Necati AYDIN
Necati AYDIN
Yazarın Makaleleri
Çileden çıkmak veya...
İnsanın hayatta en önemli özelliği ve en büyük amacı 'insan-ı kâmil” olmak olmalıdır. İşte Türk Milleti; yaşamı boyunca elde ettiği tecrübelerden ibret alınması ve insan-ı kâmil olma yolundaki yaşam hikayelerinden gelecek nesiller...
Avrupa’nın Ortadoğu’daki ‘Cep Petrol Devletçikleri!’
İlk 'Sanayi İnkılâbı” sonrası Avrupa buharlı makinleşmeden sonra petrolle çalışan makineleşmeye geçti. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için sınırları dışında olan yerleri ele geçirmek için planlar geliştirdiler. Osmanlı Devleti'nin...
Herakleios ve İslam
Kainatın efendisi ve alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed, Hudeybiye Barışı sonrası o günkü İran Hükümdarı Kisrâ'ya, İskenderiye Patriği, Mukavkıs'a, Habeşistan Kralı Necaşi'ye, Arap Emirleri ve Bizans İmparatoru...
Osmanlı Latince kullanmak istiyordu!
Yeni Türk Alfabesi'nin 1 Kasım 1928 tarihinde Latin Harfleri olarak kabul edilmesi, sosyal, kültürel ve siyasi alanda geniş yankılar yaratmıştı.  Ne var ki bu tarihten yıllar önce Türkiye'de, örnekleri nadir de olsa, Latin Harfleri'yle...
Kosova’da Meşhed-i Hüdavendigâr
Osmanlı Devleti'ni kurumsallaştıran, Edirne'yi alarak başkent yapıp Osmanlı'yı Avrupa topraklarına yönlendiren ve en önemlisi ise  Yeniçeri Ocağı'nı kurarak orduyu güçlendiren I. Murat Han'dır.  Ama ne acıdır...
Mustafa Kemal Osmanlı’nın devamını istiyordu
Osmanlı Devleti, Müttefikleri ile birlikte girmiş  olduğu Birinci Dünya Savaşı'nı kaybedince Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Bu mütareke, ateşkes antlaşması olmasına rağmen işgal antlaşmasına düştürüldü. Osmanlı...
Kızılderili Kabile Atabaşkan!
Kızılderililer Türk müdür? Sorusu on yıllardır,. araştırılmakta ve birçok bilim adamının çalışmalarının da konusu olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Bildiğim gerçek şudur ki; elimizdeki belge ve bilgilere göre Kızılderililer'in...
Mutluluğun sırrı nedir?
Mutlu olmak her insanın hakkıdır. Ama mutluluğa sahip olmak kolay değil çok da zordur. Mutluluğa sahip olmak sabır ister, özen ister, özveri ister, emek ister ve de en önemlisi ise dikkat ister.  Peki mutluluğa sahip olmanın sırrı nedir...
Daireme dokunma!
Birçok bilim adamı vardır ki; icat ve buluşlar için canları pahasına çalışma yapmışlardır. Hatta tarih boyunca; yüzlercesi ya çalışma yaptıkları sırada ölmüş, ya yaptıkları icat nedeniyle cezalandırılmış, en acısı ise...
Nizamülmülk (Devlet Düzeni)
Mütefekkir, devlet adamı, Vezir-i Âzam (1018- 14 Ekim 1092). Tam adı Ebu Ali el-Hasan et-Tusî Nizamülmülk olup, Doğu tarihlerinin üzerinde önemle durduğu en büyük devlet adamlarından birisidir. Nizamülmülk; devletin düzeni, düzenleyicisi...
KÜLLERİNDEN DOĞAN TÜRKİYE! 
Bugün 9 Eylül 2020, İzmir'in 3 yıl 4 ay 24 gün süren işgale hayır denildiği günün ve  'Yeniden Vatan” yapıldığının 98. Yıldönümü. Bildiğiniz gibi; İzmir'in, 15 Mayıs 1919 yılında Yunan güçleri tarafından...
Zulm ile abâd olanın...
Hicri Takvime göre 10 Muharrem aşure günü olarak anılır.  Aşure Arapça 'on” manasına gelen "aşera" kelimesinden almıştır. Dilimizde, bugün pişirilip dağıtılan tatlıya ad olarak "aşure" şeklinde kullanılır. Hz. Mûsâ ve...
