Süheyl ÇOBANOĞLU
Süheyl ÇOBANOĞLU
Yazarın Makaleleri
20 Ocak 1990 Bakü Katliamı
1990 yılının 20 Ocağında Sovyet tanklarının işgalinde Azerbaycan'da yaşananları tahminimce konuyla doğrudan ilgili olanlar dışında Türk insanı bilmez. Tabi Hocalı'yı da bilmez, Dağlık Karabağ'ı da... Bilmediği için...
Bir velet öldü diye...
Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıdan şikayet ederek hayatına son veren tıp öğrencisi Enes Kara hakkında, 'Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?” açıklamasında bulunan BBP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK)...
Batı Trakya Türkleri’nin Lideri  SADIK AHMET (1947-1995)
7 Ocak 1947 yılında, Yunanistan Gümülcine vilayetinin Küçük Sirkeli köyünde dünyaya gelen BATI TRAKYA TÜRKLERİ'NİN LİDERİ DR. SADIK AHMET, ilköğrenimini kendi köyünde, orta ve lise öğrenimini Gümülcine'deki Celal Bayar...
Mehmet Akif
1821 Mora isyanıyla Balkan  Devletçikleri tarafından bir yöntem olarak benimsenen ETNİK TEMİZLİĞİN kurbanı olan Türk ve Müslümanlar, insanlık tarihinin gördüğü en büyük vahşetin sonucunda anavatanlarından koparılmaktaydılar....
Makedonya 21 Aralık “Türkçe Eğitim Bayramı”
1944 yılında Makedonya Türklerinin Türkçe eğitim haklarını kazandığı gün olan 21 Aralık tarihi,Makedonya Meclisinde (Türk Demokratik Partisi) TDP´nin vermiş olduğu teklifin kabulü ve 15 Şubat 2007 tarihli Resmi Gazetede çıkan kararla...
BULGARİSTAN’da TÜRKLERE ASİMİLASYON  (1984- 1989)
Bulgaristan Türklerinin tarihine bakacak olursak, Oğuzların ve Kumanların soyundan geldiklerini görürüz. Oğuz Türkleri özellikle Osmanlı devrinde Anadolu üzerinden Balkanlara geçmişlerdir. Bugün dahi başta Filibe, Kırcaali, Razgrad, Şumnu,...
KARADENİZ’de  SULAR ISINIRKEN...
Rusya'yı güneyden ve batıdan çevirmeyi,  İran'ı kuzeyden kuşatmayı ve  ve enerji havzasını kontrol etmeyi amaçlayan ABD, 1936 tarihli Montrö Sözleşmesiyle Karadeniz'de yabancı savaş  gemisi...
Bulgaristan 2021 Seçimleri ve Türkler
Bulgaristan'da Ekonomik ve mali kriz, devlet kurumlarının kötü durumu, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık gibi yasa dışı olaylar konusunda Başbakan Boyko Borısov ile Başsavcı İvan Geşev'e karşı  gelişen tepkiler...
KERKÜK TÜRKTÜR, SAHİP ÇIKALIM
Irak Başbakanı Kazımi giderayak Peşmerge'nin bir unsurunu Irak Ordusuna bağlama kararı ile sadece Türkmenlerin değil, aynı zamanda Şii ve Sünni Arapların da tepkisini aldı. Çünkü Peşmergelerin varlığı, anlaşmazlık bölgelerinde...
Balkan Savaşı-8
(Kaybedilmesinin Sebeplerleri ve Yapılan Hatalar) Savaş öncesi Osmanlının durumunu yukarda izah etmiştik. Askeri stratejide çok önem verilen  'Stratejinin hatasını taktik kahramanlık kapatamaz”  sözünden ders almak...
Balkan Savaşları
Yirminci yüzyılın başlarında, yani 1910'larda, bir ayağı Adriyatik Denizinde, bir ayağı Yemen'de, bir eli GİRİT'te, diğeri Basra Körfezinde olan, üç kıtaya yayılmış Osmanlı İmparatorluğu içinde bulunduğu zorluklar nedeniyle, 1912-1913...
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir…
Büyük Önder mareşal Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün üzerinde en fazla durduğu, önem verdiği, emek sarfettiği konunun, 'Türk çocuğunun  ve Türk Milletinin tümünün eğitimi ve yetiştirilmesi, yani kısaca” milli eğitim...
