ANKARA AA- Sağlık kurum ve kuruluşlarının ilgili yılda aldıkları kalite puanları, takip eden değerlendirme tarihine kadar geçerli olacak.

Türkiye kök hücre naklinde gelişmiş ülkeler seviyesini yakaladı Türkiye kök hücre naklinde gelişmiş ülkeler seviyesini yakaladı

95 ve üstü kalite puanı alan sağlık kuruluşları ilan edilecek

Yönetmeliğe göre, sağlıkta kalite değerlendirmesi sonucunda 95 ve üstü kalite puanı alan sağlık kurum ve kuruluşları, Bakanlık veya genel müdürlük internet sitesinden ilan edilecek. Ayrıca bu sağlık kurum ve kuruluşlarına, Bakanlıkça SKS logo kullanım hakkı ve ilgili mevzuatı çerçevesinde plaket veya başarı belgesi verilecek.

Ayrıca uluslararası akreditasyonu yapılan standartlar kapsamında akreditasyon belgesi alan sağlık kurum ve kuruluşları, belgenin geçerli olduğu süre boyunca, sağlıkta kalite değerlendirmelerinden muaf tutulacak.

Kalite değerlendirmelerinde görev alacak sağlıkta kalite değerlendiricilerine yönelik eğitimler verilecek.