Ulu Önderimiz, Atamız Mustafa Kemal Paşamız'ın 9.Ordu Komutanlığı Müfettişliğine atanması bu tarihte olmuştur.

Güzel Anadolu'muzun her yerine işgallerini yaymak isteyen İtilaf Devletleri, Samsun'da Türklerin ordularının terhis edilmediğini ve silahların toplatılmadığını öne sürerek bölgeyi işgal etme tehditinde bulunmuşlardır. İtilaf Devletlerinin işgal tehditinde bulunması üzerine İstanbul Hükümeti bölgeye iddia edilen bu durumu araştırmak ve bu iddialar doğruysa diye önlem almak için, bu bölgeye bir Müfettiş gönderilmesini kararlaştırmışlardır. Bu Müfettiş Mustafa Kemal Paşa'dan başkası değildi. Hükümet Müfettiş olarak Paşa'mızı atamıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişliğine tayini Ali Fuat (Cebesoy) Paşa'dan başlayıp, zamanın Dahiliye Nazırı Mehmet Ali bey, Sadrazam Damat Ferit Paşa ve Sultan Vahideddin'e kadar uzanan bir tavsiye zinciri sonucunda gerçekleşmiştir. Padişahın Fahri Yaveri olması ve o günlerde Genelkurmay başkanlığında görev yapan Vatanperver bazı paşaların (Fevzi,Cevat, Kazım) gayret ve yardımları, Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişliğine atanmasında etkili olmuştur. Ordu Müfettişliği'ne tayin edildiğine dair belge, Mustafa Kemal Paşa'ya 5 Mayıs 1919'da tebliğ edilmiştir. Bu durum 3. Kolordu ve 15. Kolordu kumandanlıklarına da bildirilmiştir. Paşa'nın bu bölgedeki görevi, asayişi ve huzuru yeniden sağlamak, asayişi bozan sebepleri belirlemekti. Görev bölgesinde değişik yerlerde bulunan silah ve cephaneleri bir an evvel toplattırmak, bunları münasip depolara yığmak ve koruma altına aldırmaktı. Buradaki görevini tamamlayan Paşamız 8 Temmuz 1919'da 9. Ordu Müfettişliği'nden ve Askerlikten çekilmiştir. Ruhu Şad Olsun.