Süheyl ÇOBANOĞLU
Süheyl ÇOBANOĞLU
Yazarın Makaleleri
BALKAN SAVAŞININ 110. YILI – 2
Türklerin Balkanlardaki varlığına son vermek isteyen Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ, Rusya'nın aracılığıyla aralarında anlaştılar. Osmanlı Devleti'nden, Makedonya'da ıslahat yapılması istekleri reddedilince...
BALKAN SAVAŞININ 110. YILI
Balkanlardaki ilk Türk varlığı, Hunların 4. yüzyılda bölgeye gelmesiyle başlamış ve daha sonraki yüzyıllarda Avarlar, Bulgarlar, Vardar Türkleri, Peçenekler, Uzlar, Kumanlar-Kıpçaklar gibi Türk kavimleri bölgeye göç etmiştir. Balkanlar'a...
YÜCEL  ŞEHİTLERİ   İADE-İ  İTİBAR  BEKLİYOR-2
Önceki yazımızda,  II.nci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası ve müttefiklerinin işgal ettiği Yugoslavya'da, varlığı tehdit altında bulunan Makedonya Türkleri tarafından  kurulan Yücel Teşkilatı Mensuplarının...
YÜCEL ŞEHİTLERİ İADE-İ İTİBAR BEKLİYOR
II.nci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası ve müttefiklerinin işgal ettiği Yugoslavya'da, varlığı tehdit altında bulunan Makedonya Türkleri tarafından Yücel Teşkilatı kuruldu. Savaşın bittiği yıllarda, yıkılan Yugoslavya devletini...
ÇEMBER
Giderek dünya için daha tehlikeli hale gelen Rusların Ukrayna'ya saldırısı, şimdi seferberlik ilanına ve nükleer silah kullanma tehdidine kadar tırmandı. Yakın coğrafyamız yangın yerine dönerken Türkiye, sözde müttefikimiz Yunanistan...
YUNAN VAHŞETİ
Suriyeli Aylan bebeğin Bodrum kıyılarına vuran cansız bedeni yeni Aylan'ların ölümüne engel olmadığı gibi yüzlercesi daha Yunanistan'ın insanlık dışı tutumu nedeniyle Akdeniz ve Ege sularında hayattan koptu. UNICEF raporuna göre...
YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA ÇOK YAŞA...
Osmanlı'nın İtilâf Devletleriyle 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında İzmir'e çıkarak Anadolu'ya ilerleyen Yunan işgal kuvvetlerinin 'Megali İdea'sı”, Mustafa Kemal ATATÜRK komutasındaki...
BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ
14.ncü yüzyılda Balkanları adaletle fetheden Osmanlı Türkleri, hükümranlıkları süresince huzur ve sükunu tesis etmiş olmalarına rağmen Dünyadaki siyasi-askeri-ekonomik- teknolojik ve kültürel gelişmeleri takip edememek, sağlıklı bir...
BÜYÜK TAARRUZU ANARKEN
Türk Milletinn kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün önderliğinde gerçekleştirdiğimiz İstiklal Harbimizin zafere koştuğu 1922'nin Ağustos ayında Türk Milleti makus...
FENER BAŞPİSKOPOSU
Ayin yapmak için Trabzon'a gelen Fener Başpiskoposunu karşılayıp hediye ettiği Trabzonspor forması üzerine de devletimizin sınırlarını aşan bir patriklik yetkisini ifâde eden "Ekümenik" tâbirini yazan gaflet ve delalet içindeki haddini...
SEVR’in 102.nci YILINDA...
10 Ağustos 1920'de Fransa'nın başkenti Paris'in 3 km batısındaki Sevr (Sèvres) banliyösünde bulunan Seramik Müzesi'nde (Musée National de Céramique) imzalanan SEVR ANTLAŞMASININ 100.ncü yıldönümünü...
30 Ağustos ZAFERİ YAKLAŞIRKEN
20.nci yüzyılın başında 1911-1912 Trablusgarp Harbi, 1912-1913 Balkan Savaşları ve 28 Temmuz 1914tarihinde başlayıp 11 Kasım 1918 tarihinde sona eren Birinci Dünya Savaşı ekonomik, askeri ve siyasi anlamda çok büyük kayıplara yol açmış,...
