ANKARA - Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuru güncellemesi öncesi ilaca erişim sorunu yaşandığını belirterek, "Hastalarımızın ilaca erişiminde yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için artık yılda sadece 1 kez kur güncellemesi yapılması gerçekçi değildir. Bunun yerine yılda en az 3 veya 4 kez kur güncellemesi yapılması gerekmektedir" dedi.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Üney, '14 Mayıs Eczacılık Günü ve Bayramı' nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Üney, Covid-19 pandemisi sürecinde eczacıların, sağlık sisteminin sürekliliğinin sağlanmasında ve acil durumlara müdahalede çok önemli rol oynadığını söyledi. Üney, "Eczaneler, bu süreçte sağlık hizmet sunumu çerçevelerini adeta yeniden yapılandırmışlardır. Pandemi döneminde yaşananlar, eczacının mesleki bilgisinin değerini ve olağanüstü dönemlerde oynadığı kritik rolleri gözler önüne sermiştir. Hasta odaklı bir perspektiften bakıldığında, sağlık hizmet sunumuna ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması ve sağlık çalışanları arasında daha etkin bir görev paylaşımı olması gerekmektedir. Artık eczacıların ve eczanelerin hakkı teslim edilmelidir. Bu vesileyle salgınla mücadelede en ön saflarda yer alan, olağanüstü şartlarda sağlık hizmeti sunarken hayatlarını kaybeden 76 meslektaşımızın, 24 eczane teknisyenimizin ve 2 eczacı odası çalışanımızın aziz hatırası önünde şükranla eğiliyorum" diye konuştu.

'İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ GÜNCELLENMELİ'

Üney, eczacıların 13 yıldır revize edilmeyen ilaç fiyat kararnamesi güncellenmesini beklediklerini kaydederek, "Eczacıların bu talebi, haklı bir talep olmanın ötesinde artık ekonomik anlamda da bir zorunluluktur. 2009 yılından bu yana güncellenmeyen, mevcut koşullara hiçbir şekilde uyum sağlamayan ilaç fiyat kararnamesi acilen güncellenmelidir. Çünkü eczanelerimizin artık mevcut ekonomik koşullarda ayakta kalma gücü tükenmiş, eczane ekonomileri sürdürülebilir olmaktan çıkmış ve erimiştir. Eczacıların bu çığlığına acilen yanıt verilmesi gerekmektedir" dedi.

'YILDA 3-4 KEZ KUR GÜNCELLEMESİ YAPILMASI GEREK'

Arman Üney, ilaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru güncellemesi öncesinde ilaca erişim sorunu yaşandığını vurgulayarak, "Halk sağlığını önceleyen bir meslek grubunun temsilcileri olarak bu sorunun çözüme kavuşması bizim için büyük önem taşımaktadır. İlaca kolaylıkla erişim, halk sağlığının en önemli önceliklerinden biridir. Bu sorunun çözümüne yönelik önlemlerin ivedilikle alınması gerekmektedir. Özellikle güncellemenin yapıldığı şubat ayının öncesinde hastalarımız çok sayıda ilaca erişimde sıkıntı yaşamakta, hastalarımızın yaşadığı bu mağduriyet eczanelere de ciddi anlamda yansımaktadır. Hastalarımızın ilaca erişiminde yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için artık yılda sadece 1 kez kur güncellemesi yapılması gerçekçi değildir. Bunun yerine yılda en az 3 veya 4 kez kur güncellemesi yapılması gerekmektedir" diye konuştu. 

'YENİ ECZACILIK FAKÜLTESİ AÇILMAMALI'

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Üney, eczacılığın geleceği açısından karşı karşıya kaldıkları diğer sorunun, kontrolsüz açılan eczacılık fakülteleri olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: 

"1997 yılına kadar 7 adet eczacılık fakültesi bulunurken, 2001-2021 yılları arasında bu sayı 6 kat artmış, bugün itibarıyla eczacılık fakültesi sayısı 60'a dayanmıştır. Eğitim veren 47 eczacılık fakültesinden sadece 14'ü akredite eczacılık eğitimi verebilecek kapasiteye sahiptir. Bu durumu, altyapıdan ve akademik kadrodan yoksun olarak açılan eczacılık fakültelerinin diğer fakültelerden eğitim desteği istemesi de açıkça göstermektedir. Uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması ve mesleki sürdürülebilirlik için ülkemizde yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması çağrımızı tekrarlıyoruz. Ülkemizin daha fazla eczacılık fakültesine ihtiyacı yoktur. Altyapıdan ve akademik kadrodan yoksun eczacılık fakültelerinin yerlerine ilaç Ar-Ge merkezi kurulmalı, mevcut eczacılık fakültelerinin kontenjanları kademeli olarak düşürülmeli ve eczacılık fakültelerine giriş için başarı sıralaması 50 bin ile sınırlı tutulmalıdır. Yeni mezunlar için, artık yeni istihdam politikaları hayata geçirilmelidir. Kamu kuruluşlarında, özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde eczacı sayısı artırılmalıdır. İlaç sanayinde, ilacın gerçek uzmanı olan eczacıların daha fazla görev almasını sağlayacak kapsamlı istihdam politikaları hayata geçirilmelidir."