durumu olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 11.05.2011 tarihli 2011/7688 E. 2011/8070 K. Sayılı kararı uyarınca; Davalının başka bir şahısla evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi birlikte yaşadığı anlaşılmışsa yoksulluk nafakasının kaldırılması talebinin kabulü gerekir şeklinde, karar vermiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 17.10.2011 tarihli 2011/2444E. 2011/16066K. Sayılı kararı uyarınca; Yoksulluk nafakasının kaldırılması davasında kadının yaşama şekli ve hamileliği konusu üzerinde durulmalıdır şeklinde, karar vermiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 01.11.2011 tarihli 2011/4437 E. 2011/17806 K. Sayılı kararı uyarınca; Davalı kadının evlilik dışı bir başka erkekle birlikte yaşamaya başlaması karşısında arttırım isteğinin reddine karar verilmelidir, şeklinde karar vermiştir.