ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Dicle Üniversitesi’nde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye işçi ölümlerinde Avrupa birincisi Türkiye işçi ölümlerinde Avrupa birincisi