Süheyl ÇOBANOĞLU
Süheyl ÇOBANOĞLU
Yazarın Makaleleri
SEVR’in 102.nci YILINDA...
10 Ağustos 1920'de Fransa'nın başkenti Paris'in 3 km batısındaki Sevr (Sèvres) banliyösünde bulunan Seramik Müzesi'nde (Musée National de Céramique) imzalanan SEVR ANTLAŞMASININ 100.ncü yıldönümünü...
30 Ağustos ZAFERİ YAKLAŞIRKEN
20.nci yüzyılın başında 1911-1912 Trablusgarp Harbi, 1912-1913 Balkan Savaşları ve 28 Temmuz 1914tarihinde başlayıp 11 Kasım 1918 tarihinde sona eren Birinci Dünya Savaşı ekonomik, askeri ve siyasi anlamda çok büyük kayıplara yol açmış,...
LOZAN ZAFERİ
Birinci Dünya Harbinde yenilen Osmanlı Devleti, Limni adasının Mondros Limanı'nda demirli Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzaladığı Mondros Mütarekesiyle kayıtsız şartsız teslimiyeti kabul etmişti. Antlaşma ile Osmanlı...
FİNLANDİYA ve İSVEÇ MUTABAKATI
Türkiye'yi "dost görünümlü düşman" statüsünde değerlendiren, Doğu Akdeniz yetki alanı paylaşım mücadelesinde Türkiye'ye karşı Yunan tezlerin destekleyen, CAATSA yaptırımlarıyla amborgo uygulayan, parasını ödediğimiz halde...
ÇAMERYA SOYKIRIMI
Günümüzde 'Güney Epir” olarak bilinen ÇAMERYA, Arnavutluk'un güneyi ve Yunanistan'ın kuzeybatısında yer alan yaklaşık 10.000.km2 yüzölçümünde bir alanı kapsar Çamerya Arnavutlarına yapılanlar, insan hakları ihlalleriyle...
BATI  ve  YUNAN  İKİ YÜZLÜLÜĞÜ
Ülkemize göç ettirilen ve gayri resmi idialara göre 8-9 milyon olduğu ifade edilen geçici koruma altındaki sığınmacılarla adeta  bir depo veya tampon coğrafyaya dönüştürülen Türkiyemiz, soyal, kültürel, ekonomik ve askeri sorunlarla...
FİNLANDİYA-İSVEÇ, SEN ÖNCE TERÖRÜ DESTEKLEMEKTEN VAZGEÇ...
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme başvurusu ve Türkiye'nin veto edeceğini açıklaması sonrasında uluslararası camia çalkalanmaya başladı.Britanya merkezli Financial...
MERHAMETTEN  MARAZ  DOĞAR...
TDK'ya göre bu atasözünde, insanlara merhamet ve sevgiyle yaklaşan kişilerin vefasızlık ve düşmanca tavırlar ile karşılaşabileceği anlatılır. Biz ne kadar hoşgörülü olursak olalım, karşı taraf kötü niyetli olabilir. Bu da büyük...
KUTÜ’L AMARE ZAFERİ
Okullardaki tarih kitaplarımızda Birinci Dünya Savaşı  anlatılırken   İngilizleri Gazze savaşlarında yendiğimiz, Bakü'yü (Azerbaycan) işgalden kurtardığımız, Kafkasları kontrol altına aldığımız  hiç...
Suriyeliler’in Örtülü İstilası
Küresel güçlerin yıllardır uğraştığı Türksüz bir Türkiye oluşturma çabası, geçici sığınmacı (!) veya mülteciler vasıtasıyla hayata geçirilmeye çalışılıyor. Ülkemizdeki yabancı nüfusu Suriyeliler ile başlayıp, Afganistan...
BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ’nin Kurucusu Süleyman ASKERİ Bey..
Özveri ve kahramanlıklarla dolu hayatını, Basra'da yaralı olarak sedye üstünde İgilizlere karşı savaşırken 14 Nisan 1915 tarihinde sonlandıran, evlâd-ı fâtihân torunu Süleyman Askeri Bey, değeri kamuoyunda yeterince bilinmeyen bir...
MİLLİ ŞEHİT KAYMAKAM KEMAL BEY
Ermenilerin iftiraları ve İşgal güçlerinin isteğiyle, Nemrut Mustafa Paşa Divanı kararı sonucu, 10.Nisan.1919'da idam edilen Boğazlıyan Kaymakamı KEMAL Bey'i saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun... T.B.M.M'nin...