LOZAN ZAFERİ
Birinci Dünya Harbinde yenilen Osmanlı Devleti, Limni adasının Mondros Limanı'nda demirli Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzaladığı Mondros Mütarekesiyle kayıtsız şartsız teslimiyeti kabul etmişti. Antlaşma ile Osmanlı...
FİNLANDİYA ve İSVEÇ MUTABAKATI
Türkiye'yi "dost görünümlü düşman" statüsünde değerlendiren, Doğu Akdeniz yetki alanı paylaşım mücadelesinde Türkiye'ye karşı Yunan tezlerin destekleyen, CAATSA yaptırımlarıyla amborgo uygulayan, parasını ödediğimiz halde...
ÇAMERYA SOYKIRIMI
Günümüzde 'Güney Epir” olarak bilinen ÇAMERYA, Arnavutluk'un güneyi ve Yunanistan'ın kuzeybatısında yer alan yaklaşık 10.000.km2 yüzölçümünde bir alanı kapsar Çamerya Arnavutlarına yapılanlar, insan hakları ihlalleriyle...
BATI  ve  YUNAN  İKİ YÜZLÜLÜĞÜ
Ülkemize göç ettirilen ve gayri resmi idialara göre 8-9 milyon olduğu ifade edilen geçici koruma altındaki sığınmacılarla adeta  bir depo veya tampon coğrafyaya dönüştürülen Türkiyemiz, soyal, kültürel, ekonomik ve askeri sorunlarla...
FİNLANDİYA-İSVEÇ, SEN ÖNCE TERÖRÜ DESTEKLEMEKTEN VAZGEÇ...
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme başvurusu ve Türkiye'nin veto edeceğini açıklaması sonrasında uluslararası camia çalkalanmaya başladı.Britanya merkezli Financial...
MERHAMETTEN  MARAZ  DOĞAR...
TDK'ya göre bu atasözünde, insanlara merhamet ve sevgiyle yaklaşan kişilerin vefasızlık ve düşmanca tavırlar ile karşılaşabileceği anlatılır. Biz ne kadar hoşgörülü olursak olalım, karşı taraf kötü niyetli olabilir. Bu da büyük...
KUTÜ’L AMARE ZAFERİ
Okullardaki tarih kitaplarımızda Birinci Dünya Savaşı  anlatılırken   İngilizleri Gazze savaşlarında yendiğimiz, Bakü'yü (Azerbaycan) işgalden kurtardığımız, Kafkasları kontrol altına aldığımız  hiç...
Suriyeliler’in Örtülü İstilası
Küresel güçlerin yıllardır uğraştığı Türksüz bir Türkiye oluşturma çabası, geçici sığınmacı (!) veya mülteciler vasıtasıyla hayata geçirilmeye çalışılıyor. Ülkemizdeki yabancı nüfusu Suriyeliler ile başlayıp, Afganistan...
BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ’nin Kurucusu Süleyman ASKERİ Bey..
Özveri ve kahramanlıklarla dolu hayatını, Basra'da yaralı olarak sedye üstünde İgilizlere karşı savaşırken 14 Nisan 1915 tarihinde sonlandıran, evlâd-ı fâtihân torunu Süleyman Askeri Bey, değeri kamuoyunda yeterince bilinmeyen bir...
MİLLİ ŞEHİT KAYMAKAM KEMAL BEY
Ermenilerin iftiraları ve İşgal güçlerinin isteğiyle, Nemrut Mustafa Paşa Divanı kararı sonucu, 10.Nisan.1919'da idam edilen Boğazlıyan Kaymakamı KEMAL Bey'i saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun... T.B.M.M'nin...
UKRAYNA SAVAŞINA NASIL GELİNDİ
1991'de Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, 88 federal cumhuriyet ve bölgeden oluşan (17.230.000 km2 genişliğindeki 144 milyon nüfuslu) Rusya Federasyonu, ekonomik, sosyal ve siyasi çalkantılardan sonra 1999'da Putin'i iktdara...
“İYİ HAL” TERÖRÜ
Malesef ülkemizde son yıllarda giderek artan , kadınlara ve çocuklara yönelik taciz, tecavüz gibi cinsel istismar suçlarının yanında kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetleri toplu vicdanını kanatmakta. Yargıya intikal eden olaylarda,...
%uFEFF