Küresel politikanın çalkantılı sularında, her zaman olduğu gibi gözlerimiz yine dünya sahnesinin büyük oyuncularına çevriliyor: Rusya ve Çin... Bu iki devlet, son dönemde artan İsrail-Filistin çatışmasını bahane ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne nükleer bir saldırıda bulunabilir mi? Ve eğer böyle bir durum gerçekleşirse, ABD'nin karşı hamlesi ne olurdu? Dahası, bu tür bir hareket, zaten kritik bir denge üzerinde duran küresel barışı tehdit eder ve üçüncü dünya savaşının fitilini ateşler mi?

Bu soruların cevabını vermek kolay değil, ancak bazıları bunun tamamen imkansız olduğunu iddia ediyor. Ancak unutmayalım ki tarih bize öğretti ki; 'imkansız' kelimesi siyasette pek de yer bulamaz. Yıkıcı gücün bu kadar büyük olduğu bir çağda, her şey aniden ve beklenmedik şekilde değişebilir.
Fakat önemli olan nokta şudur: Eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse - ki umarız hiçbir zaman gerçekleşmez - sonuçları sadece ABD, Rusya, Çin, İsrail veya Filistin ile sınırlı kalmayacaktır. Bu durum, tüm dünya için bir felaket olurdu ve belki de insanlık tarihindeki en büyük yıkımlardan birine yol açabilirdi..."
Bir nükleer saldırının etkileri sadece bombanın düştüğü yerle sınırlı kalmaz. Radyoaktif serpinti, atmosferik dolaşım yoluyla dünyanın her köşesine ulaşabilir. Bu durumda, bu tür bir çatışmanın kazananı olmaz; hepimiz kaybederiz.
Rusya ve Çin'in böyle bir adım atmayı bile düşünmesinin ardında yatan sebepler çok karmaşıktır. Her iki ülke de ABD'nin küresel hegemonyasına karşı çıkıyor ve kendi etki alanlarını genişletmek istiyorlar. Ancak bu hedeflerini gerçekleştirmenin başka yolları da var - diplomasi ve ekonomik güç gibi araçları kullanarak.
Öte yandan, ABD'nin bir nükleer saldırıya nasıl yanıt vereceği konusu da belirsizdir. Ülkenin askeri doktrini, nükleer silahların sadece caydırıcılık amacıyla kullanılacağını belirtse de, pratikte bu ne anlama gelebilir? Bir saldırının ardından ABD'nin misilleme yapması muhtemeldir, ancak bu misilleme ne şekilde olurdu?
ABD'nin askeri gücü, dünyanın en büyük ve en teknolojik olarak gelişmiş ordularından biridir. ABD Silahlı Kuvvetleri, hava, deniz ve kara unsurlarının yanı sıra özel operasyonlar ve stratejik nükleer kuvvetler gibi çeşitli bileşenlere sahiptir.
Rusya ve Çin'in olası bir nükleer saldırısına karşı, ABD'nin savunma stratejisi genellikle caydırıcılığa dayanmaktadır. Bu, Rusya veya Çin'in herhangi bir saldırısının karşılıklı olarak kabul edilemez zararlara yol açacağı anlamına gelir. Bu strateji "karşılıklı kesin yıkım doktrini " prensibine dayanmaktadır.
ABD ayrıca nükleer füzeleri tespit etmek ve durdurmak için Ballistic Missile Defense System (BMDS) adlı bir sistem kullanmaktadır. Ancak bu sistem tamamen geçilmez değildir ve çok sayıda eşzamanlı füze saldırısı durumunda etkinliği azalabilir.
ABD'nin askeri gücü önemlidir ancak nükleer savaşta kesinlikle kazanan taraf olmayacaktır. Nükleer silahların kullanılması sadece insana ve çevreye yıkıcı zararlar vermekle kalmaz, aynı zamanda küresel politik ve ekonomik dengeleri de alt üst eder. Bu nedenle, her zaman ilk tercih barış ve diplomasi olmalıdır.
Rusya ve Çin'in nükleer silahları ABD'ye karşı kullanma olasılığı, mevcut uluslararası ilişkiler bağlamında düşük olarak kabul edilir. Nükleer silahların kullanılması, büyük ölçekli bir savaşa ve muazzam insani felaketlere yol açabilir. Bu tür bir eylem ayrıca uluslararası hukuku ihlal eder ve geniş çapta küresel yaptırımlara yol açar.
Nükleer güçler arasındaki çatışmalar genellikle caydırıcılık doktrini üzerine kuruludur. Bu, herhangi bir tarafın nükleer saldırı başlatmasının, diğer tarafın misilleme yaparak kabul edilemez hasara neden olacağı anlamına gelir. Bu "karşılıklı kesin yıkım doktrini" prensibi, nükleer güçler arasında doğrudan çatışmayı önlemeye yardımcı olur.