UKRAYNA SAVAŞINA NASIL GELİNDİ
1991'de Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, 88 federal cumhuriyet ve bölgeden oluşan (17.230.000 km2 genişliğindeki 144 milyon nüfuslu) Rusya Federasyonu, ekonomik, sosyal ve siyasi çalkantılardan sonra 1999'da Putin'i iktdara...
“İYİ HAL” TERÖRÜ
Malesef ülkemizde son yıllarda giderek artan , kadınlara ve çocuklara yönelik taciz, tecavüz gibi cinsel istismar suçlarının yanında kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetleri toplu vicdanını kanatmakta. Yargıya intikal eden olaylarda,...
HOCALI SOYKIRIMI
1992 saldırılarında Karabağ'da Ermeni güçlerine kumandanlık ta yapmış olan Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın İngiliz araştırmacısı ve yazarı Thomas De Waal'a söylediklerine göre: 'Hocalıdan önce, Azerbaycanlılar...
KOSOVA’nın BAĞIMSIZLIĞI 14 YAŞINDA
Ortaçağ Sırp Krallığı'nın kurulduğu ve yıkıldığı yer olan Kosova, 1389'da Osmanlı egemenliğine geçmişti. Bölge, Türkiye'de yaşayan Kosova'dan göç etmiş insanlarımız ve halen Kosova'da yaşayan Türkler ve...
Ege’de Yunan yayılması
'Yunanistan'ın gayri askeri statüde olmasına rağmen 16 adayı silahlandırarak, aidiyeti tartışmalı ve Türkiye'ye ait bazı adaları işgal ederek açık bir saldırganlık  politikası izlemektedir. Defalarca yazdık, Bağımsızlığını...
6-7 EYLÜL’Ü BİLİRİZ DE, 29 OCAK’I NEDEN BİLMEYİZ ???
Türkiye'de birçok insan 1955 yılında İstanbul'da yaşanan 6-7 Eylül olaylarını bilir ama, Yunanistan'ın Batı Trakya Bölgesinde 1988 ve 1990 yıllarında Türklere saldırılan 29 OCAK olaylarını bilmez....
20 Ocak 1990 Bakü Katliamı
1990 yılının 20 Ocağında Sovyet tanklarının işgalinde Azerbaycan'da yaşananları tahminimce konuyla doğrudan ilgili olanlar dışında Türk insanı bilmez. Tabi Hocalı'yı da bilmez, Dağlık Karabağ'ı da... Bilmediği için...
Bir velet öldü diye...
Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıdan şikayet ederek hayatına son veren tıp öğrencisi Enes Kara hakkında, 'Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?” açıklamasında bulunan BBP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK)...
Batı Trakya Türkleri’nin Lideri  SADIK AHMET (1947-1995)
7 Ocak 1947 yılında, Yunanistan Gümülcine vilayetinin Küçük Sirkeli köyünde dünyaya gelen BATI TRAKYA TÜRKLERİ'NİN LİDERİ DR. SADIK AHMET, ilköğrenimini kendi köyünde, orta ve lise öğrenimini Gümülcine'deki Celal Bayar...
Mehmet Akif
1821 Mora isyanıyla Balkan  Devletçikleri tarafından bir yöntem olarak benimsenen ETNİK TEMİZLİĞİN kurbanı olan Türk ve Müslümanlar, insanlık tarihinin gördüğü en büyük vahşetin sonucunda anavatanlarından koparılmaktaydılar....
Makedonya 21 Aralık “Türkçe Eğitim Bayramı”
1944 yılında Makedonya Türklerinin Türkçe eğitim haklarını kazandığı gün olan 21 Aralık tarihi,Makedonya Meclisinde (Türk Demokratik Partisi) TDP´nin vermiş olduğu teklifin kabulü ve 15 Şubat 2007 tarihli Resmi Gazetede çıkan kararla...
BULGARİSTAN’da TÜRKLERE ASİMİLASYON  (1984- 1989)
Bulgaristan Türklerinin tarihine bakacak olursak, Oğuzların ve Kumanların soyundan geldiklerini görürüz. Oğuz Türkleri özellikle Osmanlı devrinde Anadolu üzerinden Balkanlara geçmişlerdir. Bugün dahi başta Filibe, Kırcaali, Razgrad, Şumnu,...