Necati AYDIN
Necati AYDIN
Yazarın Makaleleri
Dünyanın ilk ticari tarikatı; Tapınak Şövalyeleri!
Tapınakçılar, Tapınak Şövalyeleri veya o yüzyıllarda ki tanınan isimleri ile ticari tarikatın, kökeni Haçlı Seferleri'ne dayanan bir tarikattır.  1118 yılında tam isimleri 'İsa'nın ve Süleyman Tapınağı'nın Yoksul...
Mağlup ama, mağrur hükümdar!
Tarih boyunca yüzden fazla devlet kuran Türk Milleti'nin yüzlerce kahramanı vardır. Bu kahramanların tek amacı bugün olduğu gibi o gün de; vatan, millet ve istiklal  hayranlığı olmuştur. Bu uğurda gözlerini kırpmadan ölümü hiçe...
İngiliz Amiral, Mustafa Kemal’den özür diledi
Tarih; dünya toplumlarının yenilmez, karizmatik ve saygın liderlerinin hayat hikayesini barındıran hazinedir. Ama bu liderler içerisinde de bazıları vardır ki; bu liderler ona saygı duyarlar, onların yaptıklarından örnek alırlar onlar karşısında...
Kutadgu Bilig’e göre dilin fazîleti ve sözün faydaları
Kutadgu Bilig gibi muazzam bir şaheseri yazan Yusuf Has Hâcib Türk-İslâm edebiyatının ismi bilinen ilk şairi ve mütefekkiridir. 1019 yılında, Balasagun şehrinde doğan, Yusuf Has Hâcib nüfuzlu ve asil bir aileye mensuptur. İslâm'a inanç...
Türk Hümanizminin Müthiş Örnekleri!
Türk Milleti binyıllar boyu kendileri için güzel ve savaşsız yaşamı seçmiş ve doğal hayatın merkezinde yaşamışlardır. Bu güzel yaşamı sürdürürken komşuları ile de barış içeresinde yaşamayı tercih etmişlerdir.  Ama kendilerine...
Mustafa Kemal Atatürk’ün kahramanlığı Yunan tarihinde de silinemeyecektir!
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Eğitim Bakanlığının, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı...
Mustafa Kemal ve Afgan Kralı Emanullah Han
Afganistan Kralı Emanullah Han devletin bağımsızlığı sonrası, İran Şahı Rıza gibi, Mustafa Kemal'i kendisine örnek alarak ülkesini Batılaştırmak için 1923 den itibaren harekete geçmişti. 1923-1928 yılları arasında...
Osmanlı’yı ayakta tutan manevi değerler!
Osmanlı Devleti'ni ayakta tutan manevi değerlerin en önemlisi insan unsurudur. Üç kıtaya hükümran olmuş, cihan devleti Osmanlı'nın 600 sene boyunca dünya sahnesinde kalabilmesinin sebeplerinin ne olduğu konusu bugün hala tartışılan...
Aslında; ‘Hasta Adam’ kimin için söylenmişti!
Osmanlı Devleti'nin son yüzyılında, O'nu parçalamak-paylaşmak isteyen Avrupa Devletleri, 'Hasta Adam” yakıştırmasını yaparak art niyetlerini büsbütün açığa vurdular. Peki, bu yakıştırmayı kim ne zaman söylemişti, işte...
Osmanlı-Bizans akrabalığı!
Yüzyıllardır Avrupa insanın ve Türk Milleti'nin büyük bir kesimindeki inanç şudur ki; Osmanlı'nın Bizansla hep düşmandır ve asla dostluk yapmamıştır. Yani Osmanlı ve Bizans hep birbirinin boğazına sarıldığı ve kana kan, dile...
İyi dost, herşeyi önce dostu için isteyendir!
Dünya üzerinde yaşayan insan toplumunun yaşam şekli binyıllar boyunca hep güzelleşmiştir. Bu güzelleşme ve gelişme aletlerin mükemmelleşmesi şeklinde olup, insan yaşamını kolaylaştırmıştır. Yani bu gelişme sosyo-psikolojik olarak hep...
Çanakkale’de kadın savaşçılar!
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı sırasında birçok cephede  mücadele verdi. Bu cepheler içersinde en başarlı cephesi ise büyük bir zaferle kazanılan Çanakkale Cephesi'dir. Bu cephe Türk Milleti'nin her meslekte, her yaşta,...
