Naci YENGİN

Tüm Makaleleri

Naci YENGİN

TÜRKÜLERİMİZ

Küçüklüğümde konu komşu toplanır alüminyum bir tepsiyi bir çalgı gibi kullanarak toprak örtü, taştan, kerpiçten ya da tuğladan yapılmış kırmızı kiremitli evlerde türküler söylenirdi …