Ancak, bu durum riskleri tamamen ortadan kaldırmaz. Yanlış anlaşılmalar veya kazalar sonucu istenmeyen bir çatışmanın patlak vermesi her zaman mümkündür. Ayrıca, bölgesel gerginlikler veya stratejik dengeyi değiştirebilecek yeni silah teknolojilerinin geliştirilmesi gibi faktörler de dikkate alınmalıdır.
Bir nükleer saldırının gerçekleşmesi, özellikle de dünya süper güçlerinden birine karşı, kuşkusuz ki küresel bir çatışmayı tetikleyebilir. Bu senaryo genellikle Üçüncü Dünya Savaşı olarak adlandırılır ve böylesi bir durum insanlık için felaket olurdu.
Nükleer silahların kullanılması sonucunda meydana gelecek yıkımın boyutu, Hiroshima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarından çok daha büyük olacaktır. Modern nükleer silahlar, bu tarihi olaylarda kullanılanlardan çok daha güçlüdür. Dolayısıyla, herhangi bir tarafın nükleer silahları kullanması durumunda, hedef alınan ülkenin yanı sıra tüm dünya ciddi zarar görebilir.
Ayrıca, nükleer bir saldırının ardından karşılıklı misilleme olasılığı da vardır. ABD'nin Rusya veya Çin'e karşı nükleer misilleme yapması durumunda, bu durum sadece iki ülke arasında kalmaz ve diğer ülkeler de bu çatışmaya dahil olabilir.
Küresel barışın korunması ve nükleer bir çatışmanın önlenmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar, tüm ülkelerin seslerini duyurabileceği ve anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözebileceği platformlar sunuyor. Ancak bu mekanizmaların etkinliği, üye devletlerin iyi niyetine ve işbirliğine bağlıdır.
Nükleer silahların varlığı, insanlık için sürekli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu silahların tamamen ortadan kaldırılması hedefi, belki de idealist bir düşünce olarak görülebilir ancak bu amaç doğrultusunda atılacak adımlar, dünyanın daha güvenli bir yer haline gelmesini sağlayabilir.
Rusya ve Çin'in ABD'ye yönelik potansiyel nükleer tehdidi konusunda spekülasyon yapmak yerine, enerjimizi nükleer silahsızlanma ve barışın tesisi üzerinde yoğunlaştırmalıyız. İsrail-Filistin çatışmasının da gösterdiği gibi, savaş ve şiddet hiçbir zaman kalıcı çözümler sunmaz. Bunun yerine diyalog, anlayış ve empati, kalıcı barışın ve istikrarın anahtarıdır.
Nükleer silahlarla ilgili konular genellikle karmaşık ve teknik olabilir. Ancak sonuçlarına bakıldığında, bu konunun aslında çok basit olduğunu görürüz: Nükleer silahlar insanlık için bir tehdittir. Bu tehdidi ortadan kaldırmak için atılacak adımların ne kadar zorlu olacağı önemli değildir; önemli olan bu adımları atma kararlılığıdır.
Rusya, Çin veya ABD'nin potansiyel eylemleri üzerine spekülasyon yapmak yerine, tüm dünya liderlerinin nükleer silahsızlanmayı ciddiye almasını talep etmeliyiz. İsrail-Filistin çatışması gibi durumlar, uluslararası toplumun daha fazla ayrıştığının işaretleri olabilir ancak bunlara rağmen barışın mümkün olduğuna dair umudumuzu kaybetmemeliyiz.
Üçüncü Dünya Savaşı'nın fitilini ateşlemek yerine, barışın fitilini ateşleyen liderlerin ve toplumların tarih kitaplarında hak ettikleri yeri alacaklarına inanıyorum. Bu nedenle, her birimizin elinden geleni yapması ve barış için çalışması gerekiyor. Çünkü sonuçta, biz sadece bugünün dünyasının değil, yarının dünyasının da mimarlarıyız."
"...Bir zamanlar Albert Einstein'ın dediği gibi, 'Nükleer enerjiyi serbest bırakanın ellerinde artık sadece bilim ve politika değil, aynı zamanda insanlık da var.' Bu idrakle hareket etmeliyiz. Nükleer silahların gölgesinde yaşayan bir dünyada, korkunun değil cesaretin rehberliğine ihtiyacımız var.
Albert Einstein'ın bu derin ve anlamlı sözleri, nükleer enerjinin serbest bırakılmasının sadece bilimsel bir başarı olmadığını, aynı zamanda büyük bir etik sorumluluk taşıdığını vurguluyor. Bu güçlü ifadenin altında yatan mesaj, nükleer teknolojiye sahip olanların sadece kendi çıkarlarını değil, tüm insanlığın geleceğini düşünmeleri gerektiğini ifade ediyor.
Nükleer silah tehdidi altında yaşamak kolay değildir; korku hâkim olabilir. Ancak Einstein'ın da belirttiği gibi, bu durumda korkuya değil, cesarete ihtiyacımız var. Cesaret, tehlikeleri kabul etmek ve onları yönetmek için gerekli değişiklikleri yapmak demektir.Cesaretin rehberliğinde, nükleer silahsızlanma yolunda ilerlemeliyiz.