Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
FİKİR DAMLALARI (1)
- İlk, Orta, Lise, Üniversite ve sonrası; makam, mevki, işyeri, ev ...hepsi devam, bitmezlik, tükenmezlik esası üzerinde ortaya çıkıyor ve kendilerini istetiyorlar. Demek ki devamı, geleceği olmayan şeyler; dikkati çekmiyor, arzu edilmiyor,...
DOĞRU YOL
Günde 5 vakit namazda, 40 kere Fatiha suresini okuyoruz. İçinde 'İhdinassıratalmüstakîme.” âyeti geçiyor. 'Bizi doğru yola ilet.” anlamına geliyor. Hepimiz bunu okuyor ve şüphesiz mânâsını da biliyoruz. Bu dua ve isteğimizin...
ÇEVİR YÜZÜNÜ KİTÂBA ÂB-I HAYÂT OLAN HİTÂBA
Eğer çok yaşamak istiyorsan, Eğer çok tecrübe sahibi olmak istiyorsan, Eğer çok güngörmüşlere benzemek istiyorsan, Eğer gezmeyi çok arzu ediyorsan, Eğer çok bilen biri olarak, tanınmak istiyorsan, Eğer tehlikesiz ve parasız seyahat etmek...
TARİHTE BU VATAN
Tarihte bu vatan kadar, tarihte bu millet kadar, tarihte bu devlet kadar düşmanı olmuş bir millet, bir vatan ve bir devlet olmamıştır ve olmayacaktır da. Hiç rahat bırakılmadık. Ya dıştan ya içten hep meşgul edildik. Hep ayakta kalmak, hep...
RUH EGZERSİZLERİ
Elektrik, ampulün neresinde? Ampulde bir yer işgal etmiyor! Fakat, elektrik kesilince ampul sönüyor, ışık vermiyor. Ampul ışık verirken de, Vermezken de aynîlik arzediyor. Ne yanarken ampul bir şey kazanıyor, Maddesinde bir artış oluyor; ne...
İLAHÎ, SEMAVÎ VE GÖKSEL KUR’AN’IN...
Dünyada en fazla ciddiye alınması gereken ve yol gösterici İlahî son bir rehber olan Kur'an'ın, Bütün insanlar için varlık gayelerini hatırlatan ve o gayeye gidişte, onlara rehberlik yapan, üstelik bir nasihat / bir öğüt kitabı...
FANİLİK  NE  YAMAN  ŞEY !
İnsan, sokak veya caddelerde gündüz yürürken, bazen kepenkleri indirilmiş bir dükkân, kapısı kilitli bir ticaethane görünce, içi bir tuhaf oluyor! İçini bir hüzün hâli bürüyor! Buraların hayat dolu, canlı hâllerini düşünüyor. İnsanların...
HAK BİR, YANLIŞ SAYISIZ
'İki kere iki dört eder.” Bu hüküm ve sonuç; kesinkes doğrudur. Başka söze gerek yok. Gerçek bu iken, iki kere üç dört değil. İki kere beş dört değil. İki kere on dört değil diye sıralarsak; sayısız menfi hükümlerin sonu gelmez....
HÜRRİYET   VE  MEŞVERET
     Türkiye, ancak hürriyet ve meşveret yani danışma, konuşup anlaşma, istişare,       Kısaca görüşme meclisinin varlığı ile tekâmül eder ve gelişebilir.      Türkiye, ancak temel hak ve...
BİL, İNAN, SEV VE OL!
Kesin olarak bil ki, hilkat ve yaratılışın en yüksek gaye ve amacı,       Fıtrat ve yaratılışın en yüce, en yüksek neticesi Allah'a iman ve inançtır.      Kesin olarak anla ki, insanlığın en âlî,...
BİR NEBZE İNSAN (3)
İnsanın akıl ve fikir meydanı öyle bir vüs'atte / genişliktedir ki, İhatası / kuşatılması, göz önüne getirilmesi mümkün ve olası değil. O kadar dardır ki, bir iğneye bile mahal / yer olamaz. Bazen zerre / en küçük parça olan...
BİR  NEBZE  İNSAN  (2)
     Gurur ile insan, maddî ve mânevî kemalât / olgunluklar  ve mehasin / güzellik ve iyiliklerden mahrum ve yoksun kalır. Eğer gurur / kibir ve kendini yüksek ve değerli tutarak, böbürlenme saikası / sevkiyle; başkaların...
