Zor değil tanımak, insanın insanı tanıması zor değil de, zor olan doğru yolu, yöntemi bulmasıdır. Konuşmalarından, sohbetinden neler okuyup neler izlediğini isabetlice anlarsınız.

Müzik sevmek diye bir açıklama saçmadır aslında, asıl olan dinlenen müzik türü, müzik tarzı, tercih edilen solistler ya da müzik gruplarıdır. Müzik dinlerken tercihleri de müzik arşivi de insan tanımada önemli ve isabetli bir yöntemdir. İnsan iyi olana nasıl yaklaşıyor kötü olana nasıl, tavrı, tarzı, yaklaşımı nasıl, sabır ve adalet dengesi hangi aşamada, doğru analiz, mükemmel sentezle tanıma konusunda doğru sonuçtur.

Ailesi, çevresi, tanıdıkları ile münasebetleri, diyalog kurma şekli, dinleyiciliği ve gözlemlerinde ki hassasiyet ve elde ettiği çıktılar. İnsandır, sabırlı hali kadar sabırsız hallerinde ki konu, kişi, mekân, zaman seçimleri. Ödüllendirme, iltifat, övgülerine de bakmalı bir insanın, cezalandırma, yerme, öteleyip, öfkelenme şekillerine, hallerine de.

Vefalı mı, arkadaş mı, arkanızı gönül rahatlığıyla dayayacağınız kaya, taş mı? İnsandır, hatalar sahibidir, mesele hata yapması değil, hata yapması sonrası tutumu ve tavrıdır, yaptığı hatayı savunması ya da mütebessim bir çehre ile hatasından haberdar özrü ile açık yüreklilikle dile getirmesi, yaklaşımlarıdır.

İnsan ne yerse onu kokar, nasıl bir doğrular silsilesine sahipse o şekilde davranışların sahibidir. İnsan sahip olduğu kişilik vasıfları, kazanımları ile tutum ve davranışlarını tezat hale getiremez, çarpık halde insanlara sunamaz. İnsanın kendi doğru kabul ettikleri ile yaklaşım şekillerinde, davranışlarında farklılıklar var ise o anda ki zaman, mekân, mesele ve olayın müdahillerini gözden geçirmek doğru analiz ve isabetli sonucun en doğru halidir.

Sen kim misin, yazıyorum ya, zor değil, yıla da gerek yok, aylara, günlere de, birkaç gün isabetli farklı muhataplıkların ve yaklaşımlar olan saatler yeterlidir. Sevmek insanoğluna bahşedilmiş ne muazzam bir duygu, haslettir. İnsanı tanımak da bir kazanç, başarılı bir eylem halidir. İnsan kimi seviyor kimi, kimleri sevmiyor, kimi, kimleri, sevip sevmeyeceğim diye değerlendirmeye dahi almıyor, izle, analiz et, doğru sonuca ulaş, kim olduğu konusunda isabetli verileri kendi data bankana yerleştir.

İnsanın anlatımı insanın ne olduğunu anlamanıza sebep olamaz, olamadığı gibi yalan, yanlış aktarımlarla yanılmanıza, hatalı karar vermenize de etken olması mümkündür. İnsanın tanımı insanın yaşamını, yaşam şeklini, tercihlerini, hassasiyet ve zafiyetlerini görmek, süreç içerisinde ki değişim ve farklılıkları anlamak, değişim ve kişisel tercihleri kavramakla mümkündür.

İnsan ki yaşamda olduğu sürece iyi, kötü, doğru, yanlış çokça insanla ve meseleyle muhataptır, hayat döngüsünün içerisindedir. İnsan bu farklılıklara karşı tutarlı ve isabetli kararlar alıp yaklaşımlar gösterebiliyorsa ya da normal dışı her durum ve yaklaşım karşısında afallayıp kalıyorsa, yetişkinliği, erdemi, kâmillik ve kemalliği, edindiği derece, ulaştığı seviye alenen ortaya çıkar.

Sen kim misin, bana yazmanla, benimle konuşmanla anlamam oldukça zor, yaşamın içerisinde ki, hayat döngüsünde ki yaklaşım ve tavrını, tarzını ve tercihlerini görüp analiz edeyim mükemmele en yakın sentez raporunu hazırlarım.