Necati AYDIN
Necati AYDIN
Yazarın Makaleleri
Osmanlı-Bizans akrabalığı!
Yüzyıllardır Avrupa insanın ve Türk Milleti'nin büyük bir kesimindeki inanç şudur ki; Osmanlı'nın Bizansla hep düşmandır ve asla dostluk yapmamıştır. Yani Osmanlı ve Bizans hep birbirinin boğazına sarıldığı ve kana kan, dile...
İyi dost, herşeyi önce dostu için isteyendir!
Dünya üzerinde yaşayan insan toplumunun yaşam şekli binyıllar boyunca hep güzelleşmiştir. Bu güzelleşme ve gelişme aletlerin mükemmelleşmesi şeklinde olup, insan yaşamını kolaylaştırmıştır. Yani bu gelişme sosyo-psikolojik olarak hep...
Çanakkale’de kadın savaşçılar!
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı sırasında birçok cephede  mücadele verdi. Bu cepheler içersinde en başarlı cephesi ise büyük bir zaferle kazanılan Çanakkale Cephesi'dir. Bu cephe Türk Milleti'nin her meslekte, her yaşta,...
YIL 2023...
Yıl 29 Ekim 2023 Türkiye  Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yılında, 'Türkiye Cumhuriyeti Devlet - Millet Dayanışma Federasyonu” iki yıl içersinde devlet millet dayanışması ilkesi ile kısa zamanda devletin desteği...
BİNDİM BİR ALAMETE, GİDİYORUM KIYAMETE!
Yıl 1824'ün sonları… Habeşistan'da yakalanan bir zürafa, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından dönemin padişahı II. Mahmut'a hediye olarak gönderilmek istenir. Ama bu yolculuğunun ilginç...
Tarih nasıl kavratılmalı!
Tarihteki 'Kadim milletler” kültürleri ve kurdukları medeniyetleri ile insanlığa ibret verici olaylar ve eserler vermişlerdir. Bu medeniyetlerde gerek   milli tarih  ve gerekse genel tarih öğretileri ile örnekler ve ibretler almak...
Dünyanın ölçülendirilme tarihçesi!
Dünyanın bugün kullandığı çeşitli ölçü birimleri vardır. Bunların içerisinde binyıllardır en öne çıkanı ise iki tanedir; birincisi uzunluk ölçüsü olarak 'metre” ikincisi ise ağırlık ölçüsü olarak da 'kilogramdır”...
KURULUŞ YILLARINDAKİ, KARDEŞLER YÖNETİMİ BAŞARISI!
Osman Bey tahta çıktığı yıl iki müjdeye tanık olmuştu. Karacahisar alınmış ve oğlu Orhan dünyaya gelmişti. Orhan Bey de tahta çıktığı sene (1326) babası gibi iki mutlu olayı birlikte yaşadı. Aynı yıl hem Bursa fethedildi hem de Osmanlıların...
OSMANLI’NIN MISIR KORUYUCULUĞU
Osmanlı ile Memlükler arasında Hicaz suyolları ve dahası Ortadoğu'yu kontrol anlamında II. Bayezit döneminden beri anlaşmazlık vardı. Osmanlı şehzadeleri Bayezit ile Cem Sultan meselesinde Cem'e destek vermeleri, Avrupa devletleri ile...
Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Türklük’ düşüncesi (2)
Odmanlı aydını, Yusuf Akçura Osmanlı Türkleri ile Tatarlar'ın birliğini savunuyordu; O'na göre, 'Türk-Tatar Milleti” Ural-Altayların bir grubuydu. Cengiz Han bile bu tanımın içine sokulmuştu. Türkler, Tatarlar ve Moğollar...
Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Türklük’ düşüncesi (1)
Osmanlı İmparatorluğu'nda 'Türklük” düşüncesi ilk kez XIX. yüzyılın ikinci yarısında uyanmaya başlamıştır. Öncelikle hemen şunu önemle belirtelim ki; bu düşünce o dönemde 'Osmanlılık ve İslâmcılık” kavramına...
Osmanlı’nın balıkçı sadrazamı!
Lale Devri'nin beş sene öncesi Sadrazamlarından olan '"Deli Kel Hoca İbrahim Paşa” Balıkçı esnafından birisidir. Hatta devlet görevinde bile bu meslekten vazgeçmemiştir. Bostancı Ocağı'ndayken ocağı karıştırdığı için...
