Kıskançlık duygusal bir tepkidir ve bu tepki çok boyutludur. Kıskançlık duygusu, bir başkasının kendisinden daha iyi olmasından, sahip olduklarının kendisinde olmamasından kaynaklanır. Kıskançlık, başka birinin üstünlüğü görüldüğünde artar ve kişiye duygusal olarak zarar verir.

Sevilen kişi bir başkasıyla ilgilendiğinde ve kaybetme korkusu ortaya çıktığında kıskançlık duygusu da katlanarak artar. Negatif bir duygu olan kıskançlık, sevgiye zarar verir ve sevginin nefrete dönüşmesine neden olur. Kişi başka birinin üstünlük durumuna karşı öfke duyduğunda kıskançlık duygusu ile tepki verir ve bu tepki sonucunda kişiler arası ilişkiler de zarar görür. Kıskançlık duygusu beslenince, bünyede fiziksel, zihinsel, duygusal hasarlar da oluşur.

Bu hasarlardan kurtulmak için Dünya Değişim Akademisi'nde "Kıskançlığı Aşma Sanatı" Değişim Programı uygulanmalıdır. Değişim Programı sayesinde kıskançlık tam olarak tanımlanabilecek ve kıskançlık kaynakları tespit edilebilecek. Kıskançlık duygusu hakkında yüksek bir farkındalık geliştirilebilecektir. Kıskançlık böylece takdir duygusuna dönüşebilecektir.

"Kıskançlığı Aşma Sanatı"  Değişim Programı”nın  işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika  sürüyor.  Her çalışmada kıskançlıktan nasıl özgürleşilmesi ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor.  Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.   

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde  uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve  düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Kıskançlık duygusundan özgürleşmek için bu negatif duyguyu tanımlamak ve bu duygunun farkına varmak çok önemlidir. Kıskançlık ortaya çıktığında onu gözlemlemek ve tespit etmek gerekir. Böylece kıskançlık duygusu zarar vermeyerek kolayca dönüşecektir.

Kıskançlığın en önemli nedeni, özgüven eksikliğidir. Kıskançlık duygusu tarafından ele geçirilen kişi, önce kendisine sonra da başkalarına güvenmez. Kıskançlık ile ilgili farkındalık yükselince kabullenme ve teslimiyet duygusu da artmaya başlar. Böylece kişi, bu duygunun dinamiklerini anlar ve hızlıca onu bırakabilir. Ama bu bırakış, doğal bir şekilde gerçekleşir.

"Kıskançlığı Aşma Sanatı" Değişim Programı ile sevgi ve cinsel dürtü arasındaki fark da net bir şekilde görülmeye başlar. Koşulsuz sevgi, varoluşun akışında akmaya başlar. Koşulsuz sevgiyi engelleyen şey, kesinlikle kıskançlıktır. Fakat kıskançlık, değişim ve tekamül teknikleri sayesinde kolaylıkla takdire dönüşecektir. Bu konuda sabırlı olmak gerekir. Sabırla tekamül yolunda ilerleyen birey, eninde sonunda kıskançlıktan kesinlikle özgürleşecektir.

Kıskançlıkla ilgili tüm ön yargılardan kurtulmak gerekir. "Kıskançlık kötüdür" şeklindeki ifadelerden kaçınmak gerekir ve kıskançlığı dışarıdan gözlemlemek gerekir. Böylece bireyin hem kendisine olan hem de başkalarına olan sevgisi güçlenecektir. Bu da kesinlikle değişim yolunda gerçekleşir.

Mutlu değişimler.....