30 Ağustos Zaferi niçin önemlidir?
    26 Ağustos 1922 sabahı gün ağarmadan, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ve Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet İnönü, 1. Ordu Komutanı Albay Nurettin Kocatepe'deki gözetleme yerine geldiler....
Barışta güçlü olmak!
Osmanlı Devleti yöneticileri; kuruluşundan, yükselme dönemi sonuna kadar devleti; ekonomik, askeri ve diğer yönlerde hep güçlü kılmışlardır. Bu nedenle karşıtları genellikle Osmanlı ile savaşmak yerine anlaşmalar yaparak çoğu defa tavizler...
AVRUPA UTANÇ İÇİNDE…
Haçlılar 1099 yılında 5 haftalık kuşatma sonunda Kudüs'e girdiler. Kudüs'te Müslümanlara yaptıkları vahşilikleri Haçlı Kontu Raymund of Aguiles utanmadan şöyle dile getiriyordu: 'Görülmeye değer harika sahneler gerçekleşti....
Tarihe ibretlik bir not!
Türk tarihi kahramanlık hikayeleri tarihidir dersek asla yanılmış olmayız! Vatan için, millet için ve milletinin inancı için kan döken can veren milyonlarca kahramanımız vardır. En önemlisi ise bu kahramanları yalnız bırakmayıp kan döken...
Devlet yönetiminde tereddüt olmaz!
III. Osman 1754 hükümdar olduktan üç senelik saltanatı zamanında 'Dış Politika” pek mühim bir hadise yoktur. 'İç yönetimde” ise devlet adamları ile dama taşı gibi oynamış, sık sık azil(görevden alma) ve tayinler yapmıştır....
Tarih sahnesinde çok büyük bir lider
Dünya edebiyat listelerinde en çok okunan yazarlar arasında ve de birçok önemli ödül sahibi Lübnanlı yazar Amin Maalouf (Emin Maluf) Mustafa Kemal Atatürk için; 'Tarih sahnesinde çok büyük bir lider” diye böyle hitap ediyor ve devamında...
Tarihte ilk uçuş
17 Aralık 1903 yani bundan 96 yıl önce insanın araçla uzun uçuşun ypıldığı ilk gündür. İnsanoğlu, kendini tanıdıktan beri, uçuma, sevdasına kapılmış ve bu sevdadan asla vazgeçmemiştir. İnsanlar, daima, kendilerini, bulutların arasında...
Haklı olan güçlüdür!
Türkiye'nin bu kadar barışçıl atılımlarına rağmen ABD, Avrupa yani Batı hala Türkiye'yi neden bu kadar yalnızlaştırmaya çalışıyor derseniz. Uzun söze ne hacet gelin tarihe bakın Avrupa Asya'yı ve Osmanlı'yı güçsüzleştirmek...
Saygın olmak!
Osmanlı Padişahları birisi hariç hemen hepsi haddini bilen saygın ve saygılı olan kişilerdi. Saygın ve haddini bilmekte zayıf olan birisi vardı ki;  işte o birisi Yıldırım Bayezid'di. Yıldırım Bayezit daha çok ilklerin adamıdır;...
Eğitime başlama kutsaliyeti ve abide eğitimci Gül Baba!
Eğitim her toplumda elbette kıymetlidir ve bu ulvi işe başlamak için birtakım ritüeller yapılır. Türk Milleti de çeşitli devirlerde eğitim işine önem vermekle kalmamış eğitimin çadır direği olan 'Hocalara da” çok büyük değerler...
Kral'ın kendi kilisesi
Osmanlı Türk tarihinde saray yaşantılarını didik didik ederek Osmanlı ailesini küçük düşürmek için çaba sarf edenlere diyorum ki; bir de Avrupa tarihindeki hanedan yaşantılarına bakıca göreceksiniz ki, Avrupa tarihinde kralların ve kraliçelerin...
Elimizdeki emanetlerin değerini bilmek
İslam kaynaklarına ve Kuran'a  göre Hz. Davud Peygamber demircidir ve demircilerin piridir. Hz. Davud, demiri elinde  balmumu gibi yumuşatan, kılıç ve zırh yapan, sesi çok güzel olan  Davudi sesli bir peygamberdir. Kur'an-i Kerim'de;...