BİR NEBZE İNSAN (1)
İnsan kâinatın en eşrefi / en şereflisi ve esbap / sebepler içinde, ihtiyarı / irade ve tercihi / kendi istek ve arzularına göre hareket etmesi, en geniş olanıdır. Böyle olduğu halde, ihtiyarî / isteğe bağlı fiilleri içinde yemek ve içmek...
ZITLARIN  VAROLUŞ  HİKMETİ
      İcat ve zıtların bir arada olmasında; büyük bir hikmet, gaye ve amaç var. Zira İlâhî Kudret nazarında; hükmünü geçirmekte olduğu şems / güneş ve zerre / atom birdir. Buna, ne onun büyüklüğü engel, ne de onun küçüklüğü...
“HAK YÜCEDİR”
'El-Hakku ya'lu” / 'Hak yücedir” derken; Bu hadis ile; bizzat yani hakkın zât'ı, kendisi ve aslı yücedir demek isteniyor. Bu hükümle, her şeye rağmen hakkın; âkıbet olarak eninde sonunda, mutlaka galebe edeceği / Üstün...
BİR ANLATA BİLSEK !
Merhum Mehmed Kırkıncı Hoca 1970 yıllarında İstanbul'da bir meclisde sohbet etmektedir.      Cemaat içinde mahallî / yerli kıyafetleriyle oturan ve dersi çok dikkatli bir şekilde dinleyen, üç tane de Bağdat'tan gelmiş...
UCÛBE  HAYATLAR
Lisedeyken, sevip saydığımız Mehmet Bey adında, çok değerli bir edebiyat hocamız vardı. Bir defasında şöyle bir komposizyon / yazılı ödev verdi. Böyle bir çalışmayı, talebeyken edebiyat hocalarının kendilerinden de istediğini belirtti....
TEBLİĞDE  USÛL  VE  METOT
Hz. Muhammed'e Peygamberlik verilip 'Tebliğ et.” emri gelince, ortam tam bir karanlık içinde, tam bir zulüm altındaydı. Ezen ezene, sömüren sömürene idi. Çok az sayıdaki 'İyiler” hariç; çoğunluk edep ve ahlâkdan uzak ve...
DÜN, BUGÜN VE YARIN İSLÂMİYET (2)
İslâmın mâzide tam olarak galebe çalamamasının sebepleri: Mâzi kıt'ası / geçmiş zamanın vahşet dolu sahra ve ovalarında taassup çadır kurmuş. Taassup ve taklit ise kol geziyordu. Ya da cehlistan ülkesinde yerleşmiş yaldızlı şeyler,...
DÜN, BUGÜN  VE YARIN  İSLÂMİYET (1)
Akıl ve naklin (vahiy ve sünnetin) el ele verip ittifak ederek, İslâm hakikatlerinin gerçek olduğu tasdik edilmişken, Asılları, hakikat zemininde kökleşmekle beraber, dal ve budakları mükemmelliğin göklerine yükselip yayılmış olduğu halde,...
KONUŞMUYORUZ !
Konuşmuyoruz, münakaşa ediyoruz! Konuşmuyoruz, çekişiyoruz! Konuşmuyoruz, inatlaşıyoruz! Konuşmuyoruz, nifak tohumları saçıyoruz! Konuşmuyoruz, nefret tohumları ekiyoruz! Konuşmuyoruz, birbirimizden uzaklaştıracak adımlar atıyoruz! Konuşurken;...
TÜRKİYE  VE  TÜRKLER (1)
     Millet aynı doğuşta olanlarla, aynı oluşta olanların teşkil ettiği millî bir toplumdur.       Aynı dil, aynı din, aynı vatanda oluş keyfiyeti; milleti ve milletin bir olduğunu gösterir.     ...
İSLÂM  VE  SEÇİM
'İslâm, halife seçme yetkisini müslümanlara, danışma meclisine, ilim ve ihlâs (içtenlik) sahibi kimselere havâle etmiş (bırakmış)tır.      'Bu bakımdan Hz. Peygamber (s.a.s.), kendisinden sonra yerine geçecek kişi...
BİR  DEMET  ŞİİR
    Hayatı gösteren ışık saçan,     Pırlantadır her kitap.     İnsanın aklı selimine eder hitap.     Der ey kendini;     Lüzumsuz, gereksiz şeylerle     Telef eden insan!    ...
%uFEFF