Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim bütçemiz, 651 milyar 377 milyon 155 bin lira olarak belirlenmiştir. Bu rakam, 2023 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 14,6'sını oluşturmaktadır" dedi. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile üniversitelerin 2023 yılı bütçe tekliflerinin görüşülmesine başlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, komisyon üyelerine sunum yaptı. Bakan Özer, eğitim sisteminin birçok bileşeninde 2000'li yıllardan itibaren tarihi dönüşüm sürecine girildiğini belirterek, "Eğitimin tüm kademelerinde bir taraftan okullaşma oranlarının artırılması aracılığıyla eğitim kitleselleştirilirken diğer taraftan derslik başına ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı önemli ölçüde azaltılarak OECD ortalamasına yaklaştırılmıştır. Dolayısıyla bu dönüşüm, bir yandan eğitim sisteminde evrenselleşmeyi sağlarken diğer yandan niteliğin de artmasına imkan vermiştir. Bu yolla Türkiye yaptığı iyileştirmelerde nicelik ve niteliği birlikte ele almış ve eğitim sisteminin performansını artırmıştır" diye konuştu. 

'EĞİTİME KATILIM SÜREKLİ ARTTI'

Bakan Özer, okullaşma oranlarının okul öncesinden başlayarak tüm eğitim kademelerinde ilk kez yüzde 95'in üzerine çıkarıldığını söyleyip, "Bugün gelinen noktada eğitim faaliyetlerinin, toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırıldığı ve evrenselleşmenin tüm eğitim kademelerinde sağlandığı açıkça görülmektedir. 2000'li yıllarda 5 yaşında yüzde 11 olan okullaşma oranı 2022 yılında yüzde 97'ye, ilkokulda okullaşma oranı yüzde 99,63'e, ortaokulda okullaşma oranı ise yüzde 99,44'e yükseltilmiştir. Okullaşma oranlarındaki artışın en çarpıcı olduğu eğitim kademesi ise ortaöğretimdir. 2012 yılında hayata geçirilen 4+4+4 sisteminin de önemli katkıları neticesinde, ortaöğretimde yüzde 44 olan okullaşma oranı yüzde 95'e yükseltilmiştir. Dolayısıyla son 20 yıl, ülkemizin fırsat penceresi olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitime katılımının sürekli arttığı bir döneme karşılık gelmektedir" dedi. 

EĞİTİM BÜTÇESİ

"2022-2023 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel 15 bin 918 okulöncesi, 25 bin ilkokul, 18 bin 186 ortaokul ve 12 bin 714 lise ile toplam 71 bin 818 okulumuzda; 1 milyon 200 bin öğretmen ve 19 milyon 100 bin öğrencimiz ile eğitim ve öğretime devam ediyoruz" diyen Bakan Özer, 2023 yılı bütçe teklifine ilişkin şöyle konuştu:

"Toplumun tüm kesimlerini içine alan örgün ve yaygın eğitim hizmetlerini yürütebilmek için bakanlığımız, YÖK, Yükseköğretim Kalite Kurulu, üniversiteler ve diğer bakanlıklara ayrılan kaynaklarla eğitim bütçemiz, 651 milyar 377 milyon 155 bin lira olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2023 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 14,6'sını oluşturmaktadır. Eğitime ayrılan bu bütçe ile 2023 yılında eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesine yönelik çalışmalar ön planda olacaktır. Her öğrencimize benzer imkanları sunabildiğimiz, tüm öğretmenlerimize farklı gelişim fırsatları sağladığımız ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren bir mesleki eğitim sistemi ile ülkemizi eğitimde çok daha ileri noktalara taşımayı amaçlıyoruz." 

'5 YAŞTAKİ OKULLAŞMA ORANINI YÜZDE 100'E ULAŞTIRACAĞIZ'

Bakan Özer, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını OECD ortalamalarına ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 2 bin 50 yeni anaokulu, 15 bin 500 yeni ana sınıfı açtık. Köy okullarında ana sınıfı açılması için gerekli olan asgari öğrenci sayısını 10'dan 5'e düşürdük ve köy okullarında da okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırdık. Yaptığımız bu düzenleme, özellikle düşük nüfuslu alanlarda okullaşma oranlarının artırılmasını sağladı. Kısa süre içinde bu bölgelerde yaşayan 20 binden fazla öğrencimiz okul öncesi eğitime erişim sağladı. Böylece 3 yaşta okullaşma oranını yüzde 9'dan yüzde 14'e, 4 yaşta yüzde 16'dan yüzde 35'e yükselttik. 5 yaşta ise okullaşma oranını kısa sürede yüzde 65'ten yüzde 97'ye ulaştırdık. 2022 yılı sonuna kadar 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 100'e ulaştırmış olacağız" açıklamasında bulundu.

'EN ÇOK KIZ ÇOCUKLARI YARARLANDI'

Kız çocuklarının eğitime katılımlarına da değinen Bakan Özer, "Son 20 yılda okullaşma oranlarında meydana gelen iyileştirmelerden en çok kız çocukları yararlandı. Tüm eğitim kademelerinde kız çocuklarının eğitime katılımı yakından takip edildi. En büyük gelişim ise ortaöğretim düzeyinde yaşandı. 2000'li yıllarda ortaöğretimde kızların okullaşma oranı yüzde 39,2 iken bugün bu oran, yüzde 95'e yükseldi. Üstelik 2000'li yılların başında okullaşma oranlarının görece düşük olduğu birçok ilde kız çocuklarının okullaşma oranı erkek öğrencileri geride bıraktı. Dolayısıyla ülkemizde eğitimin tüm kademelerinde son 20 yılda kız çocuklarının okullaşma sorununu çözmede çok önemli mesafe alındı" dedi.