ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bağlı birimlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” ilanda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 42 (kırk iki) sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kara yollarında durum Kara yollarında durum