Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen ve yargı alanında yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi ile ilgili özet bilgiler vermek istiyorum. Kamuoyunda 5’inci Yargı Paketi olarak adlandırılan kanun teklifiyle hayatımıza giren önemli değişiklikleri ana başlıkları ile sunuyorum.

İcradan Çocuk Teslimine Son

Paketteki en önemli başlık icradan çocuk teslimini değiştiren hüküm. Yeni düzenlemeyle, boşanmış ebeveynlerin çocuklarının anne ya da babasıyla icra yoluyla görüştürülmesi uygulaması son buluyor. Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair Aile Mahkemelerince verilen ilam veya tedbir kararları, çocuğun üstün yararı esas alınarak, Adalet Bakanlığınca kurulan Adlî Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince yerine getirilecek. Çocuk teslimine dair ilam ya da tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini engelleyenler üç aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılabilecek. Velayeti elinde bulunduran ama çocuğu göstermeyen anne ya da babadan velayet alınabilecek.

Mahkumların Covid İzni Uzatıldı

Kabul edilen pakette, 15 Nisan 2020'den beri Covid-19 izninden yararlandırılarak, cezalarını evlerinde çeken mahkumlara da müjde geldi. 30 Kasım'da süresi dolan ve 'Covid-19 izni' nedeniyle infazlarını evde geçirenlerle ilgili yeni düzenlemeye göre; salgın sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

Borçlu, Haczedilen Malını Kendisi Satabilecek

Düzenlemedeki diğer önemli bir değişiklik de borçlulara yönelik getirilen ve haczedilen mallarını satma imkânı veren hüküm. İcra İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikle; icra sisteminde fiziki ortamda satış usulü kaldırılıyor, elektronik ortamda satış imkânı getiriliyor. Alacaklı veya borçlu, hacizden itibaren bir yıl içinde haczolunan malın satışını isteyebilecek. Yeni düzenlemeyle borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek. Haczedilen malların elektronik ortamda satışına ilişkin hükümlerin uygulanmasına, Adalet Bakanlığınca belirlenen il veya ilçelerde, buna ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanacak ve en geç bir yılın sonunda ülke genelinde uygulamaya geçilecek.