Süheyl ÇOBANOĞLU
Süheyl ÇOBANOĞLU
Yazarın Makaleleri
YÜCEL ŞEHİTLERİ -2
Önceki yazımızda, II.nci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası ve müttefiklerinin işgal ettiği Yugoslavya'da, varlığı tehdit altında bulunan Makedonya Türkleri tarafından kurulan Yücel Teşkilatı Mensuplarının hukuksuz bir şekilde...
YÜCEL ŞEHİTLERİ -1
II.nci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası ve müttefiklerinin işgal ettiği Yugoslavya'da, varlığı tehdit altında bulunan Makedonya Türkleri tarafından Yücel Teşkilatı kuruldu. Savaşın bittiği yıllarda, yıkılan Yugoslavya devletini...
AKIL, BİLİM, AHLAK, LİYAKAT...
Türkiye'mizin 10 ilini etkileyen, peşpeşe yaşadığımız7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin şoku içindeyiz. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni eder, geride kalan yakınlarına ve Türk Milletine...
29 OCAK 2008 / BATI TRAKYA TÜRKLERİ MİLLİ DİRENİŞ GÜNÜ
1983 yılında Yunanistan yerel mahkemeleri, isimlerinde 'TÜRK” kelimesi olmasını gerekçe göstererek 'BATI TRAKYA TÜRK ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ” ve 'GÜMÜLCİNE TÜRK GENÇLER BİRLİĞİ'nin” kapatılmasına karar...
20 OCAK 1990 BAKÜ KATLİAMI
1990 yılının 20 Ocağında Sovyet tanklarının işgalinde Azerbaycan'da yaşananları tahminimce konuyla doğrudan ilgili olanlar dışında Türk insanı bilmez. Tabi Hocalı'yı da bilmez, Dağlık Karabağ'ı da... Bilmediği için yabancı...
MÜBADELE
Osmanlı İmparatorluğu üç kıtada at koşturup koskoca bir coğrafyaya hükmederken 18'inci yüzyıldan bu yana toprak kayıpları nedeniyle başta Balkan vilayetleri olmak üzere tüm bölgelerden göçmen kitlelerinin Anadoluya bir nehir gibi akışı...
Mehmet AKİF
1821 Mora isyanıyla Balkan Devletçikleri tarafından bir yöntem olarak benimsenen ETNİK TEMİZLİĞİN kurbanı olan Türk ve Müslümanlar, insanlık tarihinin gördüğü en büyük vahşetin sonucunda anavatanlarından koparılmaktaydılar. Son iki...
BULGARİSTAN’da TÜRKLERE UYGULANMIŞ OLAN ASİMİLASYON POLİTİKALARI
BULGARİSTAN Komünist Rejim döneminde; 1984'te başlatılan 'SOYA DÖNÜŞ” programı sürecinde; 'TÜRKLERE ZORLA AD DEĞİŞTİRME, MÜSLÜMAN DİNİ İBADET VE VECİBELERİN YASAKLANMASI, TÜRK ÖRF VE ADETLERİ İLE TÜRKÇE KONUŞMA...
KAYNAYAN KAZAN KOSOVA...
Kosova Meclisinin 17 Şubat 2008'de Ahtisaari Planı ve BM'nin 1244 sayılı kararı doğrultusunda tek taraflı bağımsızlık ilan etmesine rağmen Sırplar Kosova'yı kendi toprağı görmeye devam ediyor. Bu nedenle aradan yıllar geçmesinde...
BALKAN SAVAŞI 110. Yılı – 6 (SON)
Balkan Savaşları yazı dizimizin bu bölümünde yaşanan bu facianın sonuçlarını değerlendireceğiz. Bu hezimeti yaşayan ordunun sadece bir kaç yıl sonra Çanakkale Destanını yazdığını, Kuttül Amare'de İngilizlerin binlerce askerini...
BALKAN SAVAŞI 110.Yılı – 5
Geçen bölümde Balkan Savaşının kaybedilmesine sebep olan Siyasi Hataları, İnsan Kaynakları Hatalarını, İstihbarat, İKK. ve Propoganda Hatalarını anlatmıştık. Bu bölümde de Harekat, Emir Komuta, Eğitim ve Lojistik Hataları değerlendireceğiz....
