"06 Mart 1923 Mustafa Kemal Paşa'nın söylevi: "Bu barış projesini kabul etmeğe imkân yoktur". TBMM'nin gizli oturumunda Hükümet'e güvenoyu verilmesini isteyen önergenin kabulü. ""29 Aralık 1922 Lozan'da görüşmelerin kesilmesi ihtimali üzerine Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın Kolordulara harekât için hazır olmaları genelgesi. ""18 Temmuz 1923 İsmet Paşa'nın Lozan'dan M.Kemal Paşa'ya telgraf çekerek antlaşma'yı imza için Hükümet'ten cevap beklediklerini bildirmesi. "SERT TARTIŞMALAR İÇİNDE GEÇEN GÖRÜŞMELER,
ZAMAN ZAMAN KOPMA NOKTASINA GELİR,
İSMET PAŞA ANKARA'YA DÖNER !!!4 Eylül 1922 Mustafa Kemal Paşa'nın Büyük Taarruz sırasında H. Rauf Orbay'dan itilâf Devletleri'nin mütareke girişimi hakkında bir telgraf alması.5 Eylül 1922 Mustafa Kemal Paşa'nın H. Rauf Orbay'a mütareke şartlarını bildirmesi.7 Eylül 1922 İtilâf Devletleri temsilcilerinin mütareke için Yunan Hükümeti adına TBMM Hükümeti'ne başvurmaları.9 Eylül 1922 Süvarilerimizin İzmir'e girişi ve Kadifekale'ye Türk bayrağının çekilmesi.12 Eylül 1922 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'nun kurtuluşu dolayısıyla millete beyannamesi.18 Eylül 1922 Fransız Yüksek Komiseri Gen.Pelle'nin İzmir'de Mustafa Kemal Paşa'yla görüşmesi.23 Eylül 1922 İtilâf Devletleri Dışişleri Bakanlarının Başkomutan M.Kemal Paşa'ya "askeri harekâtın durdurulması ve bir barış konferansı toplanmasıyla" ilgili nota vermeleri.28 Eylül 1922 Fransız diplomatı Franklin Bouillon'un İzmir'de Mustafa Kemal Paşa'yla görüşmesi. Bouillon'un teminati üzerine Boğazlar'a yönelik askerî harekâtın durdurulması.29 Eylül 1922 Mustafa Kemal Paşa'nın İtilâf Devletleri'nin notasına Mudanya Konferası'nın kabul edildiğini bildiren cevabı.3 Ekim 1922 Mudanya Konferansı'nın başlaması.11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi(Ateşkes Anlaşması)'nın imzalanması. Anlaşma Ekim 1922 günü yürürlüğe girmiştir.13 Ekim 1922 Yunan Hükümeti'nin Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı onaylaması.20 Ekim 1922 Refet Paşa'nın 100 jandarmayla İstanbul'a gelişi.26 Ekim 1922 25 Ekim 1922'de Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılan Yusuf Kemal Tengir Senk'in yerine İsmet (İnönü) Paşa'nın Dışişleri Bakanlığı'na seçilmesi27 Ekim 1922 İtilâf Devletleri'nin TBMM Hükümeti ve İstanbul Hükümeti temsilcilerini Kasım 1922'de Lozan'da toplanacak barış konferansına davet etmeleri.29 Ekim 1922 TBMM Hükümeti'nin, İtilâf Devletleri'ne Lozan Konferansı'nı kabul ettiğini bildirmesi.31 Ekim 1922 Bakanlar Kurulu'nun Lozan Konferansı delegesi adaylarını belirlemesi : İsmet Paşa, Rıza Nur, Hasan Hüsnü.1 Kasım 1922 Hilâfet ve Saltanat'ın birbirinden ayrılarak Saltanat'ın lağvı hakkında TBMM kararı.2 Kasım 1922 TBMM'nin gizli oturumunda Lozan Konferansı'na katılacak heyetin Hükümetçe belirlenmesi kararı.3 Kasım 1922 Lozan'a gidecek TBMM Hükümeti temsilcilerine ve mületvekillerine izin kararının TBMM'nde alınması.4/5 Kasım 1922 İstanbul'un yönetimine el konulduğuna dair Ankara Hükümeti kararının İstanbul Hükümeti'ne tebliği.5 Kasım 1922 İsmet Paşa başkanlığındaki Lozan Delegasyonu'nun Ankara'dan hareketi.9 Kasım 1922 Türk delegasyonunun İstanbul'dan Lozan'a hareketi.11 Kasım 1922 Türk Delegasyonu'nun Lozan'a gelmesi. İsmet Paşa'nın Konferans'ın geciktiğine dair İtilâf Devletleri'ne notası.15 Kasım 1922 İsmet Paşa'nın sabah, Lozan'dan Paris'e gelişi. Fransa Başbakanı Poincare ve Franklin Bouillon'la görüşmesi.16 Kasım 1922 Poincare'nin İsmet Paşa'yı