Bir toplumu güçlü tutan birbirine sımsıkı bağlayan değerleri vardır. İnsan ancak insanca özelliklere sahipse o zaman değer kazanır. Hayatı güzel ve anlamlı kılan en önemli özellik içimizdeki sevgidir Hoşgörülü olmak, insanlara saygı duymak ve onları olduğu gibi kabul etmek önemli bir değerdir. Vatan ve Millet sevgisi, dil ve din sevgisi, bayrak sevgisi, bizi biz yapan değerlerimizdir. Gelenek ve göreneklerimiz, milli ve dini bayramlarımız  bize has olan kültürümüz de, bize değer katan değerlerimizdir.
Toplumları ayakta tutan kültürleri ve değerleridir. Yaşam kalitemiz arttıkça maalesef duyarlılığımız da azaldı. Maddi değerlerin peşinde koşarken o kadar çok manevi değer kaybettik ki farkına bile varamadık. Şimdilerde herkesin ayrı bir dünyası var. Herkes kendi dünyasında mutlu, mesut yaşadığını zannederek her şeyi görmezden geliyor ve bencilce davranıyor. Toplum içinde yaşarken toplum kurallarına uymuyor ve görmezden geliyoruz. Varlıklarımız çoğaldı ama değerlerimiz azaldı. İşte tam da bu sebepten dolayı birlik ve beraberliğimize sahip çıkmalı, huzur ve mutluluğumuzu sağlayan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak bizden sonraki nesillere bozulmadan intikalini sağlamak bize düşen en büyük görevlerin başında gelmektedir. Bizi biz yapan dinimiz, tarihimiz, kültürümüz, gelenek ve göreneklerimizdir.
Bizler bu değerlerle yaşıyoruz ve gelecek nesillere de yaşatmalıyız diye düşünüyorum.