BALKAN SAVAŞININ 110. YILI – 2
Türklerin Balkanlardaki varlığına son vermek isteyen Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ, Rusya'nın aracılığıyla aralarında anlaştılar. Osmanlı Devleti'nden, Makedonya'da ıslahat yapılması istekleri reddedilince...
BALKAN SAVAŞININ 110. YILI
Balkanlardaki ilk Türk varlığı, Hunların 4. yüzyılda bölgeye gelmesiyle başlamış ve daha sonraki yüzyıllarda Avarlar, Bulgarlar, Vardar Türkleri, Peçenekler, Uzlar, Kumanlar-Kıpçaklar gibi Türk kavimleri bölgeye göç etmiştir. Balkanlar'a...
YÜCEL  ŞEHİTLERİ   İADE-İ  İTİBAR  BEKLİYOR-2
Önceki yazımızda,  II.nci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası ve müttefiklerinin işgal ettiği Yugoslavya'da, varlığı tehdit altında bulunan Makedonya Türkleri tarafından  kurulan Yücel Teşkilatı Mensuplarının...
YÜCEL ŞEHİTLERİ İADE-İ İTİBAR BEKLİYOR
II.nci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası ve müttefiklerinin işgal ettiği Yugoslavya'da, varlığı tehdit altında bulunan Makedonya Türkleri tarafından Yücel Teşkilatı kuruldu. Savaşın bittiği yıllarda, yıkılan Yugoslavya devletini...
ÇEMBER
Giderek dünya için daha tehlikeli hale gelen Rusların Ukrayna'ya saldırısı, şimdi seferberlik ilanına ve nükleer silah kullanma tehdidine kadar tırmandı. Yakın coğrafyamız yangın yerine dönerken Türkiye, sözde müttefikimiz Yunanistan...
YUNAN VAHŞETİ
Suriyeli Aylan bebeğin Bodrum kıyılarına vuran cansız bedeni yeni Aylan'ların ölümüne engel olmadığı gibi yüzlercesi daha Yunanistan'ın insanlık dışı tutumu nedeniyle Akdeniz ve Ege sularında hayattan koptu. UNICEF raporuna göre...
YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA ÇOK YAŞA...
Osmanlı'nın İtilâf Devletleriyle 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında İzmir'e çıkarak Anadolu'ya ilerleyen Yunan işgal kuvvetlerinin 'Megali İdea'sı”, Mustafa Kemal ATATÜRK komutasındaki...
BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ
14.ncü yüzyılda Balkanları adaletle fetheden Osmanlı Türkleri, hükümranlıkları süresince huzur ve sükunu tesis etmiş olmalarına rağmen Dünyadaki siyasi-askeri-ekonomik- teknolojik ve kültürel gelişmeleri takip edememek, sağlıklı bir...
BÜYÜK TAARRUZU ANARKEN
Türk Milletinn kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün önderliğinde gerçekleştirdiğimiz İstiklal Harbimizin zafere koştuğu 1922'nin Ağustos ayında Türk Milleti makus...
FENER BAŞPİSKOPOSU
Ayin yapmak için Trabzon'a gelen Fener Başpiskoposunu karşılayıp hediye ettiği Trabzonspor forması üzerine de devletimizin sınırlarını aşan bir patriklik yetkisini ifâde eden "Ekümenik" tâbirini yazan gaflet ve delalet içindeki haddini...
SEVR’in 102.nci YILINDA...
10 Ağustos 1920'de Fransa'nın başkenti Paris'in 3 km batısındaki Sevr (Sèvres) banliyösünde bulunan Seramik Müzesi'nde (Musée National de Céramique) imzalanan SEVR ANTLAŞMASININ 100.ncü yıldönümünü...
30 Ağustos ZAFERİ YAKLAŞIRKEN
20.nci yüzyılın başında 1911-1912 Trablusgarp Harbi, 1912-1913 Balkan Savaşları ve 28 Temmuz 1914tarihinde başlayıp 11 Kasım 1918 tarihinde sona eren Birinci Dünya Savaşı ekonomik, askeri ve siyasi anlamda çok büyük kayıplara yol açmış,...
LOZAN ZAFERİ
Birinci Dünya Harbinde yenilen Osmanlı Devleti, Limni adasının Mondros Limanı'nda demirli Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzaladığı Mondros Mütarekesiyle kayıtsız şartsız teslimiyeti kabul etmişti. Antlaşma ile Osmanlı...