YIL 2023...
Yıl 29 Ekim 2023 Türkiye  Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yılında, 'Türkiye Cumhuriyeti Devlet - Millet Dayanışma Federasyonu” iki yıl içersinde devlet millet dayanışması ilkesi ile kısa zamanda devletin desteği...
BİNDİM BİR ALAMETE, GİDİYORUM KIYAMETE!
Yıl 1824'ün sonları… Habeşistan'da yakalanan bir zürafa, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından dönemin padişahı II. Mahmut'a hediye olarak gönderilmek istenir. Ama bu yolculuğunun ilginç...
Tarih nasıl kavratılmalı!
Tarihteki 'Kadim milletler” kültürleri ve kurdukları medeniyetleri ile insanlığa ibret verici olaylar ve eserler vermişlerdir. Bu medeniyetlerde gerek   milli tarih  ve gerekse genel tarih öğretileri ile örnekler ve ibretler almak...
Dünyanın ölçülendirilme tarihçesi!
Dünyanın bugün kullandığı çeşitli ölçü birimleri vardır. Bunların içerisinde binyıllardır en öne çıkanı ise iki tanedir; birincisi uzunluk ölçüsü olarak 'metre” ikincisi ise ağırlık ölçüsü olarak da 'kilogramdır”...
KURULUŞ YILLARINDAKİ, KARDEŞLER YÖNETİMİ BAŞARISI!
Osman Bey tahta çıktığı yıl iki müjdeye tanık olmuştu. Karacahisar alınmış ve oğlu Orhan dünyaya gelmişti. Orhan Bey de tahta çıktığı sene (1326) babası gibi iki mutlu olayı birlikte yaşadı. Aynı yıl hem Bursa fethedildi hem de Osmanlıların...
OSMANLI’NIN MISIR KORUYUCULUĞU
Osmanlı ile Memlükler arasında Hicaz suyolları ve dahası Ortadoğu'yu kontrol anlamında II. Bayezit döneminden beri anlaşmazlık vardı. Osmanlı şehzadeleri Bayezit ile Cem Sultan meselesinde Cem'e destek vermeleri, Avrupa devletleri ile...
Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Türklük’ düşüncesi (2)
Odmanlı aydını, Yusuf Akçura Osmanlı Türkleri ile Tatarlar'ın birliğini savunuyordu; O'na göre, 'Türk-Tatar Milleti” Ural-Altayların bir grubuydu. Cengiz Han bile bu tanımın içine sokulmuştu. Türkler, Tatarlar ve Moğollar...
Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Türklük’ düşüncesi (1)
Osmanlı İmparatorluğu'nda 'Türklük” düşüncesi ilk kez XIX. yüzyılın ikinci yarısında uyanmaya başlamıştır. Öncelikle hemen şunu önemle belirtelim ki; bu düşünce o dönemde 'Osmanlılık ve İslâmcılık” kavramına...
Osmanlı’nın balıkçı sadrazamı!
Lale Devri'nin beş sene öncesi Sadrazamlarından olan '"Deli Kel Hoca İbrahim Paşa” Balıkçı esnafından birisidir. Hatta devlet görevinde bile bu meslekten vazgeçmemiştir. Bostancı Ocağı'ndayken ocağı karıştırdığı için...
Miletli Filozof Thales
Bilim adamlarının bir milliyeti vardır. Ama bilimsel çalışmalarını tüm dünya bilim otoriteleri tarafından kabul edilince artık bir milletin değil; tüm toplumların mensubu gibi kabul edilir ve değer kazanır.  İşte onlardan birisi de...
Çileden çıkmak veya...
İnsanın hayatta en önemli özelliği ve en büyük amacı 'insan-ı kâmil” olmak olmalıdır. İşte Türk Milleti; yaşamı boyunca elde ettiği tecrübelerden ibret alınması ve insan-ı kâmil olma yolundaki yaşam hikayelerinden gelecek nesiller...
Avrupa’nın Ortadoğu’daki ‘Cep Petrol Devletçikleri!’
İlk 'Sanayi İnkılâbı” sonrası Avrupa buharlı makinleşmeden sonra petrolle çalışan makineleşmeye geçti. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için sınırları dışında olan yerleri ele geçirmek için planlar geliştirdiler. Osmanlı Devleti'nin...