Necati AYDIN
Necati AYDIN
Yazarın Makaleleri
AVRUPA UTANÇ İÇİNDE…
Haçlılar 1099 yılında 5 haftalık kuşatma sonunda Kudüs'e girdiler. Kudüs'te Müslümanlara yaptıkları vahşilikleri Haçlı Kontu Raymund of Aguiles utanmadan şöyle dile getiriyordu: 'Görülmeye değer harika sahneler gerçekleşti....
Tarihe ibretlik bir not!
Türk tarihi kahramanlık hikayeleri tarihidir dersek asla yanılmış olmayız! Vatan için, millet için ve milletinin inancı için kan döken can veren milyonlarca kahramanımız vardır. En önemlisi ise bu kahramanları yalnız bırakmayıp kan döken...
Devlet yönetiminde tereddüt olmaz!
III. Osman 1754 hükümdar olduktan üç senelik saltanatı zamanında 'Dış Politika” pek mühim bir hadise yoktur. 'İç yönetimde” ise devlet adamları ile dama taşı gibi oynamış, sık sık azil(görevden alma) ve tayinler yapmıştır....
Tarih sahnesinde çok büyük bir lider
Dünya edebiyat listelerinde en çok okunan yazarlar arasında ve de birçok önemli ödül sahibi Lübnanlı yazar Amin Maalouf (Emin Maluf) Mustafa Kemal Atatürk için; 'Tarih sahnesinde çok büyük bir lider” diye böyle hitap ediyor ve devamında...
Tarihte ilk uçuş
17 Aralık 1903 yani bundan 96 yıl önce insanın araçla uzun uçuşun ypıldığı ilk gündür. İnsanoğlu, kendini tanıdıktan beri, uçuma, sevdasına kapılmış ve bu sevdadan asla vazgeçmemiştir. İnsanlar, daima, kendilerini, bulutların arasında...
Haklı olan güçlüdür!
Türkiye'nin bu kadar barışçıl atılımlarına rağmen ABD, Avrupa yani Batı hala Türkiye'yi neden bu kadar yalnızlaştırmaya çalışıyor derseniz. Uzun söze ne hacet gelin tarihe bakın Avrupa Asya'yı ve Osmanlı'yı güçsüzleştirmek...
Saygın olmak!
Osmanlı Padişahları birisi hariç hemen hepsi haddini bilen saygın ve saygılı olan kişilerdi. Saygın ve haddini bilmekte zayıf olan birisi vardı ki;  işte o birisi Yıldırım Bayezid'di. Yıldırım Bayezit daha çok ilklerin adamıdır;...
Eğitime başlama kutsaliyeti ve abide eğitimci Gül Baba!
Eğitim her toplumda elbette kıymetlidir ve bu ulvi işe başlamak için birtakım ritüeller yapılır. Türk Milleti de çeşitli devirlerde eğitim işine önem vermekle kalmamış eğitimin çadır direği olan 'Hocalara da” çok büyük değerler...
Kral'ın kendi kilisesi
Osmanlı Türk tarihinde saray yaşantılarını didik didik ederek Osmanlı ailesini küçük düşürmek için çaba sarf edenlere diyorum ki; bir de Avrupa tarihindeki hanedan yaşantılarına bakıca göreceksiniz ki, Avrupa tarihinde kralların ve kraliçelerin...
Elimizdeki emanetlerin değerini bilmek
İslam kaynaklarına ve Kuran'a  göre Hz. Davud Peygamber demircidir ve demircilerin piridir. Hz. Davud, demiri elinde  balmumu gibi yumuşatan, kılıç ve zırh yapan, sesi çok güzel olan  Davudi sesli bir peygamberdir. Kur'an-i Kerim'de;...
İstanbul'un kuruluş efsanesi
Dünyanın en güzel şehiri; İstanbul. Dünya şehirlerinin kraliçesi; İstanbul. Dünyanın gıpta ettiği; İstanbul. Dünyanın arzuladığı şehir; İstanbul. Kuruluşu efsaneleşen şehir; İstanbul. Türk efsanelerinin bazılarına göre, şehri...
Emir demiri kesmezse...