Miletli Filozof Thales
Bilim adamlarının bir milliyeti vardır. Ama bilimsel çalışmalarını tüm dünya bilim otoriteleri tarafından kabul edilince artık bir milletin değil; tüm toplumların mensubu gibi kabul edilir ve değer kazanır.  İşte onlardan birisi de...
Çileden çıkmak veya...
İnsanın hayatta en önemli özelliği ve en büyük amacı 'insan-ı kâmil” olmak olmalıdır. İşte Türk Milleti; yaşamı boyunca elde ettiği tecrübelerden ibret alınması ve insan-ı kâmil olma yolundaki yaşam hikayelerinden gelecek nesiller...
Avrupa’nın Ortadoğu’daki ‘Cep Petrol Devletçikleri!’
İlk 'Sanayi İnkılâbı” sonrası Avrupa buharlı makinleşmeden sonra petrolle çalışan makineleşmeye geçti. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için sınırları dışında olan yerleri ele geçirmek için planlar geliştirdiler. Osmanlı Devleti'nin...
Herakleios ve İslam
Kainatın efendisi ve alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed, Hudeybiye Barışı sonrası o günkü İran Hükümdarı Kisrâ'ya, İskenderiye Patriği, Mukavkıs'a, Habeşistan Kralı Necaşi'ye, Arap Emirleri ve Bizans İmparatoru...
Osmanlı Latince kullanmak istiyordu!
Yeni Türk Alfabesi'nin 1 Kasım 1928 tarihinde Latin Harfleri olarak kabul edilmesi, sosyal, kültürel ve siyasi alanda geniş yankılar yaratmıştı.  Ne var ki bu tarihten yıllar önce Türkiye'de, örnekleri nadir de olsa, Latin Harfleri'yle...
Kosova’da Meşhed-i Hüdavendigâr
Osmanlı Devleti'ni kurumsallaştıran, Edirne'yi alarak başkent yapıp Osmanlı'yı Avrupa topraklarına yönlendiren ve en önemlisi ise  Yeniçeri Ocağı'nı kurarak orduyu güçlendiren I. Murat Han'dır.  Ama ne acıdır...
Mustafa Kemal Osmanlı’nın devamını istiyordu
Osmanlı Devleti, Müttefikleri ile birlikte girmiş  olduğu Birinci Dünya Savaşı'nı kaybedince Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Bu mütareke, ateşkes antlaşması olmasına rağmen işgal antlaşmasına düştürüldü. Osmanlı...
Kızılderili Kabile Atabaşkan!
Kızılderililer Türk müdür? Sorusu on yıllardır,. araştırılmakta ve birçok bilim adamının çalışmalarının da konusu olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Bildiğim gerçek şudur ki; elimizdeki belge ve bilgilere göre Kızılderililer'in...
Mutluluğun sırrı nedir?
Mutlu olmak her insanın hakkıdır. Ama mutluluğa sahip olmak kolay değil çok da zordur. Mutluluğa sahip olmak sabır ister, özen ister, özveri ister, emek ister ve de en önemlisi ise dikkat ister.  Peki mutluluğa sahip olmanın sırrı nedir...
Daireme dokunma!
Birçok bilim adamı vardır ki; icat ve buluşlar için canları pahasına çalışma yapmışlardır. Hatta tarih boyunca; yüzlercesi ya çalışma yaptıkları sırada ölmüş, ya yaptıkları icat nedeniyle cezalandırılmış, en acısı ise...
Nizamülmülk (Devlet Düzeni)
Mütefekkir, devlet adamı, Vezir-i Âzam (1018- 14 Ekim 1092). Tam adı Ebu Ali el-Hasan et-Tusî Nizamülmülk olup, Doğu tarihlerinin üzerinde önemle durduğu en büyük devlet adamlarından birisidir. Nizamülmülk; devletin düzeni, düzenleyicisi...
KÜLLERİNDEN DOĞAN TÜRKİYE! 
Bugün 9 Eylül 2020, İzmir'in 3 yıl 4 ay 24 gün süren işgale hayır denildiği günün ve  'Yeniden Vatan” yapıldığının 98. Yıldönümü. Bildiğiniz gibi; İzmir'in, 15 Mayıs 1919 yılında Yunan güçleri tarafından...