Nijer darbe liderleri göçmen kaçakçılığına karşı yasayı yürürlükten kaldırdı Nijer darbe liderleri göçmen kaçakçılığına karşı yasayı yürürlükten kaldırdı
Haber: Damla Oya Erman

Hz. Muhammed, zulme karşı kaçmak amacıyla Mekke'den ayrıldığında, Medine'de İslam adına bir topluluk inşa etmeye ve Arap dünyasında güç kazanmaya başladı. Hicret, aynı zamanda Müslüman takvimindeki (Hicri) yılın başlangıcını temsil ediyor.

Muhammed, tarihin en etkili dini ve siyasi liderlerinden biri olarak kabul edilirken, yaklaşık olarak 570 yılında Mekke'de doğmuştu. Zorlu bir çocukluk dönemi geçirdi; babası doğmadan önce vefat etti ve annesi altı yaşındayken öldü. Bu durum, Muhammed'i büyükbabasının himayesine ve ardından amcası Abu Talib'in korumasına bıraktı. 25 yaşında, Muhammed zengin bir dul olan Khadijah ile evlendi ve onunla 15 yıl ticaret yaparak geçirdi. Bu süre zarfında altı çocukları oldu.

Muhammed, zaman zaman Mekke'nin kuzeyindeki Hira Dağı'ndaki bir mağarada geçirirdi, bu sırada şehrin toplumsal sorunlarını düşünüyordu. Yaklaşık olarak 610 yılında, bu mağarada bir melek olan Cebrail'in sesini işittiği bir görüşme yaşadı. Bu görüşme, Muhammed'in peygamberlik görevinin başlangıcını işaret ediyordu. Daha sonra Muhammed ve takipçileri, bu vahiyleri ve öğretileri Kur'an adıyla topladılar. Muhammed, kendisini Yahudi-Hristiyan geleneğinin son peygamberi olarak gördü ve bu eski dinlerin bazı öğretilerini benimserken yeni öğretiler de getirdi. Muhammed'in tevhit (tek tanrılılık) dini İslam olarak adlandırıldı ve takipçileri Müslümanlar olarak biliniyor.

Muhammed'in öğretileri, Arap Yarımadası'nı bir araya getirdi ve bu olay, dünyanın geri kalanı için büyük sonuçlar doğurdu. 615 yılına gelindiğinde, Muhammed yaklaşık olarak 100 takipçi kazanmıştı. Zengin tüccarlara karşı çıktı, putlara ve çoktanrıcılığa karşı geldi ve "Tanrı'dan başka tanrı yoktur" dedi. Şehir liderleri, ona düşman kesildi ve 619'da amcası Abu Talib öldüğünde, Muhammed'in koruyucusu olarak görev yapmıştı. Abu Lahib, Muhammed'i korumayı reddetti ve Muhammed ve Müslümanlar zulme uğramaya başladılar.

621 yazında, Medine'den gelen 12 kişilik bir heyet, Mekke'ye geldi ve Muhammed'i Müslüman olarak kabul etmek istediklerini açıkladılar. Bu sırada daha büyük bir Müslüman grubu da Medine'den Mekke'ye gelerek Muhammed'e bağlılık yemini etti. Muhammed, Mekkeli takipçilerini Medine'ye gitmeye teşvik etti. Şehir yetkilileri, Müslümanların sürgün başlattığını öğrenince, Muhammed'in öldürülmesi için komplolar kurmaya başladılar. Bu tehlikeli durumda, Muhammed ve bir başka önemli öğrencisi sessizce Mekke'den kaçarak Medine'ye gitti ve 24 Eylül 622'de Hicret'i tamamladı. İslam'ın tarihi böylece başlamış oldu.

Medine'de Muhammed, bir teokratik devlet kurdu ve Mekke'den gelen ticaret kervanlarına saldırılar düzenledi. Mekkeli orduların Müslüman güçlerini yenilgiye uğratma girişimleri başarısız oldu ve birkaç önde gelen Mekkeli, Medine'ye göç ederek Müslüman oldu. Daha sonra Muhammed, Mekke'ye daha uzlaşmacı bir tavır takındı ve 629'da bir barış anlaşması karşılığında orada hac yapma izni verildi. Ancak kısa bir süre sonra, Muhammed Mekkelilerin müttefikleri tarafından saldırıya uğradı ve Muhammed anlaşmayı iptal etti. Ocak 630'da, Muhammed 10,000 kişilik bir orduyla Mekke'ye dönerek şehri fethetti. Artık Arabistan'ın en güçlü lideriydi. Ölümüne yakın birkaç yıl içinde, Arabistan Yarımadası'nın farklı kabileleri ona müttefiklik teklif etti ve İslam'a döndü. 8 Haziran 632'de vefat ettiğinde, Muhammed Arabistan'ın büyük bir bölümünün lideriydi ve hızla büyüyen imparatorluğu Suriye ve Irak'a doğru genişlemeye hazır durumdaydı.

Muhammed'in ardından gelen peygamberler, Bizans ve Sasani İmparatorlukları'nı fethederek İslam'ı hızla yaydılar. İslam imparatorluğu, dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından biri haline geldi; Hindistan'dan Orta Doğu'ya, Afrika'ya ve Batı Avrupa'nın İber Yarımadası'na kadar uzandı. İslam'ın yayılması, Arap imparatorluğunun parçalanmasının ardından da devam etti ve birçok toplum Afrika ve Asya'da gönüllü olarak Muhammed'in dinini benimsedi. Günümüzde, İslam dünyanın ikinci en büyük dini olarak kabul edilmektedir.