Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
TÜRKİYE  VE  TÜRKLER (1)
     Millet aynı doğuşta olanlarla, aynı oluşta olanların teşkil ettiği millî bir toplumdur.       Aynı dil, aynı din, aynı vatanda oluş keyfiyeti; milleti ve milletin bir olduğunu gösterir.     ...
İSLÂM  VE  SEÇİM
'İslâm, halife seçme yetkisini müslümanlara, danışma meclisine, ilim ve ihlâs (içtenlik) sahibi kimselere havâle etmiş (bırakmış)tır.      'Bu bakımdan Hz. Peygamber (s.a.s.), kendisinden sonra yerine geçecek kişi...
BİR  DEMET  ŞİİR
    Hayatı gösteren ışık saçan,     Pırlantadır her kitap.     İnsanın aklı selimine eder hitap.     Der ey kendini;     Lüzumsuz, gereksiz şeylerle     Telef eden insan!    ...
Hz. Ömer farkı
     Enaniyet ve benliğin yanlış kullanılışına  müşahhas / somut bir örnek:      'Mısır fatihi ve valisi Amr b. As (r.a.) Hazretlerinin...oğlu Muhammed ile bir Mısırlı arasında at yarışı yapılmış,...
NEYİ OKUMASI İSTENDİ?
Cenabı Hakkın, elçisi Hz. Muhammed'e ilk emri:  'Ikra' bi'smi rabbike'llezî halak.” (Alak:1) oldu.  Yani '(İnsanlara bildirmek için) yaratan Rabbinin adıyla oku.”  Çünkü, O her şeyi yoktan var edip...
SİZİN EN HAYIRLINIZ...
Gün geçmiyor ki, gazetelerde bir kadının dövülmesi veya öldürülmesi gibi, çok üzücü ve çok vahim olaylarla karşılaşmayalım. İşte böyle bir ruh hali içindeyken, bir nebze herkes ve her şeyden uzak kalarak, başımı dinlemek için kendimi...
TÜRK MİLLETİ (1)
Türk milleti, bin seneden beri İslâm âlemini kahramanlığına meftûn ve hayran bırakmıştır.      Türk milleti, İslâm vahdet ve birliğini, asırlarca muhafaza edip korumuştur.      Türk milleti ve Türkleşmiş...
HAKİKAT HUZMELERİ
     Baktıklarımda gördüklerim;      Aldı beni görünen maddeden;      Uçsuz bucaksız, mânâ deryasına.      Gördüklerimde, sayısız tespitlerim;      Fiilde faili, nakışta...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (10)
  Kur'an ancak aklı ve vicdanı temiz olanlar için, beliğ / anlaşılır bir tebliğ / bildiridir.      Kur'an ancak derin düşünebilen akıl sahipleri için, bir ikaz / bir uyarıdır.      Çünkü ancak...
Türkler ve Türkçe
     Bizi millet yapan unsurlardan başta geleni, dilimiz yani Türkçemizdir.      Fâtih / fethedici, bünyesine katıcı olarak Türkler; yeni bölgelerde yer alır, oralara yerleşirken; o yörelerden kelimeler de almış...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (8)
  Kimyayı bir ilim dalı olarak bilmek; insanı kimya âlimi yapmaz. Kimyacı saymaz. Evet dediği doğrudur. Kimya bir ilim dalıdır. Fakat İlkokul, Ortaokul ve Lise'den sonra Üniversite'nin Fen Fakültesi'nin Kimya Bölümü'nden...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (7)
'Ey Resulüm! Sen, her ne kadar onlar iman etmiyorlar diye kendini helak edecek kadar üzsen de, Allah'ın izni olmadıkça, hiçbir kimse iman etmez.      'Bu halleri devam ettikçe onlara hidayet kapıları kapalı kalacak....
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ (6) 
'İbrahim de bir zaman: ‘Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster?‘ demişti. (Allah): ‘İnanmadın mı?' dedi. (İbrahim): ‘Hayır (inandım), fakat kalbim kuvvet bulsun diye (görmek istiyorum)' dedi.' (Bakara: 260)...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (5)
Kesin olarak bilelim ki: Hakikat ve gerçeğin en yüksek gayesi, fıtrat ve yaratılışın en yüce netice ve hikmeti Allah'a imandır. Allahı bilmek, bulmak, sevmek ve O'nun istediği gibi olmaya çalışmaktır. Çünkü, insaniyetin en âlî...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (9)
'Ey iman edenler! İman ediniz!” (Nisa: 136)      Evet inanıyoruz. Fakat aynı zamanda aklımızı da kullanıyor muyuz?      Çünkü aklı olmayanın dini de yoktur.      Akıl da bir âyet, yani yol...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (4)
İmam-ı Rabbanî: 'Hakaik-i imaniye / iman hakikat ve gerçeklerinden bir mes'elenin       İnkişaf / keşfedilip ortaya çıkarılmasını, anlaşılmasını;       Binlerce ezvak / zevklere ve mevacid...
Ey iman edenler! İman ediniz! (3)
     Âyette ”İman edenlerin, iman etmeleri.” istenirken;       İnsandan; imana / inanca ait tüm meseleleri yakînî / kesin bir şekilde;       İlme'l-yakîn / kesin bir ilim ve bilişle,...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ (2)
'Ya eyyühellezîne âmenû! Âminû!” / 'Ey iman edenler! İman ediniz!” (Nisa: 136) Hitap ve sesleniş müslümanlara. İman etmiş, inanmış olanlara. Evet, iman ettiniz. Müslümansınız. Ama iman etmekle, inanmakla kalmamalı bu inanç....
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (1)
     Haberlerde görüp işittiğimiz gibi, hiç bu kadar, insanın insana yaptıklarında ileri gittiklerine şahit  olmamıştık.      İnsanlar barut fıçısına dönmüş. En ufak lâfzî / sözel dokunuşlar, onların...
Din ve felsefe karşı karşıya
     Ene'nin bir yönü dine, diğer tarafı felsefeye bakıyor. O ikilinin gereğini yerine getiriyor.      Dine bakan yanı; mahza ubûdiyetin / tam ve gerçek kulluğun menşei ve kaynağıdır.      Yani...
LÂFIZ, SES VE MÂNÂ UYUMU
'Kur'an nazmı; ...herkesin bildiği harflerin, seslerin en güzellerinden, yerine göre en güzel nağmelerinden, bütün Arapların bildiği ve dolayısıyla bütün insanların anlayabileceği kelimelerin en güzellerinden seçilerek, Allah'tan...
  LÂFIZ, SES  VE  MÂN  UYUMU
'Kur'an nazmı; ...herkesin bildiği harflerin, seslerin en güzellerinden, yerine göre en güzel nağmelerinden, bütün Arapların bildiği ve dolayısıyla bütün insanların anlayabileceği kelimelerin en güzellerinden seçilerek, Allah'tan...
KONUDAN  KONUYA  (2)
Ohri / Ohrid Yugoslavya / Makedonya'nın Arnavutluk sınırı yakınında Ohri gölünün kuzeydoğu kıyısında bir şehir / bir kent. Murat I döneminde Rumeli seferine çıkan Sadrazam Çandarlı Hayrettin Paşa tarafından fethedilerek (1385) Osmanlı...
TEVHÎD - İ  ŞUHÛD
Tevhid / Allahı birleme, bütün enva-i şirki / Allaha ortak koşmak demek olan şirkin tüm çeşitlerini reddeder.      Ya bütün eşya / şeyler / tüm mevcudat ve varlığın Hâlikı / Yaratanı Allahtır.      Ya da...