Devlet yönetiminde 'yönetici,” 'yönetenin” 'yönetilenlerin” lehine doğru güzel ve isabetli kararlar verdiğine ve verildiğine inanıyorsa işte o vakit ülke refah ve huzura çabuk kavuşur. Çünkü 'yöneten” kişiyi doğru...
İSTANBUL'UN FETHİNİ Mİ DÜŞÜNÜYOR?
İstanbul'un Fethi'nin 566. Yıldönümündeyiz. Beş yüz yıldır anlaşılamayan bir mesele var ki; o da Çandarlı Halil Paşa'nın neden idam edildiğidir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi Baş vezirlerinden Çandarlı Kara Halil...
Ali Suavi ve Yedisekiz Hasan Paşa
Halk arasında '93 Harbi” diye bilinen Osmanlı-Rus savaşı 1877'de başladığında Osmanlı orduları doğrusu iyi savunma savaşları vermişlerdi. Kars'ta Ahmet Muhtar Paşa, Plevne'de ise Gazi Osman Paşa'nın gösterdikleri...
EY MİLLET!
Mustafa Kemal Balıkesir'deki hutbesini bir yurt gezisinde Balıkesir'e uğradığı vakit, 7 Şubat 1923 tarihinde Zağanos Paşa Camii'nde yapmıştır. Günlerden Çarşamba olmasına rağmen öğle namazında minbere birkaç basamak çıkarak...
Efendi Hazretleri!
29 Ocak 2019 Mustafa Kemal ve Latife Hanım'ın evliliklerinin 96 sene-i devriyesidir. Bu evlilik nasıl kayıt altına alınmıştı, şahitler kimlerdi ve nikâh merasimi nasıl olmuştu; biraz o günlere gidelim! Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde...
ARTIK HASTA ADAM YOK!
Batı dünyası geçmişte olduğu gibi bugünde Türkiye'nin güçlenmesini istemiyor. Türkiye'nin ve Türkün güçlenmesine asla bunların tahammülü yoktur Yüzyıl önce Osmanlı'ya yaptıklarının bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne...
İLK TÜRK LİRASI 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti 29 Ekim 1923'te bağımsızlığını ilan edince, uluslararası kurallara göre elbette ki; kendine ait bir para biriminin de olması gerekli idi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kâğıt paraları yani 'Türk Lirası”...
KAVM-İ NECİP!
Bir liderin en önemli özelliklerinde birisi hatta en başta geleni; milletine sevgisi, güveni ve de milletinin bütün geçmişine sahip çıkmasıdır. Yani milletine önder olmuş o lider milletinin tarihini ve kültürel yapısını gayet iyi bilmesi...
DÜNYAYI EĞİTİM KURTARACAK!
'Dünyayı Eğitim Kurtaracak” sözü Türk ve dünya eğitimin duayeni bana göre 'Eğitim Atabay'ı” Bahçeşehir Üniversitesi kurucusu Enver Yücel'e aittir. Enver Yücel Hoca'nın 'tarihe not düştüğü” yani kendi...
İSTİKLALE ATILAN İLK ADIM!
Türk Milleti 99 yıl önce bugün 4 Eylül 1919'da; Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası İtilaf Devletletleri tarafından yurdumuzun işgal edilmesine karşı çıkarak Mustafa Kemal önderliğinde Sivas'ta toplandı. İşte Mustafa Kemal Türk...
BİZ KİMİZ!
'Maziye sor, ecdadımı söyler sana kimdi;  Bir bitmez ufuktum, küre vaktiyle benimdi.” Evet şairin dediği gibi aslında bizim kim olduğumuzun en iyi şahidi mazi yani tarihtir. Türkler tarihin her döneminde gerek komşuları ve gerekse de...
KİMDİR BU EVANGELİSTLER?
Evangelizm sözcüğü Kitab-ı Mukaddes'e dönmek veya yönelmek anlamına gelir. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış dört kanonik incilin her birine 'Evangel” denir. Yunanca 'iyi haber” ya da 'genel olarak kabul...
Kimse geçmişini silemez!
Türk Amerikan ilişkilerine tarihsel bir açıdan baktığımızda; yüzyıllar boyu gerek Osmanlı, gerekse Türkiye Cumhuriyeti her zaman ABD dış politikasını -Kıbrıs ve haşhaş meselesi hariç- dost ve müttefik olarak hep desteklemiştir. Kaldı...