DİYARBAKIR - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemizde kadın girişimcilerin sayısının her geçen gün artıyor olması, yarınlara her bakımda güvenle bakmamızı sağlıyor. Evinde çalışarak üreten, çocuklarının geleceği için ter döküp emek veren tüm kadınlarımızı selamlıyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Halkbank Üreten Kadın Buluşması' ve ‘Diyarbakır İş Dünyası Buluşmaları’na katılmak için Diyarbakır’a geldi. İlk olarak 'Halkbank Üreten Kadın Buluşması’ programına katılan Bakan Nebati'ye burada Vali Ali İhsan Su ve kadın yöneticiler ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan eşlik etti. Bakan Nebati, üreterek hem aile ekonomilerine hem de ülke ekonomisine çeşitli katkılar sunan kadın girişimcilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Ülkemizde kadın girişimcilerin sayısının her geçen gün artıyor olması, yarınlara her bakımda güvenle bakmamızı sağlıyor. Evinde çalışarak üreten, çocuklarının geleceği için ter döküp emek veren tüm kadınlarımızı selamlıyorum. Yüreği evlat hasretiyle yanan ve bin günü aşkındır devam ettiren tüm Diyarbakır annelerimizi de saygıyla selamlıyorum. Kadınlar, kadınlarımız Güneydoğulu kadınlarımız bir şeyi çok iyi bilirler; onlara yazılmış hayat değil kendi fıtratlarında ve geleneklerimizde bu topraklardan fışkıran medeniyetimizle hareket ederler. Bu bölgenin çok önemli bir özelliğidir; kadın erkeği yüceltir, erkek kadını başının tacı yapar. Böylesine güçlü ve inancına, medeniyetine bir çınardan daha güçlü bir şekilde duruşunu gösteren kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE’NİN İNŞASINDA KADINLARIMIZ ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENECEKTİR'

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılmalarına önem verdiklerini belirten Bakan Nebati, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda yoğun bir çaba gösteriyoruz, bunu artırarak devam ediyoruz. Kadınlarımızın ekonomiden siyasete, ticaretten sosyal hayata katılımlarını her alanda artırması ülkemizi daha ileri seviyelere taşıyacak, daha güçlü bir Türkiye’nin inşasında kadınlarımız önemli bir rol üstlenecektir. Kadınlar sosyal, kültürel ve fıtri bütün bağlarından koparılarak sadece ekonomiye değer katan bir faktör olarak değerlendirilemezler. Kadınlarımızın annelik yaparken gösterdiği büyük özveri ve aile hayatı içindeki üretken konumu kesinlikle görmezden gelinemez, hiçbir surette değersizleştirilemez. Diğer taraftan dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda ilerleyişimize kadınlarımızın çok değerli katkılar sunabileceklerine inancım tamdır. Bu anlayışla, istediği halde çalışma hayatına çeşitli sebeplerle katılamayan kadınlarımızın karşılaştığı tüm engellerin kaldırılması bizim en önemli hedeflerimizden birisidir. 2002 yılında yüzde 27,9 seviyesinde olan kadınların iş gücüne katılım oranı bugün 34,9 seviyesine yükselmiş durumdadır. Ancak bu rakamların çok daha iyi seviyelere ulaşabileceğine inanıyor, kadınlarımızı her bakımdan desteklemeye devam ediyoruz. 2021 yılında yarı zamanlı çalışanların istihdam içindeki payı toplamda yüzde 9,9 olurken bu oran kadınlarda yüzde 16,4, erkeklerde ise yüzde 7 seviyesindedir. Hedefimiz iş gücü piyasamızı daha esnek hale getirerek kadınlarımızı farklı imkanlarla güçlendirmektir. Bu kapsamda bebeği olan kadınların da çalışabilmeleri için çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştırmaya devam ediyor, erken çocukluk eğitimine hususi bir özen gösteriyoruz. Eğitim düzeyi yükseldikçe iş gücüne katılım artıyor. Yüksek öğretimden mezun olan kadınlarımızın iş gücüne katılım oranları da yüzde 70’ler seviyesinde önem veriyoruz. Sadece kız çocuklarımızı iş gücü piyasasına yetiştirmek için değil bu toplumun bugününü ve yarınını inşa etmek için eğitimlerine önem veriyoruz."

"Birileri istediği için değil, bu ülkenin kadını her türlü imkandan faydalanma hakkına sahip olduğu için bunu yapıyoruz" diyen Bakan Nebati, sözlerini şöyle noktaladı:

"İktidara geldiğimizde kız çocuklarının ilköğretimdeki brüt okullaşma oranı yüzde 91,9’du, bugün yüzde 97'ye çıkardık. Yükseköğrenime erişimine sağlanması üniversite sayımızı 200'ün üzerine çıkardık. Bugün her ilimizde üniversite var. Gençlerimiz ve genç kızlarımız bu imkanlardan faydalanıyor. Ayrıca attığımız birçok adım neticesinde 2012 yılında yüzde 14,4 olan yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2020 yılında yüzde 19,3'e çıkmış bulunuyor. Bunun bir yansımasını da parlamentomuzda rahat görebiliyoruz. 101 kadın milletvekili bunun da 54'ü AK Parti olmak üzere Meclis’te görev yapıyor. Kadınlarımızın daha iyi iş ortamında olabilmeleri için pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Bunu da açık bir şekilde hissettiriyoruz."