Emrah POLAT
Emrah POLAT
Yazarın Makaleleri
Mürşit (Takva ve Kemalât Ehli)
         Önceki yazıda ehli dünya, tanınmadan onun karşısında duran mürşidin hakkıyla tanınamayacağı iddiasını gündeme getirdik. O halde geniş bahsetmek lüzumludur. Ehli dünya aynı zamanda hemen...
Mürşit (Kalplerin Dirilişi)
       Kendisini İslam ile ifade edebilen ve İslam ile ifadesinin, özünü bulanlardan olmak idealdir. Sözümüzün içeriği de İslam'dır. Sözümüz de İslam'da mündemiç olmalıdır. Ne yaşıyorsak üzen...
Hayatı Saran İbadet
Toplum içinde öğrenilmiş ve yine toplum içerisinde süreklilik gösteren davranış, sosyal davranıştır. Bu sosyal davranışın dar kalıplarda bir tanımıdır. İnsan toplumsal bir varlık olduğundan birlikteliklerinin anlamı vardır, bu anlamların...
Kendinden Kaçmak
Şu zaman dediğimiz ne öğrendiysek içinde öğrenebildiğimiz, herşeyimizi kuşatan bir atmosfer... Canlansa da karşımıza geçip bize kulak verse; şaşırıp halimize ‘ne kadar çok soru biriktirmişsin' derdi. Neler neler sorardık! Beni...
Nur Risaleleri
'Ben putperest değilim, kitaba tapmıyorum; içindeki ses, içindeki ışık, içindeki sevgi, içindeki ruh, içindeki çile, içindeki gözyaşı, içindeki tecrübe, içindeki Tanrı çekiyor beni." Üstad Cemil Meriç'in kitap ile arasındaki...
Tasavvuf Hakikati ve Garaudy'nin Yorumları
Garauy'nin Tasavufla ilgili görüşleri, uzun süredir aklımdaki soruların cevabıymış meğer. ‘İslam'ın Vâdettikleri' eserini neden bu kadar geç okumuşum diye geçirdim içimden. 'Bir iman destanı: Tasavvuf” adlı makalesinde...
Tûl-î Emel
İnsanın dünya serüvenine verdiği anlam, onun hayat felsefesidir. Hayat felsefesini oluşturan hemen her şey, hayatın içindeki etkileşimlerin neticesidir. Etkileşimlerimiz ile hayata verdiğimiz anlamın arasında kuvvetli bir bağ vardır. Hayat...
Yoldaki İşaretler (Eşsiz Kuran Nesli)
Merhum Seyit Kutup'un, meşhur makalesi ‘Eşsiz Kuran Nesli', Yoldaki İşaretler isimli eserinin ilk bölümüdür. Kitabı bu makale ile açması, girişi bununla yapmış olması; eser ile verilmek istenen geniş ve derin mesaj için, yerinde...
Hakikat istikameti: Rıza-ı İlahi  
Acz ve fakri çok olan insan, en önce bunu kabule muhtaçtır. Bu yargının muhatabı, bizzat nefsimiz. Hemen hepimiz kalbi hastalıklarımızla mücadele etmekle vazifeliyiz. Biz kalple ilgili zafiyetlerimizi yendikçe, ruhumuzun güçlendiğine şahitlik...
Bir Proje ile Canlandırılacak  'Keşfi Kadim'
Türkiye Gençlik Vakfı gönüllüsü, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin düzenlemiş olduğu, ‘Yeni Nesil Okuyor' proje çalışması başlattılar. Bizim de projeye katkı sunmamızı istediler. Hayra sevk edici bir çalışmanın,...
İslam'ın Dirilişi -2-
‘İslam'ın Dirilişinde İslam Dünyası'nın Durumu' başlığı ile ikinci bölüm kaleme alınmış bence kitabın en önemli bölümü burası. Çünkü inancımız şu ki, İslam dünyası hariçten her ne gelmiş olursa olsun içten...
İslam'ın Dirilişi
'İslam'ın dirilişi”, Sezai Karakoç üstadın 1967 yılında diriliş dergisindeki yazılarından oluşturulmuş kitabıdır.   Elimdeki örnek 2017 yılının Eylül ayında 26. Baskı olarak çıkarılmış. Üstadın tüm eserlerini okumak...
Batı Tarzı Büyüme
Modernlik geniş ve kaba bir tabirle eskinin dışlanması yeninin kutsanmasıdır. Sosyolojik boyutu itibariyle ise yeni bir hayat tasavvuru oluşturur ve bunu tanzim etmek ister. Modernizm, Batıda gelişen bir toplum düzenidir. Batı tarzı olan ne varsa...
Bediüzzaman, Siyaset ve Meşrutiyet II
Meşrutiyetin Bediüzzaman tarafından devrin şartları itibariyle alkışlanmış olması,
Bediüzzaman, Siyaset ve Meşrutiyet I
Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinin siyaset üzere yaptığı mülahazalara baktığımızda ömrünün farklı dönemlerinde siyaset mefhumunu muhtelif biçimlerde yorumlamıştır. Hayatının ilk dönemi olarak tabir ettiği Eski Sait Dönemi'nde,...