Paris'te ziyareti.17 Kasım 1922 İsmet Paşa'nın akşam Paris'ten Lozan'a dönüşü. Son Osmanlı Padişahı Vahidettin'in İngiliz savas gemisi Malaya ile Malta'ya kaçması.19 Kasım 1922 Abdülmecit Efendi'nin halife seçilmesi. Lord Curzon ile Poincare'nin Lozan'a gelişleri. Lozan yakınlarında Curzon-Poincare-Mussolini görüşmesi20 Kasım 1922 Mont Benon gazinosunda Lozan Konferansı'nın açılış töreni, törende İsmet Paşa da bir konuşma yapmıştır.21 Kasım 1922 Usi (Ouchy) Şatosu'ndaki ilk oturumda üç komisyon kurulması.28 Kasım 1922 İsmet Paşa'nın İng. Dışişleri Bakanı Lord Curzon ile Musul konusunu görüşmesi.30 Kasım 1922 Doğu Trakya'nın Yunanlılarca boşaltılmasının tamamlanması.02 Aralık 1922 İsmet Paşa'nın Lozan'da kapitülasyonlarla ilgili söylevi.25 Aralık 1922 TBMM'nin gizli oturumunda Başbakan H.Rauf Orbay'ın Lozan Konferansı hakkındaki açıklamaları ve görüşmeler.29 Aralık 1922 Lozan'da görüşmelerin kesilmesi ihtimali üzerine Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın Kolordulara harekât için hazır olmaları genelgesi.01 Ocak 1923 TBMM'nin gizli oturumunda Ankara'ya gelen Hasan Saka'nin Lozan Konferansi hakkında bilgi vermesi. Görüsmelere 3,4 Ocak günleri devam edilmistir.13 Ocak 1923 TBMM'nde Lozan Konferansı'yla ilgili hükümet görüşünün açıklanması.20 Ocak 1923 İsmet Paşa'nın Lozan'da Yunanlılar tarafından yakılmış 26 şehrin listesini sunması.25 Ocak 1923 TBMM'nin gizli oturumunda H.Rauf Orbay'ın Konferans'la ilgili açıklamaları ve görüşmeler28 Ocak 1923 TBMM'nin gizli oturumunda H.Rauf Orbay'ın Lozan'daki gelişmelerle ilgili açıklamaları ve görüşmeler.31 Ocak 1923 Lord Curzon'un barış antlaşması projesini sunması.01 Şubat 1923 Boğazlar Komisyonu'nda İsmet Paşa'nın demeci.02 Şubat 1923 İsmet Paşa'nın Curzon ile görüşmesi.03 Şubat 1923 Başbakan H.Rauf Orbay'ın barış antlaşması projesiyle ilgili talimatı.04 Şubat 1923 Türk karşı tekliflerinin verilmesi. Curzon'un son demeci: "Ümit ederim ki İsmet Paşa, umduğumdan daha çok fedakârlık yaptığımın farkındasınız. Savaş olabilir. Kabul etmenizi istirham ederim. Vatanınızı kurtarmak için İsmet Paşa yarım saatiniz var." Konferans'ın kesintiye uğraması.07 Şubat 1923 Türk Delegasyonu'nun Lozan'dan ayrılışı.10 Şubat 1923 Delegasyonun Bükreş'e gelişi ve İsmet Paşa'nın Hükümet'e raporu.16 Şubat 1923 Lozan Delegasyonu'nun İstanbul'a dönüşü, Gen. Harington'la I.Paşa'nın görüşmesi.19 Şubat 1923 İzmir'den dönen M.Kemal Paşa ile İstanbul'dan gelen İsmet Paşa'nın Eskişehir'de buluşmaları, birlikte Ankara'ya dönmeleri.21 Şubat 1923 TBMM'nin gizli oturumunda İsmet Paşa'nın Lozan görüşmelerine ilişkin geniş bilgi vermesi.27 Şubat 1923 TBMM'nin gizli oturumunda Lozan Konferansı'nın tekrar başlaması halinde izlenecek yol hakkında görüşmeler.02 Mart 1923 TBMM'nin gizli oturumunda Lozan Konferansı hakkında görüşmeler. Görüşmelere 3,4,5,6 Mart günleri yapılan gizli oturumlarda da devam edilmiştir.06 Mart 1923 Mustafa Kemal Paşa'nın söylevi: "Bu barış projesini kabul etmeğe imkân yoktur". TBMM'nin gizli oturumunda Hükümet'e güvenoyu verilmesini isteyen önergenin kabulü.08 Mart 1923 Ankara Hükümeti'nin hazırladığı karşı barış projesinin İstanbul'daki İtilâf Devletleri temsilcilerine verilmesi.31 Mart 1923 İtilâf Devletleri temsilcilerinin Londra'da toplanarak Ankara Hükümeti'nin Lozan'a tekrar delege göndermelerini istemeleri.07 Nisan 1923 TBMM Hükümeti'nin İtilâf Devletleri'ne 23 Nisan 1923'te görüşmelere başlanabileceğini bildirmesi.17 Nisan 1923 Türk Delegasyonu'nun