Tarihte normal sıradan aşk hikayeleri bazen dinleyip geçtiklerimizden olur. Ama öyle aşk hikayeleri vardır ki; sıradışı ve tüm dünyanın merak ettiği ve örnek olduğu aşk hikayesi olabilir. İşte tarihteki en önemli aşk hikayelerinden biriside Kanuni ve Hürrem Sultan aşkıdır. Kırk altı yıllık uzun hükümdarlık dönemi boyunca sık sık savaşlar ve seferler nedeniyle kesintiye uğrayan Kanuni Sultan Süleyman’ın, at sırtında geçen bu zorunlu ayrılık dönemlerinde, tutku dolu bir aşkla bağlandığı Hürrem Sultan’dan ayrı kalmanın büyük ıstırabını yaşıyordu. Tabii ayrılığın o yakıcı azabını yaşayan bir tek Kanuni değildi, aynı acıyı belki de daha fazlasıyla Hürrem de yaşıyordu.
Kanuni’nin gittiği seferlerde kendisini unutmasından endişe eden Hürrem Sultan, padişaha olan hasretini ve onu kaybetme korkusunu yazdığı mektuplarla padişaha gönderiyordu.
Hürrem Sultan mektuplarında Kanuni’ye:
“Saadetim yıldızı sultanım, benim sultanım, benim padişahım, şahım sultanım, iki gözümün nuru sermayesi, benim yüzü Yusuf’um” diye hitap ederken Kanuni ise Hürrem’e:
“Benim İstanbul’um, benim Karaman’ım, benim Bağdat’ım, benim Horasan’ım” şeklinde hitap ediyordu.
Kanuni, Muhibbi mahlasıyla şiirler yazıyordu, aşağıda Hürrem Sultan için yazdığı bir şiiri okuyabilirsiniz. Her dizenin altında o dizenin günümüz Türkçesi’ndeki halini yazdık.
“Celis-i halvetim, varım, habibim mah-ı tabanım.
Enisim, mahremim, varım, güzeller şahı sultanım.
(Benim birlikte olduğum, sevgilim, parıldayan ayım.)
(Can dostum, en yakınım, güzellerin şahı sultanım.)
Hayatım hasılım, ömrüm, şarab-ı kevserim, adnim.
Baharım, behçetim, rüzum, nigarım verd-i handanım.
(Hayatımın, yaşamımın sebebi Cennetim, Kevser şarabım.)
(Baharım, sevincim, günlerimin anlamı, gönlüme nakşolmuş resim gibi sevgilim, benim gülen gülüm.)
Neşatım, işretim, bezmim, çerağım, neyyirim, şem’im.
Turuncu u nar u narencim, benim şem’-i şebistanım.
(Sevinç kaynağım, içkimdeki lezzet, eğlenceli meclisim, nurlu parlak ışığım, meş’alem.)
(Turuncum, narım, narencim, benim gecelerimin, visal odamın aydınlığı.)
Nebatım, sükkerim, gencim, cihan içinde bi-rencim.
Azizim, Yusuf’um varım, gönül Mısr’ındaki hanım.
(Nebatım, şekerim, hazinem, cihanda hiç örselenmemiş, el değmemiş sevgilim.)
(Gönlümdeki Mısır’ın Sultanı, Hazret-i Yusuf’um, varlığımın anlamı.)
Stanbulum, Karaman’ım, diyar-ı milket-i Rum’um.
Bedahşan’ım ve Kıpçağım ve Bağdad’ım, Horasanım.
(İstanbul’um, Karaman’ım, Bütün Anadolu ve Rum ülkesindeki diyara bedel sevgilim.)
(Değerli lal madeninin çıktığı yer olan Bedahşan’ım ve Kıpçağım, Bağdat’ım, Horasan’ım.)
Saçı marım, kaşı yayım, gözü pür fitne, bimarım.
Ölürsem boynuna kanım, meded he na-müsülmanım.
(Güzel saçlım, yay kaşlım, gözleri ışıl ışıl fitneler koparan sevgilim, hastayım! )
(Eğer ölürsem benim vebalim senin boynunadır, çünkü bana eza ederek kanıma sen girdin, bana imdad et, ey Müslüman olmayan güzel sevgilim.)
Kapında çünki meddahım, seni medh ederim daim.
Yürek pür gam, gözüm pür nem, Muhibbi’yim hoş halim!”
(Kapında, devamlı olarak seni methederim, seni överim, sanki hep seni övmek için görevlendirilmiş gibiyim.)
(Yüreğim gam ile, gözlerim yaşlarla dolu, ben Muhibbi’yim, sevgi adamıyım, bana bir şeyler oldu, sarhoş gibiyim. Bir hoş hale geldim.)
Yukarıda örnek verdiğimiz aşk tarihin en unutulmaz aşklarından biri olan Kanuni ve Hürrem Sultan’ın muhteşem aşkıdır. Yani tarihin en önemli aşk mektuplarından biridir.  Ama muhteşem aşk hikayesi maalesef kan dökecek kadar ileriye gidince bu aşkın lekelendiğini de unutmamak gerekir! Nasıl yani derseniz bunun cevabını siz araştırırsanız daha ilginç olur diye düşünüyorum!..