Bencillik, kişinin yalnızca kendi ihtiyaçlarını ve çıkarlarını düşünmesidir. Bencil insan vermekten çok hep almayı düşünür ve verdiklerinin karşılığını hep bekler. Beklentiler de karşılanmayınca hayal kırıklıkları ve üzüntüler oluşur.

Bencil insan başkalarının ihtiyaçlarını hiç umursamaz ve hep kendini düşünür. Eğer kişi kendi çıkarlarını düşünerek başkalarının düşüncelerini ve isteklerini hiç önemsemiyorsa bencillik olgusu oluşur. Bencillikten özgürleşmek için vermek, paylaşmak ve karşılığında birşey beklememek gerekir. Böylece başkalarının gereksinimleri önemsenecek ve birey sadece kendini düşünmeyecektir.

Bencillik ortaya çıktığında öfke de yükselir çünkü kişinin istekleri gerçekleşmez. O yüzden de bencil insanın içinde kızgınlık oluşur. Bu kızgınlıklan kurtulmak için birey fedakârlıklar yapmalıdır ama bu fedakârlık sunî şekilde olmamalıdır. Dünya Değişim Akademisi'nde "Bencilliği Aşma Sanatı" Değişim Programı sayesinde bireyin içinden doğal bir şekilde yükselen paylaşma isteği gelir ve paylaştıkça da kişi mutlu olur. Eğer tekamül ve değişim teknikleri her gün uygulanırsa kişi, kendini çok iyi tanımaya başlar ve düşüncelerinin farkında olur. O zaman  bencilce isteklerinin de farkında olur. Bu isteklere tutunmaz ve böylece bencillik kendiliğinden buharlaşır.

"Bencilliği Aşma Sanatı"  Değişim Programı”nın  işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika  sürüyor.  Her çalışmada bencilliğin nasıl ortadan kalkması ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor.  Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.   

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde  uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve  düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Genelde insanlar ilişkiye girdiklerinde bir şeyler verir ve bir şeyler alır. Eğer insanın psikolojisi sağlıklıysa, hem alma hem de verme isteğine sahip olur. O zaman alma ve verme dinamikleri arasında bir uyum gerçekleşir. Birey tabiki kendini düşünmek zorundadır ama bu doz çok yükselirse, kişi hep kendini düşünürse, başkalarını hiç umursamazsa o zaman sağlıksız bencillik durumu oluşur.

Her gün düzenli uygulanan değişim teknikleri sayesinde benmerkezcilik ortadan kalkar ve kişinin kalbi yeniden çiçek açar. Sevgisini beklentisiz bir şekilde paylaşır ve mutlu olur.

Mutlu değişimler....