ADALET
Dünya Adalet Projesi (JWP) tarafından ülkelerin hukuk sistemlerini değerlendirmek amacıyla hazırlanan Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nin 2017 verilerine göre Türkiye, "2017 Hukukun Üstünlüğü Endeksi"nde (Rule of Law), 113 ülke...
Hasan Tahsin’den İzmir’in kurtuluşuna
Türkler, hiç bir günahları olmadığı halde yüzyıllardır yaşadıkları topraklarından kimlikleri ve dini inançları nedeniyle zulüm, katliam, sürgün ve asimilasyonla etnik temizliğe tabi tutuldular. Komşuları dahi bir yandan SOYKIRIM'a...
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti ve Türk Milletinin 30 Ağustos Zaferi
14.ncü yüzyılda Balkanları adaletle fetheden Osmanlı Türkleri, hükümranlıkları süresince huzur ve sükunu tesis etmiş olmalarına rağmen Dünyadaki siyasi-askeri-kültürel gelişmeleri takip edememek, sağlıklı bir ekonomi ve yönetim oluşturamamak,...
AFGANİSTAN - TALİBAN - MÜSLÜMAN
Kur'an, ilk peygamber Hz. Âdem'den (a.s.) son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.s.) kadar pek çok peygamberin gelip geçtiğini haber vermektedir. 124 bin peygamberin geldiği, bunlardan sadece 25 tanesinin ismi Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği...
BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN EĞİTİM SORUNLARI
1912-1913 Balkan Harbinde kaybettiğimiz topraklarda kalan ve bugün  Yunanistan sınırları içinde yaşayan Batı Trakya Türkler'i,  yapılan anlaşmalara rağmen, Yunan Hükümetlerinin insan haklarına aykırı uygulamalarıyla...
AYNAYA  BAKSAK MI  ACABA???
Her hafta merakla beklenen ve ilgiyle izlenen ve başka bir ülkede olsa deprem etkisi yaratacak video yayınları, bir çok kirli ilişkiden bahsediyor.  Adı geçenler siyaset, devlet, medya ve mafyanın tepe noktalarında, hergün televizyon...
BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN MAYIS 1989 ADALET ve ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ
Hafızalardan kolay kolay silinmiyecek simgesel bir anlamı olan Bulgaristan CEBEL kasabası, her yıl  19.Mayıs günü geçmiş acıların anıldığı çeşitli etkinliklere  evsahipliği yapıyor. Pandemi nedeniyle iki yıldır bu...
Kutü’l Amare Zaferi
Okullardaki tarih kitaplarımızda Birinci Dünya Savaşı  anlatılırken   İngilizleri Gazze savaşlarında yendiğimiz, Bakü'yü (Azerbaycan) geri  aldığımız, Kafkasları kontrol altına aldığımız  hiç...
Ermeni iftiraları
Ellerinde soykırım yapıldığına dair 'geçerli” bir kanıt ve mahkeme kararı bulunmadığı halde her yıl 24 Nisan'da Türkiye aleyhinde  yürüttükleri kampanyayı sürdürmekten asla vazgeçmeyen ERMENİLERİN YALANLARINA yeter...
Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey
Ermenilerin  iftiraları ve İşgal güçlerinin isteğiyle, Nemrut Mustafa Paşa divanı kararı sonucu,  10.Nisan.1919'da idam edilen Boğazlıyan Kaymakamı KEMAL BEY'i saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad...
İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet AKİF
Aslında Batı Dünyası için problem 1071'de başlamıştı… Bilindiği gibi Türklerin Batıya olan  yürüyüşleri sürecinde Anadolu'ya girmesine, Rumeli'ye geçmesine, Balkanlar'ı almasına  İstanbul'u  fethetmesine...
Kadına yönelik şiddetin gölgesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Her yıl artarak devam eden  kadına şiddet ve cinayet olayları ciddi bir sorun haline gelerek, toplumun soyolojik yapısını bozmakta ve psikolojik açıdan geleceğimizi tehdit etmektedir. Yaygın olarak yaşanan kadına yönelik şiddete rağmen,  meşrulaştırılan...