Ankara'dan İstanbul'a hareketi.18 Nisan 1923 Türk Delegasyonu'nun İstanbul'dan Lozan'a hareketi. Delegasyon 21 Nisan'da Lozan'a ulaşmıştır.23 Nisan 1923 Lozan Konferansı ikinci dönem çalışmalarının başlaması.16 Mayıs 1923 İsmet Paşa'nın Lozan'da kapitülasyonların kaldırılmasına dair önerisi.19 Mayıs 1923 Kapitülasyonlarla ilgili 26.maddenin kabulü. İ.Paşa'nın harp tazminatı karşılığı olarak Karaagaç'ın Türkiye'ye verilmesi hakkında H.Rauf Orbay'dan talimat istemesi.23 Mayıs 1923 Başbakan H.Rauf Orbay'ın cevabı: "Olmaz".24 Mayıs 1923 İsmet Paşa'nın M.Kemal Paşa'ya telgraf çekerek Hükümet'ten yakınması27 Mayıs 1923 M.Kemal Paşa'nın harp tazminatıyla ilgili olarak İsmet Paşa'ya telgrafı.28 Mayıs 1998 İsmet Paşa'nın Adakale ve Meis adasından vazgeçmesi.26 Haziran 1923 Yunan Heyeti, Karaagaç'ın bırakılmasına razı oluyor. Rumbold ile İsmet Paşa'nın Irak sınırı konusunu Antlaşma sonrasına bırakma konusunda anlaşmaları.8 Temmuz 1923 Lozan'da belirlenen metine Hükümet'in onayını kapsayan kararnamenin kabul edilişi. Tazminat konusunda Türk-Yunan protokolünun imzalanması.11 Temmuz 1923 Tahliye protokolü metninin belirlenmesi.16 Temmuz 1923 Konferans'ın son görüşmeleri.17 Temmuz 1923 Lozan metinlerinin belirlenmesi.18 Temmuz 1923 İsmet Paşa'nın Lozan'dan M.Kemal Paşa'ya telgraf çekerek Antlaşma'yı imza için Hükümet'ten cevap beklediklerini bildirmesi.19 Temmuz 1923 M.Kemal Paşa'nın İsmet Paşa'ya Antlaşma'yı imzalaması için telgrafı.20 Temmuz 1923 İsmet Paşa'nın M.Kemal Paşa'ya cevabî telgrafı.24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması'nın imza töreni. M.Kemal Paşa'nın İsmet Paşa'ya tebrik telgrafı.25 Temmuz 1923 Başbakan H.Rauf Orbay'ın İsmet Paşa ve Lozan Heyeti'ni tebriki.10 Ağustos 1923 Türk Delegasyonu'nun İstanbul'a dönüşü ve törenle karşılanışı.11 Ağustos 1923 İsmet Paşa'nın Gen. Harington'la görüşmesi. İsmet Paşa'nın İstanbul Darülfünunu'nda(Üniversitesi'nde) kendisine fahrî profesörlük verilmesi dolayısıyla konuşması.13 Ağustos 1923 İsmet Paşa'nın Ankara'da M. Kemal Paşa tarafından törenle karşılanması. :23 Agustos 1923 İsmet Paşa'nın açıklamalarından sonra TBMM'nin Lozan Barış Antlaşması'nı onaylaması.23/24 Agustos 1923 Antlaşma'nın onaylandığının İtilâf Devletleri temsilcilerine bildirilmesi.15 Eylül 1923 Lozan Antlaşması uyarınca Karaağaç istasyonunun Yunanlılardan teslim alınışı.21 Eylül 1923 Bozcaada'nın Yunanlılardan teslim alınışı.22 Eylül 1923 İmroz adasının Yunanlılardan teslim alınışı.2 Ekim 1923 İtilâf Devletleri son birliklerinin İstanbul'dan ayrılmaları.6 Ekim 1923 Şükrü Nailî (Gökberk) Paşa komutasındaki Türk birliklerinin İstanbul'a girişi ve coşkuyla karşılanışı.11 Ocak 1924 Antlaşma'nın İtalya parlamentosu tarafından onaylanması10 Nisan 1924 İngiltere'de Avam Kamarası'nda Antlasma'nın onaylanması.6 Agustos 1924 Lozan Antlasması'nın yürürlüğe girmesi.27 Agustos 1924 Antlaşma'nın Fransız parlamentosu tarafından onaylanması.16 Aralik 1925 Milletler Cemiyeti Konseyi'nin, 29 Nisan 1924'te belirlediği "Brüksel hattının" Türk-Irak sürekli sınırı olarak kabulüne karar vermesi.5 Haziran 1926 Türkiye, Ingiltere, Irak arasında Ankara'da Türk-Irak sınırını belirleyen antlaşmanın imzalanması.1 Temmuz 1926 Türk Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girişi.10 Haziran 1930 Türkiye-Yunanistan arasında Türk ve Rum halkının değişimi konusunda antlaşma imzalanması.Fotoğraf: Roosevelt ,_İnönü ve Churchill

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.