Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından haziran ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Putin, ABD şirketinin Rusya'daki varlıklarına kayyum atadı Putin, ABD şirketinin Rusya'daki varlıklarına kayyum atadı

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1738 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, haziranda geçen aya göre 2,6 puan azalarak 102,8 seviyesine düştü. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 1,9 puan gerileyerek 100,5 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki toplam istihdam, genel gidişat, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi ve gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlenirken, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre güçlenirken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki aya göre zayıfladı.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir ile gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıfladı.

ÜFE beklentisi yüzde 53,6'ya geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler ile son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıflarken, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 53,6 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya oranla daha kötümser olduğunu belirtenlerin lehine olan seyir zayıfladı.

Kaynak: AA